web analytics
Categories
izvedena dela

Večnamenska stavba ob Šmartinski cesti

»Šmartinka« je ena izmed tistih pridobitev, ki so slovensko arhitekturo spojile s svetovnimi trendi in aspiracijami. Je enkratna, obenem pa tudi izjemno ranljiva za vse poskuse vračanja k tradiciji in preverjenemu udobju.

Slovensko arhitekturo je nekaj let po osamosvojitvi zajel povsem svež veter, ki je svoje vzore iskal v mednarodnih referenčnih projektih, pogum in zanos pa v samozavesti nove države. Sprememba gospodarske doktrine, globalizacija in liberalizacija ekonomskih odnosov so tudi arhitekturi dale dovolj imperativa, da svoja ključna načela in vrednote ponovno prepraša. Klasičen odnos do tradicije, materialnosti, stroge likovne kompozicije, programa, uporabnosti in dolgoročnosti postane z novim tisočletjem vse manj pomemben. V ospredje stopijo pojmi, kot so marketing, »brand«, potrošnja in inovacija. Iskanje novih modelov stavbnih tipov po načelu mešanja različnih programov v skupno stavbno sinergijo postane ne samo pragmatično koristno, ampak tudi likovno zanimivo.

Programski hibrid, ki združuje trgovski program v dvoetažnem pritličju, pisarniške prostore v osrednjem delu in prostostoječe stanovanjske »hiše« v obeh mansardah, je nastal kot odziv na negotove, a hkrati izjemno živahne tržne razmere konec devetdesetih let prejšnjega stoletja. Naročnik se je zavedal dejstva, da mora za uspeh projekta sorazmerno hitro trgu ponuditi nekaj možnih vsebin, zato stavba združuje kar tri zelo različne programe.

Trodelnost zasnove sledi nekaterim likovnim izhodiščem. V prvi vrsti navidezna masa stavbe raste »od spodaj navzgor«, pritlični del je povsem odprt in zastekljen z velikimi okni, pisarniški etaži sta bolj zaprti, obešena fasada je obrnjena »navzven«, s čimer je poudarjena njena gostota in globina, hkrati pa je delno razbremenjena notranjost pisarn. Stanovanjske »kocke« na strehi so kompaktne, masivne in se z večjimi zastekljenimi odprtinami odpirajo proti jugu in zahodu.

Stavba je nastala v obdobju, ko se je urbanistični koncept Šmartinske ulice v Ljubljani stopenjsko preoblikoval in spreminjal od vpadnice s paviljonsko gradnjo vzdolž vozišča in višjo nadgradnjo v zaledju do sorazmerno visokega in strnjenega niza stavb različnih programov vzporedno z mestno vpadnico. Od paradigme funkcionalnega in storitvenega mesta prejšnjega stoletja, kjer se koncentracija programa predvidi na razumni razdalji od vira hrupa in onesnaženja mestne vpadnice, do liberalizirane koncentracije gostote in kapitala tik ob glavnih prometnih tokovih. »Šmartinka« je po svoji vsebini in prostorski umestitvi brez dvoma dokument ideološke preobrazbe urbanizma, arhitekture in družbenih vrednot.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, FLORIJANČIČ Miloš

Statika:Berce Anton
Drugi inženirji:Rihar Gregor, Lenassi Mitja, Tekavec Silvo
Sodelavci:Mitja Zorc, Primož Hočevar, Jerneja Fiscer Knap
Izvedba:Primorje, d.d.
Leto projekta:2000
Leto izvedbe:2002
Nagrade, objave: Članek Poslovno trgovska in stanovanjska hiša Šmartinka, objava v domači publikaciji, Svet Nepremičnin, #1/2, str. 60 – 61, januar-februar, 2000

Članek Šmartinka ni Bilbao, o paradoksalnosti sodobne slovenske arhitekture na trgu, objava v tuji publikaciji, Revija Oris, #16, Arhitekst, Zagreb, HR, avtor članka: Marko Studen, str. 50 – 59, 2002

Katalog razstave Oblikovanje republike: Arhitektura, oblikovanje in fotografija v Sloveniji 1991–2011, objava v domači publikaciji, MAO, Ljubljana, urednik: Matevž Čelik, str. 176 – 181, junij, 2011

