web analytics
Categories
izvedena dela

Ureditev Trga zmage in Luthrovega drevoreda v Murski Soboti

Zgolj 400 kvadratnih metrov tlakovane površine je bilo dovolj, da se ponovno vzpostavi pomembna mestna os.

Murska Sobota je ravninsko mesto, ki se je v zadnjih sto letih bolj ali manj prosto razraščalo. Rast ni sledila vnaprej določeni geometriji, temveč so se posamezni mestni predeli naslonili na ključne infrastrukturne osi, to so železnica, ledavski razbremenilni kanal in sorazmerno slabo artikuliran sistem glavnih vpadnih cest. Hierarhijo mestne mreže je načela tudi umestitev glavnega avtocestnega priključka. Posledično ima mesto zelo krhko hierarhično strukturo, posamezne ulice se med seboj ne glede na vsebino, pomen in prometne tokove bistveno ne razlikujejo.

Kljub temu pa lahko v samem mestnem središču najdemo nekaj močnejših geometričnih osi, ki v sistem grajenega tkiva vnašajo red in organizacijo. Ena pomembnejših je os, ki preko grajskega drevoreda povezuje Luteransko cerkev in Soboški grad. S preureditvijo slepe parkirne ulice ob stavbi Mestne občine v javni prostor, namenjen pešcem in kolesarjem, je prej omenjena os dobila močan formalni in vsebinski naboj. Tlakovanje je izvedeno s svetlo sivim štokanim betonom, v katerega je vmešan prodnati agregat reke Mure. Enotna poteza se v geometriji in materialu razteza preko Slovenske ulice, ki s tem izgubi dominantnost in moč, da bi Luteransko cerkev odrezala od njenega novega predprostora.

Pomemben del ureditve je tudi prenova parka Trg zmage in spomenika Ruskim osvoboditeljem. Park je zasnoval arhitekt Feri Novak z osrednjo elipso, ki obkroža spomenik. Prvotno so bile parkovne poti izvedene v pesku, kasneje pa so bile asfaltirane in geometrijsko tudi delno preoblikovane. V okolici spomenika je bilo zasajenih več cvetočih grmovnic in parkovnih cvetic. S prenovo smo v prvi vrsti poskrbeli, da precizna geometrija elipse in nanjo radialno pripete vstopne poti pridejo do izraza. Osrednji del ob spomeniku je očiščen barv in oblik, členjen na dva diskretna otoka zimzelenih grmovnic in siv porozen betonski tlak ob samem spomeniku. Gre za eno prvih aplikacij poroznega betona kot finalnega tlaka v Sloveniji. Izgled je soroden peščenemu tlaku, obenem pa je zelo učinkovito tudi odvodnjavanje tlakovane površine.

Ureditev Luthrovega drevoreda in prenova Trga zmage sta bila prva koraka v sistemski prenovi javnih mestnih površin Murske Sobote. Ureditev sledi prvonagrajeni natečajni rešitvi, temeljno načelo prenove pa je, da daje mesto na javnih površinah prednost pešcem in kolesarjem pred sicer v Soboti zelo dominantnim individualnim motornim prometom. Z vsako prenovljeno mestno površino pa se z namenom izboljšanja mikroklime bistveno poveča tudi prisotnost urbane vegetacije.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, MATJAŠEC Darja, ŽITNIK Primož, FLORJANC Nejc, KOŠAK Dominik, VALENČIČ Grega

Statika:Avguštin Aleš
Drugi inženirji:Lisec Mitja, Brglez Peter
Izvedba:Pomgrad, d.o.o.
Leto projekta:2018
Leto izvedbe:2021
Fotografija / vizualizacija:Kambič Miran
Naročnik:Mestna občina Murska Sobota
Nagrade, objave: Kadar gradimo odlično, gradimo z arhitekturnim natečajem Katalog zmagovalnih rešitev na arhitekturnih natečajih ZAPS v letih 2009–2021, objava v domači publikaciji, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije,, str. 42, 8. 4. 2022