web analytics
Categories
natečajne rešitve

Stanovanjska soseska Dvor narave

Ali lahko razvoj tehnologije lesenih večetažnih objektov obudi prekinjeno vezo s tradicionalnim stavbarstvom? Večstanovanjska večetažna gradnja v leseni konstrukciji predstavlja nov mejnik v tehnologiji gradnje. Povezana je s številnimi dodatnimi izzivi, ki so pri montažni individualni gradnji glede zahtevnosti skoraj zanemarljivi. Poleg v Sloveniji že pregovorno bolj problematične potresne gradnje, ki pri lahkih lesenih konstrukcijah […]

Categories
izvedena dela

Ureditev Slovenske ulice v Murski Soboti

Sodobno zadržana samozavest urbane prenove v murskosoboškem središču. Opis projekta: Ureditev Slovenske ulice – jug je druga faza urejanja mestnega središča Murske Sobote. Pred tem sta bila v sklopu širše obnove leta 2019 urejena t. i. Luthrov drevored pri stavbi občine, na osi med Soboškim gradom in Luteransko cerkvijo, ter Trg zmage, park z znamenitim […]

Categories
natečajne rešitve

Poslovna stavba DARS

Popolnoma prilagodljiva vsebina, konstrukcijsko senčilo po celotnem obodu. Opis projekta: Načrtovanje poslovnih stavb mora upoštevati dva temeljna principa: zmožnost, da se vsebina stavbe prilagaja spremembam v relativno kratkih in pogostih časovnih intervalih ter dovolj robustno konstrukcijsko ogrodje, ki stavbi zagotavlja dolgoročno uporabo in dolgo življenjsko dobo brez dodatnih investicij v strukturo. S prvim načelom omogočimo, […]

Categories
natečajne rešitve

Razvojni center prihodnosti

Nič-energijske stavbe morajo, da bi zagotovile svojo ogljično nevtralnost, del energije tudi same proizvesti. Umestitev sončne elektrarne v stavbni ovoj predstavlja velik arhitekturni izziv. Opis projekta: S tem projektom smo skušali združiti lastne vizije trajnostne družbe in trajnostnega podjetja prihodnosti, ki temelji na odprtosti, povezanosti z okoljem in delovni svobodi. Zasnovali smo arhitekturo, ki vzpostavlja […]

Categories
natečajne rešitve

Kulturno-upravni center Ivančne Gorice

Občinsko središče naselja brez urbane tradicije, mit ali resnična priložnost? Satelitska naselja mesta Ljubljana, kamor brez dvoma sodi tudi Ivančna Gorica, kronično trpijo zaradi pomanjkanja urbane identitete, saj izgradnja središčnih funkcij kraja ni sledila njegovi populacijski ekspanziji. Relativno veliko število prebivalcev zato v veliki večini nima ustrezne infrastrukture javnega prostora, ki bi omogočala formalno in […]

Categories
natečajne rešitve

Razširitev slovenskega narodnega gledališča Drama v Ljubljani

SNG Drama domuje v historicističnem gledališču z majhnim odrom, neprimerno odrsko tehnologijo in funkcionalno skromnim avditorijem. Prostori za vadbo so neprimerni, menjave scenskih postavitev posameznih predstav terjajo hude vsebinske in scenografske kompromise. Nevzdržno stanje traja že več desetletij, dramsko gledališče posledično ne more slediti razvoju umetniške discipline. V preteklosti sta bila razpisana že dva natečaja. […]

Categories
natečajne rešitve

Občinsko središče z domom zaščite in reševanja Trzin

Ali sme biti stolp gasilskega doma še kaj več kot zgolj objekt za sušenje gasilskih cevi in vadbo reševanja? Slovenska naselja se delijo na tri ključne vrste. V prvi skupini so tista, kjer lahko kontinuirani poselitvi in s tem tudi središčnosti formiranja naselja sledimo že od srednjega veka ali celo dlje v zgodovino. Ta naselja […]

Categories
druga arhitekturna dela

Prostorska študija za Akademijo za likovno umetnost na Erjavčevi ulici v Ljubljani

V bližino ključnih galerij in muzejev umeščen ustvarjalni likovno-oblikovalski »hub«. Univerza v Ljubljani je za rešitev prostorske stiske in posodobitve treh akademij preverila več scenarijev, izvedla več natečajev in obenem preverila tudi več vsebinskih konceptov. Do leta 2014 je prevladovala odločitev, da se vse tri izobraževalne institucije združijo v skupno stavbo na skupni lokaciji. Sinergija […]

Categories
natečajne rešitve

Regijski reševalni center Radovljica

Krajinskoarhitekturna poteza med avtocesto in Radovljico. Z izgradnjo poglobljenega dela gorenjske avtoceste mimo Radovljice se je bolj ali manj naravna vzhodna meja mesta Radovljica, ki so jo določala kmetijska zemljišča prve kategorije, psihološko in ekonomsko porušila. Širok zeleni pas je vzpostavljal nujno potrebno vegetacijsko distanco med naseljem in s hrupom in emisijami močno obremenjenim infrastrukturnim […]

Categories
izvedena dela

Otroške in mladinske skakalnice v Planici

Prostorska umestitev petih manjših skakalnic je temeljito posegla v krajinsko in reliefno ureditev dolinskega dela in geometrično uredila vse posege na območju centra. Z drugo fazo prenove in gradnje dodatnih skakalnic Nordijski center postane državni panožni center za trening in razvoj nordijskih športov. Sočasna letna in zimska uporaba omogočata, da je center aktiven celo leto, […]