Publikacija Arhitektura inventura : 2000 – 2002, pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana, objava v domači publikaciji, Ljubljana : Društvo arhitektov, str. 13, januar, 2003

Monografija The Phaidon atlas of contemporary world architecture, uvrstitev v monografijo, Phaidon, Comprehensive ed., London, New York, UK, str. 610, 2004

Župančičeva nagrada za kulturne dosežke Mesta Ljubljane, nacionalna nagrada, Mestna občina Ljubljana, junij, 2003

Članek Poslovno trgovska in stanovanjska hiša Šmartinka, objava v domači publikaciji, Svet Nepremičnin, #11/12, str. 42 – 45, november-december, 1999

Članek Office and residential building Smartinka, objava v tuji publikaciji, World Architecture, #9, Tsingua University, Beijing, CH, avtor članka: prof. Wang Lu, str. 44 – 47, september, 2007

Članek Na novo premišljena palača, objava v domači publikaciji, AB : mednarodna revija za teorijo arhitekture = Architect’s bulletin : international magazine for theory of architecture, #155/156, avtor članka: Andrej Hrausky, str. 18 – 23, junij, 2002

Monografija New architecture in Slovenia, uvrstitev v monografijo, Springer, Wien, New York , avtor monografije: Matevž Čelik, str. 150 – 151, 2007

Publikacija Gremo v mesto Ljubljana : arhitekturni sprehodi in ogledi, objava v domači publikaciji, Ustanova fundacija Piranesi, Ljubljana, Poglavje Sodobna Ljubljana, avtorja publikacije: Špela Kuhar, Robert Potokar, str. 27, 2008

Razstava Arhitektura inventura : 2000 – 2002, pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana, udeležba na nacionalni razstavi, Društvo arhitektov Ljubljane, Cankarjev dom, Velika sprejemna dvorana, Ljubljana, januar, 2003

Publikacija Baustelle Slowenien = Building-site Slovenia, objava v tuji publikaciji, Dessa, Ljubljana, str. 50 – 51, november, 2004

Slovenska nominacija za nagrado Mies van der Rohe, nacionalna nagrada, 2003

Nominacija za nagrado Prešernovega sklada, nacionalna nagrada, Prešernov sklad RS, 08.02.2002

Nominacija za Plečnikovo nagrado 2002, nacionalna nagrada, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, april, 2002

Častno priznanje Domofin 2002, nacionalna nagrada, Društvo arhitektov Ljubljane, Sejem Domofin, Celjski sejem, 14.02.2002

Članek Palast auf ein Neues, Mehrzwckgebäude Šmartinka in Ljubljana, objava v tuji publikaciji, Architektur.Aktuell, #5, Springer Verla, Wien, AT, avtor članka: Andrej Harusky, maj, 2005

Razstava Baustelle Slowenien, udeležba na mednarodni razstavi, DESSA in Akademi der Kunste Berlin, kuratorji razstave: Vladimir Šlapeta, Andrej harusky, Miha Dešman, Akademie der Kunste Berlin, Berlin, D, 27.11.2004 – 09.01.2005

Članek Šmartinka, Ljubljana, objava v tuji publikaciji, Portfolyo, #3, Istanbul, TR,, str. 82 – 86, maj-junij, 2003

Članek Poslovno trgovski in stanovanjski objekt Šmartinka, objava v domači publikaciji, Svet Nepremičnin, #4/5, str. 46 – 49, april-maj, 2001

Članek Objekt na lokaciji, objava v domači publikaciji, Revija Hiše, #17, avtor članka: Boštjan Vuga, str. 40 – 43, september, 2003

Članek Residential and Commercial Building Šmartinka, objava v tuji publikaciji, Revija Piranesi, 1. srednjeevropska arhitekturna revija za kulturo
prostora, #15/16, selektor: Miha Dešman, str. 58 -59, jesen, 2002

Razstava Oblikovanje republike: Arhitektura, oblikovanje in fotografija v Sloveniji 1991–2011, uvrstitev v nacionalno zbirko, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana, 30.6.- 20.11.2011