web analytics
Categories
gradbišče v tekunovice

Paviljon Stora Enso v Planici

Gradnja promocijskega paviljona Stora Enso poteka v polnem teku. V težkih zimskih razmerah je uspelo podjetje CBD, d.o.o. brezhibno sestaviti zahtevno leseno konstrukcijo paviljona. Dela se bodo zaključila 10. februarja, 2023, ko bo objekt predan naročniku. Njegova značilna silhueta bo “kronala” ključno prizorišče Svetovnega prvenstva v Nordijskih disciplinah v Planici. Skoraj ves uporabljen material za […]

Categories
gradbišče v teku

Gradnja poslovne stavbe DARS na Griču

Gradbeno podjetje CGP, Novo Mesto je prevzelo izvedbo vseh del poslovne stavbe DARS na Griču v Ljubljani. V nadaljevanju povzemamo ključna dogajanja na gradbišču. December 2022 Po več mesecih bitke z izjemno nehomogeno podlago, slabimi sprotnimi rezultati testiranja nosilnosti izvedenih pilotov ter posledičnim preoblikovanjem temeljne blazine, so dela na globokem temeljenju garažnega dela stavbe zaključena. […]