web analytics
Categories
izvedena delanovice

Proizvodnji obrat v Ribnici

V kombinaciji betona in lesa spleten preplet geometrije globalne in lokalne ekonomije Gospodarski razcvet v prvem desetletju 21. stoletja, v tesni navezi z ekspanzivno in slabo kontrolirano prostorsko politiko širitve proizvodnih in obrtnih območjih srednje velikih naselij ob avtocestnih in regionalnih vpadnicah pušča v prostoru nepovratne posledice pogosto na račun kakovostnih kmetijskih površin. Nekritično umeščanje […]

Categories
izvedena dela

Vrtni paviljon na Bizeljskem

Slikovito razmerje med ambicijo in tradicijo – ali kako lahko arhitektura vpliva na doživetja degustacije vina. Večina nas pozna Bizeljsko le »od spodaj«, to je z glavne s ceste, ki povezuje Brežice s Podčetrtkom. Od tod se nam odpira relativno široka in slikovita Sotelska dolina, a pravi pokrajinski dragulji se skrivajo na pobočjih in gričih, […]

Categories
natečajne rešitve

Stanovanjska soseska Dvor narave

Ali lahko razvoj tehnologije lesenih večetažnih objektov obudi prekinjeno vezo s tradicionalnim stavbarstvom? Večstanovanjska večetažna gradnja v leseni konstrukciji predstavlja nov mejnik v tehnologiji gradnje. Povezana je s številnimi dodatnimi izzivi, ki so pri montažni individualni gradnji glede zahtevnosti skoraj zanemarljivi. Poleg v Sloveniji že pregovorno bolj problematične potresne gradnje, ki pri lahkih lesenih konstrukcijah […]

Categories
izvedena dela

Razširitev stanovanjske hiše na Lokvah – vrtni paviljon

V dneh in trenutkih, ko nisem ne zunaj ne znotraj. Arhitektura je vseobsegajoča in zmore svet razumeti v sebi lastni razsežnosti socialnih razmerij in osebnostnih izkušenj. Ko se posledično soočimo s preprostimi vprašanji širitve obstoječe stanovanjske stavbe, ki vključuje predvsem izrazito pragmatične in utilitarne probleme, se lahko, s polnokrvnostjo kapacitete prostora, vprašamo tudi o elementarnih […]

Categories
izvedena dela

Cestno krožišče v Ratečah, Kranjska Gora

Neprimerna, nenavadna ali zgolj premišljena intervencija? Razvoj prometnega omrežja v Sloveniji je več desetletij temeljil na prevladi klasičnih križišč, kjer se cesti sekata s sorazmerno preprosto geometrijo in brez vsakršnih posledic za načrtovanje in interpretacijo prostora. Z vse bolj zaželenim načelom menjave križišč v krožišča se, podobno kot v drugih državah celinske Evrope, v naš […]

Categories
natečajne rešitve

Kulturno-upravni center Ivančne Gorice

Občinsko središče naselja brez urbane tradicije, mit ali resnična priložnost? Satelitska naselja mesta Ljubljana, kamor brez dvoma sodi tudi Ivančna Gorica, kronično trpijo zaradi pomanjkanja urbane identitete, saj izgradnja središčnih funkcij kraja ni sledila njegovi populacijski ekspanziji. Relativno veliko število prebivalcev zato v veliki večini nima ustrezne infrastrukture javnega prostora, ki bi omogočala formalno in […]

Categories
natečajne rešitve

Občinsko središče z domom zaščite in reševanja Trzin

Ali sme biti stolp gasilskega doma še kaj več kot zgolj objekt za sušenje gasilskih cevi in vadbo reševanja? Slovenska naselja se delijo na tri ključne vrste. V prvi skupini so tista, kjer lahko kontinuirani poselitvi in s tem tudi središčnosti formiranja naselja sledimo že od srednjega veka ali celo dlje v zgodovino. Ta naselja […]

Categories
natečajne rešitve

Regijski reševalni center Radovljica

Krajinskoarhitekturna poteza med avtocesto in Radovljico. Z izgradnjo poglobljenega dela gorenjske avtoceste mimo Radovljice se je bolj ali manj naravna vzhodna meja mesta Radovljica, ki so jo določala kmetijska zemljišča prve kategorije, psihološko in ekonomsko porušila. Širok zeleni pas je vzpostavljal nujno potrebno vegetacijsko distanco med naseljem in s hrupom in emisijami močno obremenjenim infrastrukturnim […]

Categories
izvedena dela

Otroške in mladinske skakalnice v Planici

Prostorska umestitev petih manjših skakalnic je temeljito posegla v krajinsko in reliefno ureditev dolinskega dela in geometrično uredila vse posege na območju centra. Z drugo fazo prenove in gradnje dodatnih skakalnic Nordijski center postane državni panožni center za trening in razvoj nordijskih športov. Sočasna letna in zimska uporaba omogočata, da je center aktiven celo leto, […]

Categories
izvedena dela

Vinska klet Brežice

Posebnost prostora je svetlobna stena 200 betonskih valjev, objetih s hrbtno osvetlitvijo. Pedagog in arhitekt Miloš Bonča je znal povedati, da je predpogoj za kakršenkoli arhitekturni presežek iskreno in konstruktivno sodelovanje naročnika, arhitekta in izvajalca. V kolikor eden izmed treh zataji, je projekt obsojen na mukotrpno prepričevanje in vsakokratno bitko za kvaliteto. V resnici so […]