web analytics
Categories
izvedena delanovice

Proizvodnji obrat v Ribnici

V kombinaciji betona in lesa spleten preplet geometrije globalne in lokalne ekonomije

Gospodarski razcvet v prvem desetletju 21. stoletja, v tesni navezi z ekspanzivno in slabo kontrolirano prostorsko politiko širitve proizvodnih in obrtnih območjih srednje velikih naselij ob avtocestnih in regionalnih vpadnicah pušča v prostoru nepovratne posledice pogosto na račun kakovostnih kmetijskih površin. Nekritično umeščanje objektov velikega merila v prostor sovpada z radikalno spremembo tipologije proizvodnih objektov. Le-ti na podlagi optimizacije gradnje in energijske učinkovitosti izgubljajo značaj stavb namenjenih kakovostnemu delu ljudi. Vse bolj se spreminjajo se v škatlaste pločevinke brez ritma, izražene konstrukcije, stika z okoljem in odnosa do konteksta. Prepričano smo, da je sodobna industrijska stavbna tipologija v celoti, urbanistično in arhitekturno izgubila stik s prostorom.

Občina Ribnica je, v času, ko se je na kočevsko selilo japonsko podjetje Yaskawa, sprostila pogoje gradnje proizvodnih objektov v vseh za ta namen izbranih enotah urejanja prostora. V neposredni bližini gradu Ribnica se nahaja proizvodno obrtna cona, obdana s stanovanjsko sosesko, reko Bistrica in bližnjim grajskim parkom. Zavedajoč se občutljivosti lokacije in ohlapnih urbanističnih pogojev, kjer ima podjetje Leokom svoje prostore že več desetletij, je bila v tesnem sodelovanju med naročnikom in arhitekti zasnovana nova proizvodnjo administrativna stavba. Jedro stavbnega telesa predstavlja osrednja proizvodnja dvorana, tehnično zgrajena iz armirano betonskih troslojnih prefabriciranih stenskih elementov in prednapetih votlih plošč. Ob osnovni kvader je prislonjen ritmično členjen in lomljen pisarniški trakt, kjer se prepleta skeletna betonska in lesena konstrukcija.

Menjava materiala sten in fasade precizneje komunicira z grajskim parkom in okoliškimi stanovanjskimi objekti. V vrhnji etaži se, preko proizvodnega dela stavbe, razprostira velik večnamenski prostor prekrit z večkapno lomljeno streho, ki se proti tehničnemu delu stavbe zravna v ravno streho. Kompleksno oblikovanje strehe, ki hkrati združuje kubično in lomljeno geometrijo, simbolno združuje oba materialno členjena dela stavbe v enovit objekt. Pisarniški del je v celoti zastrt z opno iz lesenih letev, ki hkrati zagotavljajo učinkovito senčenje in poenotenje fasadnega plašča. Dvojnost zasnove je reprezentacije zagonetne dvojnosti mehanike in človeka, globalnega in lokalnega ter univerzalnega in krajevnega – razmerij, s katerimi se mora soočiti tudi sodobno gospodarstvo in ekonomija.


Vsem, ki smo bili v proces načrtovanja aktivno vključeni, je povsem jasno, da bi bilo enostavneje, hitreje in predvsem tudi ceneje na tem mestu postaviti tipski proizvodnji objekt, ki bi iz mestne silhuete izstopal tako po vsebini, obliki in izrazu. Zato je ta projekt v resnici vzor razumnega, vzdržnega in trajnostnega ravnanja s prostorom, ki dolgoročnim posledicam daje prednost pred kratkoročnim koristim.

Avtorji projekta: Blenkuš Matej; Cimperman Katja; Klobčar David; Železnik Mateja

Fotograf:Kambič Miran
Gradbene konstrukcije:Žvan Uroš; Avguštin Aleš
Drugi sodelavci:Blažek Peter; Lisec Mitja
Izvajalec:Lesoteka, d.o.o.; Leokom, d.o.o.