web analytics
Categories
izvedena dela

Mestna knjižnica Grosuplje

Enakovreden dialog med staro in novo stavbo knjižnice, med tradicionalnim in sodobnim konceptom ozaveščanja znanja in pomena pisane besede.

Nova mestna knjižnica je nastala na podlagi zmagovalnega projekta na javnem natečaju. Izmed vseh prispelih natečajnih variant smo edini predlagali rešitev, ki sorazmerno skromen program širitve knjižnice poveča do te mere, da prizidek in prvotna spomeniško zaščitena stavba vzpostavita ravnovesje in prostorsko sorazmerje. Z nujno umestitvijo novega dela knjižnice v izrazito dvoriščen, skoraj sekundarni predel stavbnega zemljišča prihaja do zahtevnih prostorskih razmerij med dominantnim uličnim, dvoriščnim, in nedefiniranim okoliškim prostorom bližnjih večstanovanjskih stavb. Z izbiro osnovne oblike prostorske »harmonike«, ki se jasno odpira proti ulici in diskretno zapira proti stanovanjem, zagotovimo tudi dobro statično oporo enotnega ovoja, ki notranje medetaže knjižnice prekriva v enotnem razponu.

Obstoječa Adamičeva hiša je ena najstarejših stavb v Grosuplju, hkrati pa se nahaja v mestnem predelu, ki se je v zadnjih petdesetih letih močno preoblikoval in razvil. Zgodovinski kontekst je izgubljen, stara stavba deluje kot likovni osamelec med plastmi različnih arhitekturnih desetletij.

Gibanje med medetažami, od nivoja do nivoja, vse od pritličja do vrha stavbe sledi ideji zložnega premikanja skozi venomer isti prostor. Vzpenjaje po prostoru je alegorija listanja strani v knjigi in poglabljanja v njeno vsebino. Osrednji prostor novega paviljona je velika čitalnica v prvem nadstropju. S svojo širino in višino bistveno presega velikosti drugih primerljivih javnih prostorov v mestu, kar ji daje značaj mestne dnevne sobe, kjer se ob prebiranju dnevnega časopisja meščani srečujejo in družijo.

S selitvijo velike večine knjižnega gradiva v nov prizidek je v stari stavbi sproščenega dovolj prostora za umestitev spominske sobe, domoznanske zbirke, manjše večnamenske dvorane za glasbene in literarne dogodke, kavarne v pritličju ter prostorov za zaposlene na odprtem podstrešju.

Dvogovor med staro in novo stavbo sproži uporaba sorodnih materialov kritine in fasade, geometrija dvokapne in večkapne strehe ter skupna dimenzija obeh stavb, ki sta po širini, dolžini in višini v resnici skoraj enaki. Obenem pa je naloga prizidka tudi ta, da z močnim likovnim kontrastom do siceršnjega mestnega konteksta vzpostavi vsebinsko in likovno distanco ter Adamičevi stavbi zagotovi nujno potreben nevtralni okvir. S tem se njena zgodovinska vrednost poudari in razbremeni okoliških kontradikcij.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, FLORIJANČIČ Miloš

Avtorji notranje opreme:Vehovar Arne, Lipnik Vehovar Kaja, Gabrovec Nena
Statika:Berce Anton
Drugi inženirji:Žargi Peter
Sodelavci:Kobe Tina, Rupar Blaž
Izvedba:Gradbeno podjetje Grosuplje d.o.o.
Leto projekta:2005
Leto izvedbe:2007
Fotografija / vizualizacija:Kambič Miran
Naročnik:Občina Grosuplje
Nagrade / objave: Članek Mestska knižnica Grosuplje, objava v tuji publikaciji, Arch on architecture an other culture, #12, Bratislava, SK, avtor članka: Andrej Hrausky, str. 22 – 25, junij, 2007

Članek Einheit trotz vielfalt, objava v tuji publikaciji, Deutsche Bauzeitung, #142, Leinfelden-Echterdingen, DE, avtor članka: Mateja Medvedič, str. 32 – 36, januar, 2008

Razstava Contemporary Slovene Architecture, udeležba na mednarodni razstavi, Ministrstvo za kulturo RS, Galerija Dessa, izbor najboljših 24 del obdobja 1999 – 2007, urednik: Andrej Hrausky, Trienal de Arquitectura de Lisboa, Lizbona, PT, 31.05. – 31.07.2007

Publikacija Slovenska arhitektura, slovensko prostorsko načrtovanje 2006-2007, objava v domači publikaciji, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, str. 26, oktober, 2007

Članek 5 najboljših arhitekturnih projektov zadnjih 15 let, objava v domači publikaciji, Playboy, #01, Adria Media Slovenija, avtor članka: Matevž Čelik, str. 91, januar, 2007

Članek Otvoritev knjižnice Grosuplje, 7. februar 2007, objava v domači publikaciji, Revija Ambient, #69, avtor članka: Mateja Medvedič, str. 121, februar, 2007

Članek Public Library Grosuplje, objava v tuji publikaciji, Revija A10 – new european architecture, #15, Amsterdam, NL, avtor članka: Maja Vardjan, str. 25 – 26, maj – junij, 2007

Publikacija Contemporary architecture in Slovenia, objava v domači publikaciji, Dessa : MGLC, International Centre of Graphic Arts, str. 56 – 57, 2008

Članek Harmonija, harmonika, objava v tuji publikaciji, Revija Oris, #44, Arhitekst, Zagreb, HR, avtor članka: Tomaž Brate, str. 74 – 81, 2007

Monografija New architecture in Slovenia, uvrstitev v monografijo, Springer, Wien, New York , avtor monografije: Matevž Čelik, str. 150 – 151, 2007

Članek Library in Grosuplje, Slovenia, objava v tuji publikaciji, World Architecture, #9, Tsingua University, Beijing, CH, avtor članka: prof. Wang Lu, str. 38 – 43, september, 2007

Članek La fisarmonica di Grosuplje, objava v tuji publikaciji, Costruire, #299, Milano, IT, avtor članka: Luca M. F. Fabris, str. 52 – 56, april, 2009

Članek Nova knjižnica Grosuplje, objava v domači publikaciji, Revija Ambient, #70, avtor članka: Maja Vardjan, str. 106, april, 2007

Članek Public Library, objava v tuji publikaciji, Details, #07, Jung Heung Chae, Seoul, KO, str. 96 – 101, januar, 2008

Članek A.Biro, Maruša Zorec in Superform o inovativni, prenovljivi, inteligentni in organski arhitekturi, objava v domači publikaciji, Revija Hiše, 41, str. 46 – 49, maj, 2007

Plečnikovo medalja 2007, nacionalna nagrada, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, Narodna Galerija, Ljubljana, 23.04.2007

Monografija Library architecture + design, objava v tuji publikaciji, Braun, Salenstein, CH, Urednik: Manuela Roth, 2011