web analytics
Categories
gradbišče v teku

Gradnja poslovne stavbe DARS na Griču

Gradbeno podjetje CGP, Novo Mesto je prevzelo izvedbo vseh del poslovne stavbe DARS na Griču v Ljubljani. V prvih mesecih gradnje je potekala prestavitev infrastrukturnih povezav, ki potekajo preko gradbišča in izvedba začasnega parkirišča za potrebe obstoječe DARS-ove stavbe.

Sledila je zaščita gradbe jame s pilotno steno, nato pa izvedba globokega temeljenja s piloti. Izvedba še poteka, saj je zelo zahtevna in zamudna. Tla pod stavbo so tla izrazito nehomogena, mešajo se plasti proda in gline.

V septembru 2022 se bodo začela armiranobetonska dela pod poslovnim delom stavbe.