web analytics
Categories
gradbišče v teku

Gradnja stanovanjske hiše pri Ribnici

V bližini Ribnice smo odprli še eno gradbišče. Zasebni naročnik je začel z gradnjo stanovanjske hiše. Stavba je zasnovana v dveh »krakih« na betonskem podstavku. Nadzidava je v celoti načrtovana kot lesena montažna konstrukcija. Prek zime so bili izdelani posamezni stenski elementi, kakor tudi lesena okvirna konstrukcija iz lepljenih nosilcev. Okvirna konstrukcija tvori ritmizirano zunanjo podobo stavbe in zagotavlja napušč nad obodom stavbe. Podpore se nadaljujejo tudi v notranjost stavbe, kjer v strešini dnevne sobe vzpostavljajo prefinjen občutek topline in razsežnosti. Stavba je umeščena na vaški rob, na teren v blagem nagibu. Kljub temu, da so posamezni deli stavbe sorazmerno veliki, pa vaški rob ohranja svojo značilno strukturo in merilo. Slednje je bilo tudi temeljno vodilo pri oblikovanju stavbe.