web analytics
Categories
gradbišče v teku

Gradnja poslovne stavbe DARS na Griču

Gradbeno podjetje CGP, Novo Mesto je prevzelo izvedbo vseh del poslovne stavbe DARS na Griču v Ljubljani. V prvih mesecih gradnje je potekala prestavitev infrastrukturnih povezav, ki potekajo preko gradbišča in izvedba začasnega parkirišča za potrebe obstoječe DARS-ove stavbe. Sledila je zaščita gradbe jame s pilotno steno, nato pa izvedba globokega temeljenja s piloti. Izvedba […]

Categories
gradbišče v teku

Proizvodni obrat v Ribnici

V kombinaciji betona in lesa preplet geometrije globalne in lokalne ekonomije. Gospodarski razcvet v prvem desetletju 21. stoletja, v tesni navezi z ekspanzivno in slabo kontrolirano prostorsko politiko širitve proizvodnih in obrtnih območjih srednje velikih naselij ob avtocestnih in regionalnih vpadnicah, pušča v prostoru nepovratne posledice, pogosto na račun kakovostnih kmetijskih površin. Nekritično umeščanje objektov […]