web analytics
Categories
izvedena dela

Hiša za preživetje

Kozjansko velja za razmeroma slabo poznano regijo Slovenije, ki jo odlikujejo živahna topografija, pestra kulturna krajina in gostoljubje prebivalcev. Skozi zgodovino je kulturno krajino oblikovala po eni strani znamenita protiturška obrambna linija srednjeveških gradov, po drugi pa revščina in težki življenjski pogoji večkrat ogrožene mejne krajine. A v resnici so strogi pogoji razvoja največkrat kakovostna podstat za prepoznavno prostorsko in arhitekturno identiteto. Hud udarec lokalni gradbeni identiteti je na žalost prizadel tudi rušilni potres leta 1974, zaradi katerega je bilo, po potrebi ali ne, odstranjenih veliko tradicionalnih objektov in nadomeščenih s tipizirano montažno popotresno gradnjo. Proces postopne »modernizacije« poteka še danes, po eni strani z vnosom meščansko oblikovanih stanovanjskih stavb, pa drugi pa s tehnično in likovno pretiranimi objekti za turizem in sprostitev.

Za sleherno arhitekturno misel, četudi se le-ta odraža v majhnem merilu in v vaškem okolju, sta ključni načelnost in doslednost. arhitekturno misel, četudi se le-ta odraža v majhnem merilu in v vaškem okolju, je ključna načelnost in doslednost.

Stanovanjska hiša, ki je v prvi vrsti namenjena oddihu ob koncu tedna, je zgrajena na mestu dotrajane in zaradi naknadnih dozidav močno preoblikovane stare kmečke domačije. S postavitvijo dveh novih objektov se ohranja izvorna umestitev stavb, to je pravokotna smer slemen ostrešij, ki pahljačasto nakazujejo proti globeli na jugozahodni strani parcele.

Bivanje je ločeno na dva dela, v manjši stavbi je kopalnica s savno, večja pa je organizirana okoli osrednjega dvovišinskega prostora, ki združuje pripravo hrane, obedovanje, druženje in spanje na galeriji. Pri zasnovi in gradnji so bila strogo spoštovana načela uporabe lokalnega nabora materialov in delovne sile. Vsi glavni izvajalci so domačini, med uporabljenimi materiali pa ni bitumna, plastike, ekspandiranega polistirena, mavčno-kartonskih plošč, umetnih mas in umetnih veziv. Fasada je ometana z naravnim ometom iz lokalnega peska, apna in belega cementa. Na podoben način so oblikovani tudi drugi detajli, izhajajoč iz prvinske uporabe materiala in tehnologije.

Čeprav se hiša ne more uvrstiti med energijsko učinkovite stavbe na podlagi premišljene odločitve, pa jo nesporno odlikuje izkazan razmislek o tem, kaj trajnostna arhitektura sploh je in katere so tiste vrednote trajnosti, ki jih je treba ponotranjiti. Hiša je zato arhitekturni preizkus sinteze načrtnega omejevanja virov, sredstev in tehnologije z namenom iskanja in prepoznavanja razvojnih možnosti temeljnih načel regionalne arhitekture.

»Hiše za preživetje z njeno umestitvijo, oblikovanjem in načinom bivanja, ki ga artikulira, ne moremo uvrstiti niti v eno niti v drugo skrajnost, niti med pragmatične ekspanzioniste niti med eskapistične romantike. Gesta arhitektov je zgovorna tako v zasnovi in izvedbi celote in detajlov kot tudi tam, kjer se iskanju arhitekturnih invencij odpove in samo sledi stoletnim spoznanjem. … Hiša v Trebčah je eliten objekt le v umestitvi, gabaritih, premišljenosti in doslednosti obdelave, upoštevanju svetlobnih in atmosferskih pogojev. To pa so kategorije, ki jih ne določata niti poduhovljenost niti globina denarnice, in so pred začetkom gradnje vsem graditeljem enako na voljo.« (povzeto iz poročila komisije Plečnikovega sklada, 2018)

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, CIMPERMAN Katja, CVETREŽNIK Anja

Statika:Berce Anton
Drugi inženirji:Blažek Peter, Lisec Mitja
Izvedba:Gradbeništvo Moškon, d.o.o
Leto projekta:2012
Leto izvedbe:2016
Naročnik:zasebni
Fotografija / vizualizacija:Kambič Miran
Nagrade, objave: Publikacija Plečnikova odličja za leto 2018, objava v domači publikaciji, Katalog razstave Plečnikova odličja za leto 2018, Zavod DESSA, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, str. 16 – 17, 24.04.2018

Publikacija Arhitektura inventura : 2016-2018 : pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana, objava v domači publikaciji, str. 60, januar, 2017

Razstava Arhitektura = 2014-2018, udeležba na nacionalni razstavi, Zavod Dessa, Društvo arhitektov Ljubljana, Galerija DESSA,, 01.10.2018

Članek Vikend na Kozjanskem, A poznate tistega: “Ko lokalni mojstri arhitektu gradijo hišo…”?, objava v domači publikaciji, Revija Hiše, #104, avtor članka: Kristina Dešman,, str. 58 – 63, januar, 2018

Plečnikova medalja 2018, nacionalna nagrada, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, Narodna Galerija, Ljubljana, 18.04.2018

Članek Hiša za preživetje človeka in podeželja, objava v domači publikaciji, Časopis Delo,  rubrika Ambienti, avtor članka Špela Kuralt, str. 21, 2.2.2019

Razstava 11 x ena podelželska dvokapnica 2014-2022, udeležba na nacionalni razstavi, Kuratorke razstave: Kristina Dešman, Maja Ivanič, ŠpelaKuhar, Špela Nardoni Kovač, Vesna Perovnik in Špela Nardoni Kovač, Galerija Dessa, Ljubljana, 20.06.2022 – 15.09.2022

Publikacija Arhitektura= = Architecture= : 2014 – 2018, objava v domači publikaciji, Ljubljana : Galerija Dessa : Društvo arhitektov : AB – Arhitektov bilten, str. 16 – 17, 2018

Koledar Lafarge Slovenija 2018, objava v domači publikaciji, str. 1(naslovnica), str. 10 (september), december, 2017

Bilten Les je naše bogastvo, objava v domači publikaciji, SPIRIT Slovenija,RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,, naslovnica, november,2019

Članek Hiša sredi travnika, objava v domači publikaciji, Primorske novice, rubrika Lep dom, avtor članka Nada Vodušek, str. 16-17, 18.11.2017

Razstava Arhitektura v lesu danes za jutri, udeležba na nacionalni razstavi, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologije, Direktorat za lesarstvo in Odprte hiše Slovenije, Gallusovo nabrežje, Ljubljana, 9.7.2021

Članek Hiša na videz takšna kot druge, objava v domači publikaciji, Časopis Kmečki glas, avtor članka: Vlasta Kunej, str. 11, 13.06.2018

Članek Interpretacija sodobne arhitekture, objava v domači publikaciji, Revija Hausbau, #18, str. 54 – 57, maj-junij, 2018

Članek Deset projektov, ki presegajo čas, objava v domači publikaciji, Avtor članka: Mateja Panter, Časopis Delo, str. 24, 22.10.2018

Članek Hiša za oddih na Trebčah v razmislek, kako na podeželju graditi, objava v domači publikaciji, Oko : lokalni časopis občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, rubrika Krajevni mozaik, avtor članka: Emilija Šterlek, str. 16 – 17, 04.10.2018