web analytics
Categories
gradbišče v teku

Gradnja stanovanjske hiše pri Ribnici

V bližini Ribnice smo odprli še eno gradbišče. Zasebni naročnik je začel z gradnjo stanovanjske hiše. Stavba je zasnovana v dveh »krakih« na betonskem podstavku. Nadzidava je v celoti načrtovana kot lesena montažna konstrukcija. Prek zime so bili izdelani posamezni stenski elementi, kakor tudi lesena okvirna konstrukcija iz lepljenih nosilcev. Okvirna konstrukcija tvori ritmizirano zunanjo […]

Categories
druga arhitekturna dela

Poslovna stavba Sipro Inženiring

Pregrevanje stavb predstavlja enega največjih izzivov učinkovitega ravnanja z energijo in viri. Zaščita pred neposredno sončno svetlobo v poletnih mesecih, ključnim potencialnim virom presežne toplote, določa temeljni likovni izraz zasnove. Na jugo vzhodnem delu mesta Krško se ob reki Savi razprostira industrijsko poslovna cona Vrbina. Dominanta prostora je brez dvoma Nuklearna elektrarna Krško s približno […]

Categories
izvedena dela

Stanovanje na Brdu v Ljubljani

Jugovzhodni del Ljubljane, deloma zaradi bližine avtocestnega obroča, deloma zaradi pretekle zmerne gostote gradnje, doživlja svojo novo gradbeno »renesanso«. Na številnih srednje velikih zemljiščih, kakor tudi obsežnih površinah opuščenih proizvodnih obratov, se izvaja gradnja arhitekturnih del sledeč aktualni ljubljanski stanovanjski tipologiji. Pritlično stanovanje je orientirano proti zahodu, oprema je bila zasnovana za štiričlansko družino. Posamezni […]

Categories
izvedena delanovice

Proizvodnji obrat v Ribnici

V kombinaciji betona in lesa spleten preplet geometrije globalne in lokalne ekonomije Gospodarski razcvet v prvem desetletju 21. stoletja, v tesni navezi z ekspanzivno in slabo kontrolirano prostorsko politiko širitve proizvodnih in obrtnih območjih srednje velikih naselij ob avtocestnih in regionalnih vpadnicah pušča v prostoru nepovratne posledice pogosto na račun kakovostnih kmetijskih površin. Nekritično umeščanje […]

Categories
izvedena dela

Poslovni prostori v Krškem 2

S preprostimi prostorskimi ukrepi smo nekdaj temačne pisarne preoblikovali v živahno delovno okolje. Ključni izziv projekta prenove je bilo zagotoviti pregledno, sorazmerno svetlo, a obenem individualizirano delovno okolje za inženirje večjega podjetja v Krškem. Prenovljeni prostori se nahajajo v zelo globoki, za pisarniško dejavnost nenamensko zgrajeni industrijski stavbi. V temni sredini stavbe se izgublja velika […]

Categories
izvedena dela

Večstanovanjska stavba v Rožni dolini v Ljubljani

Rožna Dolina – prostor priložnosti ali konflikta? Kakršnakoli gradnja v ljubljanski Rožni dolini je bistveno bolj kot vprašanje izziva problem vprašanja. Vsak arhitekt, ki se je že soočil s postopki načrtovanja, komuniciranja z upravnimi organi, javnostjo in lokalnimi prebivalci, se bo strinjal, da procesi urbanistične prenove in revitalizacije tega mestnega predela niso bili premišljeni. V […]

Categories
izvedena dela

Vrtni paviljon na Bizeljskem

Slikovito razmerje med ambicijo in tradicijo – ali kako lahko arhitektura vpliva na doživetja degustacije vina. Večina nas pozna Bizeljsko le »od spodaj«, to je z glavne s ceste, ki povezuje Brežice s Podčetrtkom. Od tod se nam odpira relativno široka in slikovita Sotelska dolina, a pravi pokrajinski dragulji se skrivajo na pobočjih in gričih, […]

Categories
natečajne rešitve

Stanovanjska soseska Dvor narave

Ali lahko razvoj tehnologije lesenih večetažnih objektov obudi prekinjeno vezo s tradicionalnim stavbarstvom? Večstanovanjska večetažna gradnja v leseni konstrukciji predstavlja nov mejnik v tehnologiji gradnje. Povezana je s številnimi dodatnimi izzivi, ki so pri montažni individualni gradnji glede zahtevnosti skoraj zanemarljivi. Poleg v Sloveniji že pregovorno bolj problematične potresne gradnje, ki pri lahkih lesenih konstrukcijah […]

Categories
izvedena dela

Večstanovanjska stavba Mirje 2

Na stiku z mestnim parkom lokalnega značaja. Izhodišča, ki smo jih vzeli v obzir pri načrtovanju druge večstanovanjske stavbe na Mirju, so v celoti enaka prvi (Večstanovanjska stavba Mirje), pri čemer smo bili soočeni še z nekoliko bolj kočljivim položajem novogradnje. S svojo zahodno fasado le-ta zaključuje ulični niz, s severno pa se odpira proti […]

Categories
natečajne rešitve

Razvojni center prihodnosti

Nič-energijske stavbe morajo, da bi zagotovile svojo ogljično nevtralnost, del energije tudi same proizvesti. Umestitev sončne elektrarne v stavbni ovoj predstavlja velik arhitekturni izziv. Opis projekta: S tem projektom smo skušali združiti lastne vizije trajnostne družbe in trajnostnega podjetja prihodnosti, ki temelji na odprtosti, povezanosti z okoljem in delovni svobodi. Zasnovali smo arhitekturo, ki vzpostavlja […]