web analytics
Categories
izvedena dela

Večstanovanjska stavba v Rožni dolini v Ljubljani

Rožna Dolina – prostor priložnosti ali konflikta? Kakršnakoli gradnja v ljubljanski Rožni dolini je bistveno bolj kot vprašanje izziva problem vprašanja. Vsak arhitekt, ki se je že soočil s postopki načrtovanja, komuniciranja z upravnimi organi, javnostjo in lokalnimi prebivalci, se bo strinjal, da procesi urbanistične prenove in revitalizacije tega mestnega predela niso bili premišljeni. V […]

Categories
natečajne rešitve

Stanovanjska soseska Dvor narave

Ali lahko razvoj tehnologije lesenih večetažnih objektov obudi prekinjeno vezo s tradicionalnim stavbarstvom? Večstanovanjska večetažna gradnja v leseni konstrukciji predstavlja nov mejnik v tehnologiji gradnje. Povezana je s številnimi dodatnimi izzivi, ki so pri montažni individualni gradnji glede zahtevnosti skoraj zanemarljivi. Poleg v Sloveniji že pregovorno bolj problematične potresne gradnje, ki pri lahkih lesenih konstrukcijah […]

Categories
izvedena dela

Stanovanjska hiša v Rožni dolini

»Kaj odloča, da lahko danes stanovanjsko stavbo še imenujemo vila?« V Ljubljani se je v času po 2. svetovni vojni razvilo več stanovanjskih sosesk, ki se nahajajo v neposredni bližini mestnega centra, kakor tudi ključnih rekreativnih zelenih površin mesta. Četudi je bilo stavbno tkivo povečini zgrajeno v strogih ekonomskih pogojih, kar se odslikava tako v […]

Categories
izvedena dela

Večstanovanjska stavba Mirje 2

Na stiku z mestnim parkom lokalnega značaja. Izhodišča, ki smo jih vzeli v obzir pri načrtovanju druge večstanovanjske stavbe na Mirju, so v celoti enaka prvi (Večstanovanjska stavba Mirje), pri čemer smo bili soočeni še z nekoliko bolj kočljivim položajem novogradnje. S svojo zahodno fasado le-ta zaključuje ulični niz, s severno pa se odpira proti […]

Categories
izvedena dela

Prenova stanovanja v Mostecu

Prostori prehajajo eden v drugega, pri čemer pa ne izgubljajo svoje jasne osredinjenosti in členitve. Stanovanjska soseska v Mostecu je slabih dvajset let po izgradnji primer ambiciozne, a hkrati izjemno špekulativne nepremičninske logike podjetja Imos. Smela urbanistična zasnova in razgibane prostorske zasnove raznolikih hiš so ujete v načela cenenosti, poenostavljanja detajlov in izbire ekonomsko najbolj […]

Categories
izvedena dela

Apartmajsko naselje Podbreg

Aktualna turistična arhitektura v etnološko, geografsko in kulturno občutlijivh okoljih, kot je na primer Kranjska Gora, pomembno turistično središče na robu Triglavskega narodnega parka, resno najeda in sprevrača stavbno morfologijo, strukturo javnega prostora kakor tudi likovno identiteto naselij. Nekritičen vnos populariziranih arhitekturnih atrakcij, nepotrebnega tehničnega minimalizma in popreproščenega prenosa tradicije v sodobnost se odraža v […]

Categories
izvedena dela

Večstanovanjska stavba Mirje

Iskanje razmerja med preteklostjo in prihodnostjo – med vzdržnim in profitnim. S spremembo občinskega prostorskega načrta je Mestna občina Ljubljana leta 2016 sprostila urbanistične pogoje gradnje na do takrat relativno konservativno varovanih območjih Rožne doline, Tabora, Mirja, spodnjega Bežigrada in spodnje Šiške. S potencialno stopnjo pozidanosti, ki se je glede na legalno zgrajeno obstoječo stavbno […]

Categories
izvedena dela

Razširitev stanovanjske hiše na Lokvah – vrtni paviljon

V dneh in trenutkih, ko nisem ne zunaj ne znotraj. Arhitektura je vseobsegajoča in zmore svet razumeti v sebi lastni razsežnosti socialnih razmerij in osebnostnih izkušenj. Ko se posledično soočimo s preprostimi vprašanji širitve obstoječe stanovanjske stavbe, ki vključuje predvsem izrazito pragmatične in utilitarne probleme, se lahko, s polnokrvnostjo kapacitete prostora, vprašamo tudi o elementarnih […]

Categories
izvedena dela

Stanovanje v stari Ljubljani

Prečno povezano stanovanje od Ljubljanice do Novega trga. Opis projekta: Arhitektova skrita ambicija je, da bi lahko postopoma, po svojem prepričanju najprej zgradil eno stavbo, nato okoli nje celo sosesko, sledilo bi načrtovanje mesta, to pa bi se širilo v kulturno krajino … Jože Plečnik je trdil, da je arhitektura prisotna posod, od vhodne kljuke […]

Categories
izvedena dela

Stanovanje na Veliki čolnarski ulici, Ljubljana

Stanovanje je serija raziskovanj, drobnih presenečenj, s katerimi se naključni obiskovalci zgolj srečajo, njegovi vsakdanji uporabniki pa z njimi vzpostavijo intimen prostorski odnos. Oblikovanje notranje opreme stanovanja v sodobni obstoječi stavbi je za arhitekte sorazmerno nehvaležna, a hkrati izjemno izzivalna naloga. Srečamo se namreč s prostorsko zasnovo drugega arhitekta, ki jo je treba prepoznati in […]