web analytics
Categories
gradbišče v teku

Gradnja stanovanjske hiše pri Ribnici

V bližini Ribnice smo odprli še eno gradbišče. Zasebni naročnik je začel z gradnjo stanovanjske hiše. Stavba je zasnovana v dveh »krakih« na betonskem podstavku. Nadzidava je v celoti načrtovana kot lesena montažna konstrukcija. Prek zime so bili izdelani posamezni stenski elementi, kakor tudi lesena okvirna konstrukcija iz lepljenih nosilcev. Okvirna konstrukcija tvori ritmizirano zunanjo […]

Categories
gradbišče v teku

Gradnja poslovne stavbe DARS na Griču

Gradbeno podjetje CGP, Novo Mesto je prevzelo izvedbo vseh del poslovne stavbe DARS na Griču v Ljubljani. V nadaljevanju povzemamo ključna dogajanja na gradbišču. Maj 2024 Dela se nadaljujejo v notranjosti in zunanjosti stavbe. Z oblogo iz kompozitnih aluminijskih plošč se postopoma oblaga vse horizontalne površine jeklene fasade – s čimer le-ta postopoma pridobiva svojo […]

Categories
gradbišče v teku

Gradnja Medgeneracijskega športno kulturnega centra Ribnica

Gradnjo izvaja podjetje Riko, d.o.o. Načrtovanje poteka v konzorcijskem sodelovanju z EFEKT arhitektura, d.o.o. Marec 2024 Preko zime je izvajalec zaključil z gradnjo osnovne gradbene konstrukcije. Končni gabarit načrtovanega kulturnega centra je določen in v prostoru dobro viden. Dve glavni višinski dominanti, odrski stolp in t.i. administrativno stolp določata osnovna višinska poudarka, ki sta dobro […]

Categories
gradbišče v teku

Prenova Bratuševe domačija

Občina Bistrica ob Sotli je podpisala pogodbo o izvedbe prenove in novogradnje spomeniško zaščitene Bratuševe domačije v Bistrici ob Sotli. Dela bo izvajalo podjetje IMP GRADNJE gradbeništvo in storitve d.o.o. Februar 2024 Izvajalec zaključuje gradbena dela v pritličnem delu obstoječe stavbe, postopoma pa se dela zaključujejo tudi na podstrehi. Posegi v obstoječe objekte so vedno […]