web analytics
Categories
gradbišče v tekunovice

Paviljon Stora Enso v Planici

Gradnja promocijskega paviljona Stora Enso poteka v polnem teku. V težkih zimskih razmerah je uspelo podjetje CBD, d.o.o. brezhibno sestaviti zahtevno leseno konstrukcijo paviljona. Dela se bodo zaključila 10. februarja, 2023, ko bo objekt predan naročniku. Njegova značilna silhueta bo “kronala” ključno prizorišče Svetovnega prvenstva v Nordijskih disciplinah v Planici. Skoraj ves uporabljen material za […]

Categories
izvedena delanovice

Proizvodnji obrat v Ribnici

V kombinaciji betona in lesa spleten preplet geometrije globalne in lokalne ekonomije Gospodarski razcvet v prvem desetletju 21. stoletja, v tesni navezi z ekspanzivno in slabo kontrolirano prostorsko politiko širitve proizvodnih in obrtnih območjih srednje velikih naselij ob avtocestnih in regionalnih vpadnicah pušča v prostoru nepovratne posledice pogosto na račun kakovostnih kmetijskih površin. Nekritično umeščanje […]

Categories
novice

Promocijski paviljon Stora Enso

Finsko podjetje Stora Enso je eno največjih proizvajalk križno-lepljenih plošč in drugih lesenih polizdelkov na svetu. Že več let je krovni sponzor svetovnih prvenstev v nordijskih disciplinah. Z letošnjo organizacijo tega tekovanja v domači Planici, se je Stora Enso odločila, da bo oblikovanje promocijskega paviljona poverila projektantom Planiških skakalnic in tekaškega štadiona. Ključna naročnikova usmeritev […]

Categories
novice

Priznanje DKAS “Pomemben dosežek”

Odbor za nagrade in priznanja Društva krajinskih arhitektov Slovenije je izvedbo prenove Slovenske ulice in Trga zmage v Murski zmagi nagradil s priznanjem Pomemben dosežek. DKAS nagrade podeljuje ob 30. obletnici delovanja, v presojo pa so bila uvrščeni predlogi iz celotnega tridesetletnega obdobja delovanja društva. Odbor je v obrazložitvi med drugim zapisal: »Izvedba projekta v […]

Categories
novice

Regijska nominacija za nagrado Zlati svinčnik

Strokovna žirija Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije je projekta Prenove slovenske ulice in Trga zmage uvrstila med regijske nominacije Mariborske regije za nagrado Zlati svinčnik. Arhitekti in krajinski arhitekti smo pri prenovi osrednjega mestnega javnega prostora stremeli k vzpostaviti kakovostnih površin za pešce in kolesarje. Z revitalizacijo javnega prostora smo ponovno vzpostavili ključne urbane […]

Categories
gradbišče v teku

Gradnja poslovne stavbe DARS na Griču

Gradbeno podjetje CGP, Novo Mesto je prevzelo izvedbo vseh del poslovne stavbe DARS na Griču v Ljubljani. V nadaljevanju povzemamo ključna dogajanja na gradbišču. December 2022 Po več mesecih bitke z izjemno nehomogeno podlago, slabimi sprotnimi rezultati testiranja nosilnosti izvedenih pilotov ter posledičnim preoblikovanjem temeljne blazine, so dela na globokem temeljenju garažnega dela stavbe zaključena. […]

Categories
izvedena dela

Poslovni prostori v Krškem 2

S preprostimi prostorskimi ukrepi smo nekdaj temačne pisarne preoblikovali v živahno delovno okolje. Ključni izziv projekta prenove je bilo zagotoviti pregledno, sorazmerno svetlo, a obenem individualizirano delovno okolje za inženirje večjega podjetja v Krškem. Prenovljeni prostori se nahajajo v zelo globoki, za pisarniško dejavnost nenamensko zgrajeni industrijski stavbi. V temni sredini stavbe se izgublja velika […]

Categories
novice

Podpis pogodbe za projektiranje in izgradnjo Medgeneracijskega športnega centra v Ribnici

V sredo, 24.08. sta župan občine Ribnica g. Samo Pogorevc in direktor podjetja Riko d.d. podpisala pogodbo za izgradnjo novega kulturnega in športnega centra v Ribnici. Naše podjetje bo skupaj z EFEKT arhitektura izdelalo projektno dokumentacijo in spremljajo gradnjo nove javne stavbe v središču naselja. Nova stavba bo nadomestila sicer izjemno zanimiv primer vojaške arhitekture […]

Categories
natečajne rešitve

Kulturni in športni center v Ribnici

Z variantno rešitvijo natečajnega projekta – s katero dopolnjujemo projektno nalogo naročnika – predlagamo, da se mirujoči promet v skoraj v celoti preseli pod zemljo, kar bistveno poviša kakovost mestotvornih odprtih urbanih površin. Programsko in volumensko predstavljata objekta MŠK dominanto v ožjem prostoru. Vzpostavi se novo kulturno-športno središče z ambientalno bogatim odprtim prostorom. Obravnavano območje […]

Categories
natečajne rešitve

Oddelek za živilstvo Biotehnične fakultete UL

Odprt tloris z obodno konstrukcijo brez kakršnihkoli vmesnih podpor je povsem prilagodljiv na spreminjajoče se tehnološke in laboratorijske zahteve. Z novim traktom biotehniške fakultete se vzpostavi nov, s treh strani obdan odprt javni prostor, ki je po eni strani določen z oblikovanjem in delovanjem obstoječih stavb, kakor tudi z zasnovo novega vsebinskega trakta. Naše ključno […]