web analytics
Categories
izvedena dela

Nordijski center Planica – Tekaški poligon

V krajino je položen tekaški in rolkarski poligon. Kljub obsežnim posegom v preoblikovanje terena se ohranja jasna ločnica, pa tudi zveza med naravno in antropogeno topografijo. Tekaški poligon predstavlja zadnjo fazo izgradnje Nordijskega centra v Planici. Cilj projekta je bil umestitev tekaških prog za obe s standardom FIS predpisani tehniki. Poligon je v območju ožjega […]