web analytics
Categories
gradbišče v teku

Gradnja poslovne stavbe DARS na Griču

Gradbeno podjetje CGP, Novo Mesto je prevzelo izvedbo vseh del poslovne stavbe DARS na Griču v Ljubljani. V nadaljevanju povzemamo ključna dogajanja na gradbišču.

December 2022

Po več mesecih bitke z izjemno nehomogeno podlago, slabimi sprotnimi rezultati testiranja nosilnosti izvedenih pilotov ter posledičnim preoblikovanjem temeljne blazine, so dela na globokem temeljenju garažnega dela stavbe zaključena.

V poslovnem delu, kjer se je vseeno izkazalo, da je nosilna podlaga skladna s pričakovanji, so zaključena dela na betonaži vertikalne konstrukcije 1. kleti. Narejena so bila prva tesna polja vidnega betona razreda VB3 in VB4. Kot izziv se izkazuje predvsem zelo velika količina konstrukcijske armature v nosilnih stopniščnih jedrih, kar močno vpliva na kakovost vgradnje betona. Opazen pojav je t.i. preslikava armature na zunanji rob betonske stene.

Projektna ekipa se je odločila, da bo povečala zaščitno plast betona, obenem pa bodo narejena dodatna testna polja, kjer se bodo preverile različne viskoznosti betona. V začetku marca je predvidena betonaža najbolj kritičnih delov vidne betonske konstrukcije v pritličju poslovnega dela stavbe. Do takrat pa bodo dela potekala v kleti garažnega dela stavbe.

Oktober 2022

Začela so se betonska dela v 2. kleti poslovnega dela stavbe. Izvajalec preverja različne tehnologije vgradnje vidnih betonov. Večje težave se zaenkrat pojavljajo pri tesnjenju stikov ob prebojih za nosilce in vratne odprtine.

Posebnost gradnje je v tem, da je klet poslovnega dela stavbe precej manjša od nadzemnega dela in za približno sedem metrov po obodu zamaknjena v globino. V tem delu stavbe se nahajajo štiri osrednja komunikacijska jedra, ki obenem predstavljajo edini notranji nosilni del stavbe. Stopnišča so v podzemnem delu zasnovana v kakovosti betona VB3, v nadzemnem delu pa v kakovosti VB4.

Prihajajoča zima predstavlja velik izziv za zagotavljanje predpisane kakovosti.

September 2022

V prvih mesecih gradnje je potekala prestavitev infrastrukturnih povezav, ki potekajo preko gradbišča in izvedba začasnega parkirišča za potrebe obstoječe DARS-ove stavbe.

Sledila je zaščita gradbe jame s pilotno steno, nato pa izvedba globokega temeljenja s piloti. Izvedba še poteka, saj je zelo zahtevna in zamudna. Tla pod stavbo so tla izrazito nehomogena, mešajo se plasti proda in gline.

V septembru 2022 se bodo začela armiranobetonska dela pod poslovnim delom stavbe.