web analytics
Categories
izvedena dela

Vrtni paviljon na Bizeljskem

Slikovito razmerje med ambicijo in tradicijo – ali kako lahko arhitektura vpliva na doživetja degustacije vina. Večina nas pozna Bizeljsko le »od spodaj«, to je z glavne s ceste, ki povezuje Brežice s Podčetrtkom. Od tod se nam odpira relativno široka in slikovita Sotelska dolina, a pravi pokrajinski dragulji se skrivajo na pobočjih in gričih, […]

Categories
izvedena dela

Stanovanjska hiša v Rožni dolini

»Kaj odloča, da lahko danes stanovanjsko stavbo še imenujemo vila?« V Ljubljani se je v času po 2. svetovni vojni razvilo več stanovanjskih sosesk, ki se nahajajo v neposredni bližini mestnega centra, kakor tudi ključnih rekreativnih zelenih površin mesta. Četudi je bilo stavbno tkivo povečini zgrajeno v strogih ekonomskih pogojih, kar se odslikava tako v […]

Categories
izvedena dela

Prenova stanovanja v Mostecu

Prostori prehajajo eden v drugega, pri čemer pa ne izgubljajo svoje jasne osredinjenosti in členitve. Stanovanjska soseska v Mostecu je slabih dvajset let po izgradnji primer ambiciozne, a hkrati izjemno špekulativne nepremičninske logike podjetja Imos. Smela urbanistična zasnova in razgibane prostorske zasnove raznolikih hiš so ujete v načela cenenosti, poenostavljanja detajlov in izbire ekonomsko najbolj […]

Categories
izvedena dela

Razširitev stanovanjske hiše na Lokvah – vrtni paviljon

V dneh in trenutkih, ko nisem ne zunaj ne znotraj. Arhitektura je vseobsegajoča in zmore svet razumeti v sebi lastni razsežnosti socialnih razmerij in osebnostnih izkušenj. Ko se posledično soočimo s preprostimi vprašanji širitve obstoječe stanovanjske stavbe, ki vključuje predvsem izrazito pragmatične in utilitarne probleme, se lahko, s polnokrvnostjo kapacitete prostora, vprašamo tudi o elementarnih […]

Categories
izvedena dela

Cestno krožišče v Ratečah, Kranjska Gora

Neprimerna, nenavadna ali zgolj premišljena intervencija? Razvoj prometnega omrežja v Sloveniji je več desetletij temeljil na prevladi klasičnih križišč, kjer se cesti sekata s sorazmerno preprosto geometrijo in brez vsakršnih posledic za načrtovanje in interpretacijo prostora. Z vse bolj zaželenim načelom menjave križišč v krožišča se, podobno kot v drugih državah celinske Evrope, v naš […]

Categories
izvedena dela

Stanovanje v stari Ljubljani

Prečno povezano stanovanje od Ljubljanice do Novega trga. Opis projekta: Arhitektova skrita ambicija je, da bi lahko postopoma, po svojem prepričanju najprej zgradil eno stavbo, nato okoli nje celo sosesko, sledilo bi načrtovanje mesta, to pa bi se širilo v kulturno krajino … Jože Plečnik je trdil, da je arhitektura prisotna posod, od vhodne kljuke […]

Categories
izvedena dela

Dekanova soba ALUO

Oblikovali smo zgolj elementa, ki se na svojstven način pogovarjata s svojimi uporabniki in prostorom, v katerem se nahaja. Oblikovanje interierja predstavlja, večinoma še bolj kot sama arhitektura stavb, nevarno razmerje med utilitarnostjo, izvirnostjo in izpovedovanjem »koncepta«. Oprema prostora je namreč tisti del arhitekture, ki je s svojim uporabnikom v najtesnejšem, najbolj intimnem stiku. Skozi […]

Categories
izvedena dela

Znanstvena kavarna Mafija

Penrose in Rubik ali enačba za vsakogar! Matematika, fizika in arhitektura so vede, ki so med seboj povezane bistveno bolj, kot se zdi na prvi pogled. Vsa stvarna razmerja med zunanjim in notranjim prostorom je možno razložiti in predvidevati na fizikalen način. Prehajanje toplote, vlage, zvoka in svetlobe skozi arhitekturne ovoje in pregrade sledi fizikalnim […]

Categories
izvedena dela

Stanovanje na Veliki čolnarski ulici, Ljubljana

Stanovanje je serija raziskovanj, drobnih presenečenj, s katerimi se naključni obiskovalci zgolj srečajo, njegovi vsakdanji uporabniki pa z njimi vzpostavijo intimen prostorski odnos. Oblikovanje notranje opreme stanovanja v sodobni obstoječi stavbi je za arhitekte sorazmerno nehvaležna, a hkrati izjemno izzivalna naloga. Srečamo se namreč s prostorsko zasnovo drugega arhitekta, ki jo je treba prepoznati in […]

Categories
izvedena dela

Hiša za preživetje

Kozjansko velja za razmeroma slabo poznano regijo Slovenije, ki jo odlikujejo živahna topografija, pestra kulturna krajina in gostoljubje prebivalcev. Skozi zgodovino je kulturno krajino oblikovala po eni strani znamenita protiturška obrambna linija srednjeveških gradov, po drugi pa revščina in težki življenjski pogoji večkrat ogrožene mejne krajine. A v resnici so strogi pogoji razvoja največkrat kakovostna […]