web analytics
Categories
izvedena delanovice

Promocijski paviljon v Planici

Naše pričakovanje je, da bo Stori Enso, tudi s pomočjo promocijskega paviljona, uspelo prepričati graditelje stavb na globalnih trgih, da pri gradnji poveča delež biogenih materialov.

Eden izmed velikih ciljev gradnje Nordijskega centra v Planici med leti 2011 – 2015 je bil tudi ta, da bi z njim Slovenija pridobila ustrezno prizorišče za organizacijo Svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah. Z uspešno kandidaturo za leto 2023 je bil ta cilj dosežen.
Planiške športne in organizacijske stavbe, inženirski objekti in infrastruktura so načrtovani na merilo običajnih mednarodnih tekem svetovnega pokala, kjer tekmovalci praviloma tekmujejo v majhnem številu disciplin na sorodnih športnih napravah in poligonih. Osrednje tekmovalno prizorišče se tako seli od skupnega izteka olimpijskih skakalnic, prek izteka Letalnice bratov Gorišek do tekaškega štadiona ob osrednjem objektu. Ko je eno prizorišče aktivno, nastopata ostali dve kot podporni logistični površini. Pri organizaciji svetovnega prvenstva pa je potrebno zagotoviti hkratno, skoraj sočasno uporabo skakalnic in tekaškega štadiona. Prav tako se bistveno poveča število potrebnih prostorov za tekmovalne ekipe, za podporno osebje, za medijsko spremljanje dogodka kakor tudi sponzorskih prostorov za organizacijo spremljajočih dogodkov.


Organizacija prizorišča je bila opredeljena že sredi leta 2021, ključne aktivnosti pa so potekale v letu 2022 ter v prvih mesecih leta 2023. V planiško dolino je bilo dostavljenih zelo veliko tovornih kontejnerjev, s katerimi so bile zapolnjeni praktično vsi razpoložljivi prazni prostori. Prostor se je v celoti preoblikoval, tako karakterno kot tudi oblikovno. Skrbno arhitekturno oblikovanje vseh stavb in objektov Nordijskega centra, v tesnem sozvočju z naravnim, krajinskim in kulturnim prostorom ob vstopu v Triglavski narodni park, je preglasila globalizirana struktura kontejnerskih linij, označevalnih konstrukcij in prostorskih pregrad. Začasna preobrazba, ki je s svojim obsegom in nagovorom presenetila tudi nas, projektante Planice.


Slovenija si je, ob kandidaturi za najpomembnejše dvoletno tekmovanje v nordijskem smučanju, zadala ambiciozno nalogo, da bo zgled trajnostnega pristopa k organizaciji mednarodnega tekmovanje globalnega merila. Med ključne cilje si je Strateški svet prvenstva zastavil trajnostno mobilnost, skrbno ravnanje z odpadki, izključno uporabo reciklabilne embalaže in evidentiranje ogljičnega odtisa celotnega dogodka. Trajnostna organizacija dogodka je bila osredotočena na sam dogodek, torej na vse aktivnosti, ki se vršile v času trinajstdnevnega prvenstva.
Pomembna priložnost pa je bila po našem mnenju prezrta pri sami organizaciji prizorišča. Dvakratni transport (v in izven Slovenija) izjemno velike količine kontejnerjev in tehnologije za postavitev tribun predstavlja velik okoljski zalogaj in vprašanje je, če je bil pri predvidenem ogljičnem odtisu prvenstva ustrezno ovrednoten. Svetlo izjemo okoljske problematike postavitve začasnih objektov zato predstavlja promocijski paviljon finskega podjetja Stora Enso, glavnega sponzorja svetovnega prvenstva.


