web analytics

nagrade

mednarodne nagrade

2019 Gold IOC IAKS Award 2019, International Oyimpic Comitee, International Association for Sports and Leisure Facilities, 05.11.2019 Nordijski center Planica, novogradnja petih faz gradnje z več inženirskimi objekti in stavbami, naročnik: Zavod za šport RS Planica, Rateče, Planica
2016 Architizer A+ Award, Nomination, Typology Residential Interiors, New York, USA, december, 2016 Vinska klet Brežice, adaptacija obstoječega prostora in oprema, naročnik: zasebni, Oklukova gora, Brežice
2016 Nominacija za nagrado Arhitext East Centric Awards 2016, Arhitext, Bukarešta, RO, v kategoriji "exterior design", julij, 2016 Bloudkova velikanka, zahtevna rekonstrukcija obstoječe skakalnice, naročnik: Zavod za šport RS, Planica, Rateče, Planica
2016 Premio Fare Paesaggio, Vincitore, Premio Triennale Giulio Andreolli, Provincia autonoma di Trento, IT, 08.06.2016 Nordijski center Planica, novogradnja petih faz gradnje z več inženirskimi objekti in stavbami, naročnik: Zavod za šport RS Planica, Rateče, Planica
2015 Architizer A+ Award, Public choice Winner, Typology Recreation Centers, New York, USA, december, 2015 Bloudkova velikanka, zahtevna rekonstrukcija obstoječe skakalnice, naročnik: Zavod za šport RS, Planica, Rateče, Planica
2014 Častno priznanje Piranesi, Piranski dnevi arhitekture, 22.11.2014 Bloudkova velikanka, zahtevna rekonstrukcija obstoječe skakalnice, naročnik: Zavod za šport RS, Planica, Rateče, Planica
2012 Uvrstitev v 2. krog v izbor 15 kandidatov na javnem natečaju, 09.11.2012 Natečaj Xella - Zero Challenge, javni, dvostopenjski, mednarodni natečajni za Xella Zero house, naročnik: Xella Group, Nemčija
2012 2. nagrada na javnem natečaju, 03.05.2012 Natečaj Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II, javni, odprti, mednarodni, anonimni, enostopenjski, projektni, urbanistično arhitekturni natečaj, naročnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
2010 Nominacija za nagrado Piranesi, Piranski dnevi arhitekture, 20.11.2010 Večstanovanjska stavba Dunajski mozaik, novogradnja zahtevne stavbe, naročnik: Mreža JIT, d.o.o., Ljubljana
2009 Nominacija za nagrado Piranesi, Piranski dnevi arhitekture, 21.11.2009 Vila v Rožni dolini, Adaptacija stanovanjske hiše in novogradnja vrtnega paviljona, naročnik: zasebni, Ljubljana
2001 1. nagrada na javnem natečaju, 2001 Natečaj Postajališča mestnega potniškega prometa za Ljubljano, mednarodni javni ponudbeni natečaj, naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana

