web analytics
Categories
natečajne rešitve

Šolski center v Slovenj Gradcu

Šola je ustanova, ki mora dijakom na razumljiv in preprost način utrditi zavest o nujnosti trajnostne rabe naravnih in lastnih virov.

V učilnicah se odvija pouk, v skupnih prostorih pa dijaška mladost. Učilnice so dognane do potankosti in do zadnjega kvadratnega metra, skupni prostori pa so tisti, ki eno šolo ločijo od druge, arhitekturo od stavbarstva. Šole Emila Navinška in Otona Gasparija so znamenite in brez dvoma prepoznavne prav po tem. Tisti, ki smo v svoji rani mladosti imeli privilegij, da jih vsak dan obiskujemo, tega ne bomo nikoli pozabili.

Nov slovenjgraški srednješolski center je zato z veliko mero samokritičnosti in razmisleka zasnovan okoli osrednjega atrijskega prostora, ki se odpira preko vseh štirih etaž. Zasnova je kompaktna, svetla, zračna in integralna. Vsi skupni prostori so pregledni in naravno osvetljeni. Oba šolska programa in specializirane učilnice so ločene na lastne trakte, a šola vseeno deluje celovito in med seboj povezano.

Šola ni visokotehnološki stroj, ki bi zahteval inteligentno krmiljenje, merjenje vseh vremenskih parametrov in atmosferskih gibanj, ampak je ustanova, ki mora dijakom na razumljiv in preprost način utrditi zavest o nujnosti trajnostne rabe naravnih in lastnih virov. Z nazornim zgledom lahko stori največ. Trajnostne vidike smo zato iz nabora možnih izbrali po načelu »low tech«, kar prvenstveno vključuje smotrno arhitekturno zasnovo ter skrb in zdravo pamet pri njeni uporabi.

Projekt je bil izdelan za javni natečaj, a ga natečajna komisija z vidika racionalnosti gradnje kljub nesporni kakovosti ni predlagala za nagrado.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej; CIMPERMAN Katja; FLORIJANČIČ Miloš; PIKELJ Andreja; CVETREŽNIK Anja; BABNIK ROMANIUK Blaž

Leto projekta:2012
Nagrade, objave:Publikacija Arhitektura Inventura 2010 – 2012, pregledna razstava Društva arhitektov Ljubljana, objava v domači publikaciji, Ljubljana : Društvo arhitektov, str. 95, januar, 2013

Razstava Arhitektura Inventura 2010 – 2012, pregledna razstava Društva
arhitektov Ljubljana, udeležba na nacionalni razstavi, Društvo arhitektov Ljubljane, Cankarjev dom, Velika sprejemna dvorana, Ljubljana, januar, 2013