web analytics
Categories
natečajne rešitve

Športna dvorana v Domžalah

Arhitektura za citius, altius, fortius! Hitreje, višje in močneje!

Občina Domžale načrtuje v okvirih obstoječega športnega parka izgradnjo nove rokometne in košarkarske športne dvorane. Prevladujoča značilnost športnega parka je preplet zelenja in odprtih športnih površin. Z umestitvijo večjega športnega objekta nujno posežemo v krajinski prostor in vanj vnašamo novo težišče.

Zasnova dvorane je zato izrazito paviljonska. Tribune so postavljene zgolj v prečni smeri, s čimer odpiramo poglede navzven in navznoter ter obenem omogočamo kvaliteten stik športa z okoliško naravo. Pogled pod dvojno ukrivljeno lahko “platneno” streho steče skozi stavbo, steklene stene se v klimatsko ustreznem času odprejo in omogočajo naravno prezračevanje in osvetlitev. Dvojna fasadna opna omogoča kvalitetno senčenje v vmesnem sloju, akumulacijo zimske toplote in druge atribute trajnostne gradnje.

Dvorana za 3000 obiskovalcev ima poleg velikega avditorija še manjšo plezalno in košarkarsko dvorano, več gostinskih lokalov in logistično zaledje za organizacijo tekmovanj najvišjega ranga po standardih mednarodnih športnih zvez.

Projekt je nastal kot idejni predlog, brez predhodno posebej izdelane programske in projektne naloge. Posledično je koncipiran vizionarsko, kot naše stališče, kako bi morali biti športni objekti koncipirani. Kot izrazito zračne, odprte, lahkotne strukture z inovativnimi konstrukcijskimi rešitvami. Nesporno sledi vzorom Kenza Tangeja in Arna Jacobsena. Navsezadnje je šport nekaj najbolj gibkega, dinamičnega in drznega, kar je človeška rasa v tisočletjih ustvarila. Takšna naj bo tudi zanj reprezentativna arhitektura.

Avtorja projekta: BLENKUŠ Matej; FLORIJANČIČ Miloš

Leto projekta:2011