web analytics

referenčna dela

V zadnjih desteih letih smo izvedli naslednja referenčna dela:

2021 Večstanovanjska stavba v Rožni dolini, novogradnja zahtevne stavbe, naročnik: Diamantinvest, d.o.o., Ljubljana, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2021 Prenova poslovnih prostorov službe projektive NEK, adaptacija obstoječih prostorov in oprema, naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, Krško, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2021 Prenova poslovnih prostorov službe za vzdrževanje NEK, adaptacija obstoječih prostorov in oprema, naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, Krško, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2021 Informacijsko središče Kozjanski Park, prenova obstoječega spomeniško zaščitenega objekta, naročnik: Javni zavod Kozjanski park, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2021 Proizvodno poslovni obrat Leokom, novogradnja zahtevne industrijske stavbe, naročnik: Leokom, d.o.o., Ribnica, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2020 Ureditev vrta v Logu pri Dragomiru, izvedba vrtne ureditve, naročnik: zasebni, Log pri Dragomiru, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2020 Prenova stanovanja v naselju Mostec, rekonstrukcija obstoječega stanovanja in oprema, naročnik: zasebni, Mostec, Ljubljana, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2020 Poslovna stavba DARS Grič, novogradnja zahtevnega objekta, naročnik: Družba za avtoceste Republike Slovenije, Izvedbeni projekt
2020 Poslovni prostori služb nabave in financ NEK, adaptacija obstoječih prostorov in oprema, naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, Krško, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2020 Knjižnica Fakultete za matematiko in fiziko, adaptacija obstoječih prostorov in oprema, naročnik: Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana, Izvedba objavljenega arhitekturnega dela
2020 Stanovanjska hiša v Rožni dolini, novogradnja stavbe in oprema, naročnik: zasebni, Ljubljana, Izvedba objavljenega arhitekturnega dela
2020 Slovenska ulica - južni del, Murska Sobota, novogradnja javnega prostora, naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2020 Večstanovanjska hiša Mirje II, novogradnja zahtevne stavbe, naročnik: Diamantinvest, d.o.o., Ljubljana, Izvedba objavljenega arhitekturnega dela
2019 Stanovanje v Domžalah, adaptacija in oprema, naročnik: zasebni, Domžale, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2019 Stanovanjska hiša v Murglah, adaptacija obstoječe stavbe, naročnik: zasebni, Ljubljana, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2019 Apartmajsko naselje Podbreg, novogradnja zahtevnega naselja več stavb, naročnik: Alpgrad, d.o.o., Kranjska Gora, Izvedba objavljenega arhitekturnega dela
2019 Stanovanje v Krškem, adaptacija obstoječega objekta in oprema, naročnik: zasebni, Krško, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2018 Trg zmage, Murska Sobota, novogradnja javnega prostora, naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2018 Paviljon Lokve, adaptacija stanovanjske stavbe, naročnik: zasebni, Lokve, Brestanica, Izvedba objavljenega arhitekturnega dela
2018 Pivnica Kunst, arhitekturna zasnova gostinskega lokala, naročnik: Gostilna Kunst, d.o.o., Krško, Izvedbeni projekt
2018 Krožišče Rateče, novogradnja krožišča, naročnik: Občina Kranjska gora, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2018 Večstanovanjska hiša Mirje I, novogradnja zahtevne stavbe, naročnik: G & B Invest, d.o.o., Ljubljana, Izvedba objavljenega arhitekturnega dela
2017 Stanovanje na Gallusovem nabrežju, adaptacija stanovanja in oprema, naročnik: zasebni, Ljubljana, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2017 Stopnišče stanovanjske stavbe v Šentvidu, zasnova rekonstrukcije obstoječe stavbe in novogradnja stopnišča, naročnik: zasebni, Ljubljana - Šentvid, Izvedbeni projekt
2017 Stanovanjska hiša Trebče, novogradnja stavbe in oprema, naročnik: zasebni, Trebče, Bistrica ob Sotli, Izvedba objavljenega arhitekturnega dela
2017 Poslovni prostori Mahle Letrika, d.o.o., rekonstrukcija obstoječih prostorov in oprema v poslovni stavbi Imparo, naročnik: Mahle Letrika, d.o.o., Ljubljana, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2016 Pisarna dekana ALUO, adaptacija prostora in oprema, naročnik: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2016 Poslovni prostori uprave NEK, adaptacija obstoječih prostorov in oprema, naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, Krško, Izvedba objavljenega arhitekturnega dela
2016 Znanstvena kavarna Mafija, adaptacija gostinskega prostora in oprema, naročnik: Fakulteta za matematiko in fiziko, Izvedba objavljenega arhitekturnega dela
2016 Stanovanje Dvorec Jelen, oprema, naročnik: zasebni, Kranj, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2016 Stanovanje na Veliki čolnarski ulici, adaptacija obstoječega prostora in oprema, naročnik: zasebni, Ljubljana, Izvedba objavljenega arhitekturnega dela
2015 Nordijski center Planica, novogradnja petih faz gradnje z več inženirskimi objekti in stavbami, naročnik: Zavod za šport RS Planica, Rateče, Planica, Izvedba objavljenega arhitekturnega dela
2015 Vinska klet Brežice, adaptacija obstoječega prostora in oprema, naročnik: zasebni, Oklukova gora, Brežice, Izvedba objavljenega arhitekturnega dela
2014 Stanovanjska hiša na Sončni poti, novogradnja stavbe, naročnik: zasebni, Portorož, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2013 Večstanovanjska stavba Dvorec Jelen, novogradnja zahtevne stavbe, naročnik: Elektroservisi, d.d., Kranj, Izvedba objavljenega arhitekturnega dela
2012 Prenova vhodnega dela Policijske postaje Vič, rekonstrukcija dela stavbe in oprema, naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Izvedba neobjavljenega arhitekturnega dela
2012 Stanovanjska hiša na Pilonovi ulici, novogradnja stavbe, naročnik: zasebni, Ljubljana, Izvedba objavljenega arhitekturnega dela
2012 Bloudkova velikanka, zahtevna rekonstrukcija obstoječe skakalnice, naročnik: Zavod za šport RS, Planica, Rateče, Planica, Izvedba objavljenega arhitekturnega dela