web analytics
Categories
izvedena dela

Knjižnični center Fakultete za matematiko in fiziko

Per aspera ad astra ali kako se naučiti algebre in kvantne fizike!

Koncept sodobne knjižnice postavlja uporabnika pred knjigo. Suhoparna fraza, ki bi jo v arhitekturi lahko prevedli v tezo, da je kakovostno oblikovan ambient pomembnejši od gole funkcije, vzdušje pa pomembnejše od količine knjižnih polic. S porastom digitalizacije tiskanega gradiva, vseprisotno dostopnostjo digitalnih knjig, znanstvenih člankov in periodičnih publikacij postaja jasno, da v knjižnice ne hodimo več zato, da bi prišli do informacij, ampak da se z njimi soočimo. Vse več prostora je zato v sodobnih knjižnicah namenjenega izobraževanju, komunikaciji in diskurzu. Delež knjižnih polic upada, pogosto postajajo le še zvočna kulisa posvečenega prostora znanja in raziskovanja.

V prostorih obstoječe stavbe Računskega centra Slovenije, ki je bila v začetku stoletja nadzidana z nagrajeno stavbo Oddelka za matematiko arhitekturnega biroja Bevk-Perović, je fakulteta znaten del pritličja namenila novi knjižnici, kjer bi se združile vse oddelčne knjižnice matematike, fizike, astronomije in meteorologije.

Vodstvo fakultete si je, na podlagi dobrih izkušenj s projektom znanstvene kavarne Mafija, zastavilo ambiciozen cilj, da bo nova knjižnica postala torišče fakultetnih debat, dogodkov in znanstvenih druženj. V stavbah obeh ključnih oddelkov fakultete, matematike in fizike, namreč nimajo tako imenovanih neformalnih prostorov izobraževanja, ki v sodobnih izobraževalnih in raziskovalnih institucijah dobiva središčno vlogo. Zato je večji del razpoložljivih površin knjižnice namenjen vsebinam, ki na prvi pogled tja ne sodijo. Vhodna avla je oblikovana kot sproščeni »lounge«, glasna čitalnica z neposredno povezavo do kavarne. Premični fotelji z višinsko prilagodljivimi mizami omogočajo, da je avlo možno hitro in učinkovito preoblikovati v konferenčno dvorano, učilnico, učno delavnico ali zgolj fakultetno dnevno sobo. Z drsnimi stenami, perforiranimi z »mehurčki znanja«, lahko avlo v večernem času ločimo od knjižnega dela knjižnice, s čimer se spremeni v klubski prostor, namenjen večernim debatam.

Osrednji del knjižnice predstavlja kača prepletenih knjižnih polic, kjer se znanja fizike, matematike, astronomije in meteorologije med seboj povezujejo, stikajo in razpirajo. Metafora knjižnice kot labirinta napora znanja in ležernosti neznanja, najbolje predstavljena v Ecovi knjigi Ime rože, nas postopoma popelje do »avditorija« – tribune, namenjene organiziranim predavanjem, počitku s knjigo, prebiranju elektronske pošte ali zgolj intelektualnemu druženju s pogledom na obiskovalce knjižnice. Na koncu tega »poglavja« vstopimo v tiho čitalnico, namenjeno poglobljenemu študiju, kjer se okoli velike »skupne mize« študenti in pedagogi ponovno srečajo.

Za arhitekte je načrtovanje knjižnice brez dvoma privilegirana naloga. Številne knjige s svojo teksturo, ritmom in značilnim vonjem vzpostavljajo enkratno kuliso za kreacijo prostora tišine, domišljije, pričakovanja in kapacitet. Številnim črkam, besedam, stavkom, risbam in enačbam, ki se ob selitvi knjig začno kopičiti v kilometrih knjižnih polic, ponižno prislanjamo vzdušje prostora, prežetega s pričakovanji, emocijami in navdušenji.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, CIMPERMAN Katja, CVETREŽNIK Anja

Drugi inženirji:Blažek Peter, Lisec Mitja
Vrsta soavtorstva:grafično oblikovanje
Soavtorji:Botas Kenda Boštjan, Fijavž Primož
Izvedba:Makro 5, d.o.o.
Leto projekta:2016
Leto izvedbe:2020
Fotografija / vizualizacija:Kambič Miran
Naročnik:Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Nagrade, objave: Razstava Arhitektura Inventura 2014 – 2016, pregledna razstava Društva arhitektov Ljubljana, udeležba na nacionalni razstavi, Društvo arhitektov Ljubljane, Velika sprejemna dvorana, Cankarjev dom, Ljubljana, januar – marec, 2017

Članek Kavarna v urejenem neredu, objava v domači publikaciji, Revija Hiše, #107, avtor članka: Tadej Urh, str. 50 – 51, oktober, 2018

Publikacija Arhitektura inventura : 2014-2016 : pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana, objava v domači publikaciji, str. 85, januar, 2017