nacionalne nagrade

2021 1. nagrada na javnem natečaju, 15.5.2021 Stanovanjska soseska Dvor narave, javni, odprti natečaj, Preddvor, naročnik: Jelovica hiše, d.o.o.
2020 Naj-lesena gradnja 2020, Javna agencija SPIRIT, kategorija arhitektura in urbanizem, 18.11.2020 Apartmajsko naselje Podbreg, novogradnja zahtevnega naselja več stavb, naročnik: Alpgrad, d.o.o., Kranjska Gora
2020 Big SEE Architecture Award 2020, Zavod BIG, Slovenija, 19.11.2020 Apartmajsko naselje Podbreg, novogradnja zahtevnega naselja več stavb, naročnik: Alpgrad, d.o.o., Kranjska Gora
2020 Big SEE Architecture Award 2020, Zavod BIG, Slovenija, 19.11.2020 Paviljon Lokve, adaptacija stanovanjske stavbe, naročnik: zasebni, Lokve, Brestanica
2019 1. nagrada na javnem natečaju, 03.04.2019 Natečaj Poslovna stavba DARS Grič, javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za arhitekturno zasnovo nove poslovne stavbe na Griču, Ljubljana, naročnik: DARS, d.d.
2019 3. nagrada na javnem natečaju, 04.07.2019 Natečaj Stanovanjska soseska Zvezna ulica, odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije, naročnik: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
2018 2. nagrada na javnem natečaju, 12.07.2018 Natečaj Kulturno upravni center Ivančna Gorica, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Kulturno upravni center Ivančna Gorica, naročnik: Občina Ivančna Gorica
2018 Plečnikova medalja 2018, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, 18.04.2018 Stanovanjska hiša Trebče, novogradnja stavbe in oprema, naročnik: zasebni, Trebče, Bistrica ob Sotli
2017 1. nagrada na javnem natečaju, 25.01.2017 Natečaj Prenova mestnega središča Murske Sobote, javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični in arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve, naročnik: Mestna občina Murska Sobota
2017 Odkup na javnem natečaju, 10.06.2017 Natečaj Stanovanjska gradnja Rakova Jelša II, javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve, naročnik: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
2017 Zvišano priznanje na javnem natečaju, 15.06.2017 Natečaj Celovita prenova SNG Drama Ljubljana, javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za arhitekturno zasnovo celovite prenove, naročnik: SNG Drama Ljubljana
2017 Nagrada Maks Fabiani 2017, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, 18.11.2017 Nordijski center Planica, novogradnja petih faz gradnje z več inženirskimi objekti in stavbami, naročnik: Zavod za šport RS Planica, Rateče, Planica
2016 Plečnikova nagrada 2016, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, 18.04.2016 Nordijski center Planica, novogradnja petih faz gradnje z več inženirskimi objekti in stavbami, naročnik: Zavod za šport RS Planica, Rateče, Planica
2016 1. nagrada na javnem natečaju, 03.02.2016 Natečaj Regijski reševalni center Radovljica, odprti, enostopenjski, projektni urbanistično arhitekturni natečaj za Regijski reševalni center Radovljica, naročnik: Občina Radovljica
2016 2. nagrada na javnem natečaju, 07.11.2016 Natečaj Dom zaščite in reševanja v Trzinu, javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za urbanistično ureditve središča naselje Trzin in arhitekturno zasnovo doma zaščite in reševanja, naročnik: Občina Trzin
2015 Nagrada Trend 2015, Slovenska nagrada za vizualno umetnost, 16.12.2015 Nordijski center Planica, novogradnja petih faz gradnje z več inženirskimi objekti in stavbami, naročnik: Zavod za šport RS Planica, Rateče, Planica
2014 2. nagrada na vabljenem natečaju Natečaj Poslovna stavba Cikava, javni, projektni, vabljeni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve, naročnik: Jože Mehle s.p.
2014 Platinasti svinčnik 2014, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, 10.10.2014 Arhitekturni opus 1999 - 2014
2014 Slovenska nominacija za nagrado Mies van der Rohe, 2014 Bloudkova velikanka, zahtevna rekonstrukcija obstoječe skakalnice, naročnik: Zavod za šport RS, Planica, Rateče, Planica
2014 Nominacija za Plečnikovo priznanje 2014, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, 14.05.2014 Večstanovanjska stavba Dvorec Jelen, novogradnja zahtevne stavbe, naročnik: Elektroservisi, d.d., Kranj
2013 Uvrstitev v 2, krog, odkup na javnem natečaju, 07.06.2013 Natečaj Občinsko središče v Vodicah, dvostopenjski javni, anonimni, urbanistični in arhitekturni, projektni natečaj za ureditev občinskega središča v Vodicah in zasnove Kopitarjevega centra, naročnik: Občina Vodice
2012 2. nagrada na javnem natečaju, 11.10.2012 Natečaj Brv čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem, Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve, naročnik: Mestna občina Ljubljana
2011 Nominacija za Plečnikovo priznanje 2011, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, 18.04.2011 Večstanovanjska stavba Dunajski mozaik, novogradnja zahtevne stavbe, naročnik: Mreža JIT, d.o.o., Ljubljana
2009 1. enakovredna znižana nagrada na javnem natečaju, 19.10.2009 Natečaj Nordijski center Planica, javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturni in krajinsko arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve celovite zasnove ureditve za Nordijski center Planica, naročnik: Ministrstvo za š