Stora Enso nas je k sodelovanju povabila v začetku avgusta 2022 z idejo, da se za gradnjo paviljona uporabi material, ki ga podjetje proizvaja samo in ki ga bo možno, po zaključku prvenstva, uporabiti za druge gradnje v Sloveniji. Njihov slovenski partner, celjsko podjetje CBD, je sprejelo izziv z zavezo, da paviljon konstrukcijsko dimenzionira, tehnično pripravi, zgradi, nato razstavi in material ponovno uporabi. Za načrtovanje smo v resnici imeli na voljo zelo malo časa, pri čimer so nam bile izhodišče vrstne, dimenzijske in procesne omejitve pri uporabi materiala prej v pomoč kot v breme. S ponavljajočo strukturo v obliki harmonike smo poenotili vse strešne in stenske plošče, zagotovili dobro stabilnost osnovne geometrije tako v prerezu kot v tlorisu ter hkrati ujeli »karakter« topografije in dinamike kraja. Geometrija paviljona je določena z nizom enakokrakih trikotnikov z enakimi kraki, a z različno osnovnico. Uporabljeni so trije osnovni materiali, CLT plošče za strehe in stene, lepljeni LVL nosilci za okvire in termično obdelan les za tlake in fasado. S skrbnim umeščanjem vseh treh vrst lesenih polizdelkov smo skušali izpostaviti njihove arhitekturne in gradbene potenciale ter izpostaviti strukturno doslednost. Leseni elementi so s tem ohranili svoje proizvodnje dimenzije, tehnologija spajanja je izbrana tako, da je izvrtin in poškodb robov materiala čim manj. Izjemo predstavljajo leseni elementi z belo barvo barvani, saj so s pomočjo CNC razreza posebej oblikovani in jih po razgradnji paviljona ne bo mogoče več ponovno uporabiti. Z njimi smo zasnovali posebne konstrukcijske spoje, strešni odkap in vratne detajle.


Paviljon je v prvi vrsti namenjen predstavitvi aktivnosti podjetja in organizaciji spremljajočih dogodkov. A bolj kot slednje, je pomembno dejstvo, da se pri Stora Enso zavedajo, da je najmočnejše komunikacijsko orodje prav kakovosten design, ki skozi realizirano arhitekturno in inženirsko delo odpira širok prostor imaginaciji uporabe njihovih izdelkov.
V studiu abiro se zato sprašujemo, kaj bi bilo, če bi se vse potrebne objekte za organizacijo svetovnega prvenstva zasnovalo na povsem enak način. Na podlagi vnaprej določene ideje, da se v Slovenijo dostavljen material za postavitev lesenih kontejnerjev po zaključku tekmovanja izkoristi za bodoče gradnje večstanovanjskih stavb republiškega ali mestnih stanovanjskih skladov. Koliko organizacijskih, oblikovalskih in logističnih priprav bi bilo potrebno izvesti pred dvemi leti? Koliko emisij toplogrednih plinov bi s tem skrčili, tako tekom izvedbe dogodka, kot tudi tekom kasnejše gradnje? Kaj bi tovrstna operacija pomenila v stroškovnem smislu, kratkoročno, dolgoročno in upoštevajoč dejansko ceno emisije CO2? Zato predvsem upamo, da nam lahko Storin paviljon da zgled in zaupanje za vsa naša bodoča ravnanja.

Avtorja projekta: Blenkuš Matej; Cimperman Katja

Sodelavca:Kurnik Andraž; Zupan Marko
Statika:Dujič Bruno; Kocina Blaž; Stepišnik Žiga; Kolenac Marko
Izvedba:CBD, d.o.o.
Investitor:Stora Enso, Oy., Finska
Leto projekta:2022
Leto izvedbe:2023
Nagrade, objave:Članek »Naša, svetovna, zelena«, Agata Rakovec Kurent, Nedelo, 05.02.2023
Članek »Slovensko oblikovanje v dolini pod Poncami«, Saša Bojc, Delo, 17.02.2023
Članek »Abiro: Paviljon Stora Enso v Planici«, Luka Jerman, Outsider – spletna izdaja, 26.02.2023
Fotografija:Kambič Miran