web analytics
Categories
izvedena dela

Mestna knjižnica Grosuplje

Enakovreden dialog med staro in novo stavbo knjižnice, med tradicionalnim in sodobnim konceptom ozaveščanja znanja in pomena pisane besede. Nova mestna knjižnica je nastala na podlagi zmagovalnega projekta na javnem natečaju. Izmed vseh prispelih natečajnih variant smo edini predlagali rešitev, ki sorazmerno skromen program širitve knjižnice poveča do te mere, da prizidek in prvotna spomeniško […]

Categories
izvedena dela

Večstanovanjska stavba ob Dunajski cesti 1

Severna mestna vrata, prostor številnih priložnosti in stališč – večstanovanjska in poslovna hiša ob ljubljanski severni vpadnici. Zazidalni načrt za ureditev severnega dela Dunajske ceste, sprejet v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, je temeljil na smeli likovno-prostorski predpostavki, da se vzdolž najpomembnejše mestne vpadnice umešča relativno nizek strnjeni niz stavb mešane rabe, prečne ulice pa […]

Categories
izvedena dela

Stanovanjska hiša v Čezsoči

Ali je popotresna obnova lahko tudi priložnost, da se o tradicionalnih stavbnih tipologijah razmisli na novo? Leta 1998 je zgornje Posočje prizadel močan potres z magnitudo 5,6. Poškodovanih je bilo veliko stavb, ena izmed najbolj prizadetih naselij pa je bila vas Čezsoča v bližini Bovca. Hitro ukrepanje, ki spremlja aktivnosti ob vseh naravnih nesrečah, pogosto […]

Categories
izvedena dela

Parkirno poslovna hiša na Zaloški ulici

Ali lahko promet postane park oziroma kako se spopasti z dejstvom, da se na izpostavljeni mestni lokaciji načrtuje nadzemna parkirna hiša? Urbanistični načrt za območje kliničnega centra Ljubljane predvideva umestitev dveh nadzemnih parkirnih hiš, ki naj bi tako prometno razbremenili to območje kakor tudi zagotovili obiskovalcem enostavno, pregledno in dostopno parkiranje osebnega avtomobila ob obisku […]

Categories
izvedena dela

Prenova Jakopičeve galerije v Ljubljani

Delitev galerije na manjše razstavne prostore je možno spreminjati že s potegom roke. Pred prenovo je Jakopičevo galerijo večinoma uporabljala Zveza društev likovnih umetnikov za izvedbe klasičnih slikarskih razstav. Tisoč kvadratnih metrov velik prostor je bil obdan z belo mavčno-kartonsko steno, ki je skrivala arhitekturni in konstrukcijski ustroj znamenite kleti Ravnikarjevega »Ferantovega vrta.« Stanovanjsko poslovni […]

Categories
izvedena dela

Prenova smučarskega apartmaja na Krvavcu

Drobna intervencija v srčiki slovenskega alpskega turizma. Z nakupom hotelskega apartmaja tik pod krvavškim smučiščem si je naročnik želel zagotoviti dostopnost in bližino enega najbolj priljubljenih slovenskih smučišč. Ker je površina apartmaja skromna, zgolj 24 m², družina pa s svojimi štirimi člani povprečno številčna, je bil največji izziv zasnove poskrbeti za funkcionalnost, primerno zasebnost, a […]

Categories
izvedena dela

Postajališča mestnega potniškega prometa Ljubljana

Sistemska rešitev za številne lokacije v središču mesta in na mestnem obrobju. Mestna občina Ljubljana je leta 2002 razpisala mednarodni natečaj za novo podobo avtobusnih postajališč, združeno z urbanim oglaševanjem. V sodelovanju s Proreklam Europlakatom smo zasnovali preprosto tipsko postajališče, ki poleg svetlobne reklamne vitrine in nadstrešnice nudi vse nujno potrebne elemente postajališča, to so […]

Categories
izvedena dela

Večnamenska stavba ob Šmartinski cesti

»Šmartinka« je ena izmed tistih pridobitev, ki so slovensko arhitekturo spojile s svetovnimi trendi in aspiracijami. Je enkratna, obenem pa tudi izjemno ranljiva za vse poskuse vračanja k tradiciji in preverjenemu udobju. Slovensko arhitekturo je nekaj let po osamosvojitvi zajel povsem svež veter, ki je svoje vzore iskal v mednarodnih referenčnih projektih, pogum in zanos […]

Categories
izvedena dela

Stanovanjska hiša na Kovskem vrhu

Metamorfoza tipologije individualne stanovanjske hiše v škofjeloškem hribovju. Ena najbolj običajnih, a hkrati najtežjih nalog, s katerimi se srečujemo arhitekti, je zasnova stanovanjske hiše v podeželskem okolju za naročnike, ki prihajajo iz mesta. Postopna selitev mestnega prebivalstva po petdesetih letih industrializacije nazaj na podeželje je močno idealizirana. Proces, ki bi sicer lahko prispeval k vzdržni […]