2009 3. nagrada na javnem natečaju, 13.10.2009 Natečaj Celovita ureditev območja Cukrarne, javni, odprti, anonimni, enostopenjski, projektni, urbanistično arhitekturni natečaj Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter arhitekturna zasnova upravnega središča, na
2008 3. nagrada na javnem natečaju, 10.07.2008 Natečaj Severna mestna vrata - Bavarski dvor (vzhodna stran), javni, odprti, vabljeni, mednarodni, projektni, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve poslovnega objekta Severna mestna vrata - Bavarski dvor v Ljubljani (vzhodna stra
2008 1. nagrada na vabljenem natečaju, 21.07.2008 Natečaj Kompleks Jelen, Kranj, vabljeni, projektni, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za prenovo kompleksa Jelen, Kranj, naročnik: Elektroservisi d.d in Mestna občina Kranj
2007 Plečnikova medalja 2007, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, 23.04.2007 Mestna knjižnica Grosuplje, adaptacija obstoječe stavbe in novogradnja zahtevne stavbe, naročnik: Občina Grosuplje, Grosuplje
2007 Plečnikovo medalja 2007, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, 23.04.2007 Mestna knjižnica Grosuplje, adaptacija obstoječe stavbe in novogradnja zahtevne stavbe, naročnik: Občina Grosuplje, Grosuplje
2007 Nagrada 3 x les, Zavod Trajekt, Fakulteta za Arhitekturo, Univerza v Ljubljani, 05.04.2007 Stanovanjska hiša v Čezsoči, novogradnja stavbe, naročnik: Državna tehnična pisarna, Izpostava Bovec, Bovec
2007 Odkup, urbanistična rešitev na javnem natečaju, 03.08.2007 Natečaj Severna mestna vrata - Bavarski dvor, javni, odprti, projektni urbanistični in arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za urbanistično in programsko rešitev območje vzhodno in zahodno od Slovenske ceste in arhitekturno reši
2006 Nominacija za Plečnikovo nagrado 2006, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, april, 2006 Večstanovanjska hiša Dunajski vogal, novogradnja zahtevne stavbe, naročnik: Mreža JIT, d.o.o., Ljubljana
2006 Slovenska nominacija za nagrado Mies van der Rohe, 2006 Večstanovanjska hiša Dunajski vogal, novogradnja zahtevne stavbe, naročnik: Mreža JIT, d.o.o., Ljubljana
2005 Priznanje odličnosti, II. bienalu vidnih sporočil Slovenije, Fundacija Brumen, 30.11.2005 Avtobusna postajališča MOL, Mestna občina Ljubljana, Proreklam Europlakat
2005 Odkup na javnem natečaju Natečaj Poslovno stanovanjski kompleks Eda center, Nova Gorica, javni državni anonimni enostopenjski natečaj za idejno arhitekturno rešitev, naročnik:  Euroinvest, d.o.o.
2003 1. nagrada na javnem natečaju Natečaj Mestna knjižnica Grosuplje, javni državni anonimni enostopenjski natečaj za idejno arhitekturno rešitev, Mestna občina Grosuplje
2003 Častno priznanje Domofin 2003, Društvo arhitektov Ljubljane, Sejem Domofin, 20.03.2003 Stanovanjska hiša na Kovskem vrhu, novogradnja stavbe in oprema, naročnik: zasebni, Kovski vrh na Poljansko dolino, Škofja Loka
2003 Zvišan odkup na javnem natečaju, 03.07.2003 Natečaj Otroški oddelek za rehabilitacijo v Ljubljani, javni, anonimni, enostopenjski natečaj za arhitekturno zasnovo otroško-terapevtskega oddelka, novega vhoda in ureditev okolice za letno šolo Hoje v Ljubljani, naročnik: Inštitut Republike Slovenije za
2003 Župančičeva nagrada za kulturne dosežke Mesta Ljubljane, Mestna občina Ljubljana, junij, 2003 Večnamenski objekt Šmartinka, novogradnja zahtevne stavbe, naročnik: Primorje d.d. in I.S.O., d.o.o., Ljubljana
2003 1. nagrada na vabljenem natečaju Natečaj Bolnišnica za pljučne bolezni na Golniku, interni anonimni enostopenjski natečaj za idejno arhitekturno rešitev, naročnik: Univerzitetna klinika Golnik
2003 1. deljena nagrada na vabljenem natečaju Natečaj Adaptacije tiskarne Mladinske knjige in novogradnje stanovanjskega kompleksa, Ljubljana, vabljeni interni natečaj, zazidalni preizkus za del območja urejanja BP 1/3 Mladinska knjiga, naročnik: Razvoj projektov, d.o.o.
2003 Slovenska nominacija za nagrado Mies van der Rohe, 2003 Večnamenski objekt Šmartinka, novogradnja zahtevne stavbe, naročnik: Primorje d.d. in I.S.O., d.o.o., Ljubljana
2003 Enakovredna 3. nagrada na javnem natečaju, 03.12.2003 Natečaj Prostori rektorata Univerze na Primorskem in Fakultete za humanistične študije v Kopru, javni državni anonimni enostopenjski natečaj za idejno arhitekturno rešitev, naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS, ZAPS
2002 Častno priznanje Domofin 2002, Društvo arhitektov Ljubljane, Sejem Domofin, 14.02.2002 Večnamenski objekt Šmartinka, novogradnja zahtevne stavbe, naročnik: Primorje d.d. in I.S.O., d.o.o., Ljubljana
2002 Nominacija za Plečnikovo nagrado 2002, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, april, 2002 Večnamenski objekt Šmartinka, novogradnja zahtevne stavbe, naročnik: Primorje d.d. in I.S.O., d.o.o., Ljubljana
2002 Nominacija za nagrado Prešernovega sklada, Prešernov sklad RS, 08.02.2002 Večnamenski objekt Šmartinka, novogradnja zahtevne stavbe, naročnik: Primorje d.d. in I.S.O., d.o.o., Ljubljana
2002 1. nagrada na javnem natečaju, 2002 Natečaj Ureditev vzhodnega nabrežja Drave na Lentu, Maribor, vabljeni interni urbanistično arhitekturni natečaj, naročnik: Mestna občina Maribor
2000 1. nagrada na javnem natečaju Natečaj Garažna hiša Šarabon, javni arhitekturni anonimni natečaj, naročnik: Mestna občina Ljubljana, JP Parkirišča, d.o.o.