web analytics
Categories
izvedena dela

Ureditev Slovenske ulice v Murski Soboti

Sodobno zadržana samozavest urbane prenove v murskosoboškem središču.

Opis projekta: Ureditev Slovenske ulice – jug je druga faza urejanja mestnega središča Murske Sobote. Pred tem sta bila v sklopu širše obnove leta 2019 urejena t. i. Luthrov drevored pri stavbi občine, na osi med Soboškim gradom in Luteransko cerkvijo, ter Trg zmage, park z znamenitim spomenikom osvoboditeljem.

Projekt urbane prenove je bil pridobljen z zmago na javnem anonimnem natečaju leta 2107. Natečajni predlog je vključeval bistveno večje območje. Občina ima namen postopek prenove nadaljevati, skladno s pridobivanjem namenskih sredstev.

Slovenska ulica je najbolj kakovosten, spomeniško zaščiten urbani ambient Murske Sobote. Ob njej so nanizane najpomembnejše stavbe, zgrajene od sredine 19. do sredine 20. stoletja. Stavbe so v relativno dobrem stanju, urbani prostor pa pesti pomanjkanje mestnega utripa in beg komercialnih vsebin v številne blagovne centre na mestnem obrobju. S prenovo želi občina mestno jedro oživeti in opozoriti na kvalitetno arhitekturo, ki se nahaja v mestnem središču.

Ureditev Slovenske ulice temelji na konceptu poenotenja in intenzivne ozelenitve javnih površin. Predhodnih približno 20 lip, ki so bile na začetku gradnje uspešno presajene na novo ureditev Ekspano pri soboški »kamenšnici«, je nadomeščenih s približno 90 gledičijami, zasajenimi v dvorednem drevoredu vzdolž celotne 380-metrske ureditve. Cilj zasaditve je izboljšanje mikroklime, predvsem na račun senčenja v poletnih mesecih, dvig kakovosti urbanega prostora in postopen prehod iz prometnih v peščevske površine. Drevesa so ritmično zasajena v tri sklope, ki celotno ulico delijo na tri različne ambiente. Ulica je tlakovana s pohorskim tonalitom, ki smo ga v celoti reciklirali iz predhodnih delnih ureditev posamičnih uličnih odsekov. Osrednja os je tlakovana s kockami, robovi pa s ploščami. Vmes so položeni pasovi belih betonskih prefabrikatov, ki celotno potezo ritmično členijo na 4-metrski takt, prav tako označen z drevesi in urbano opremo. Z umestitvijo dvojne osi dreves, svetilk in klopi je razmerje med sorazmerno široko ulico v odnosu do precej nizkih stavb umirjeno in usklajeno z merilom človeka. Prostor je subtilno členjen tako v vzdolžni kot tudi prečni smeri, a hkrati ohranja svojo enovitost in celovitost pristopa.

Prometna ureditev je zasnovana fleksibilno, brez posegov v zasnovo lahko celotna ulica funkcionira kot klasična dvosmerna cesta, enosmerna cesta z bočnim parkiranjem oziroma v celoti pešcem in kolesarjem namenjena površina, prevozna le za javna prevozna sredstva. Občina namreč načrtuje, da bo v približno dveh letih ulico v celoti zaprla za osebni promet.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, MATJAŠEC Darja, ŽITNIK Primož, FLORJANC Nejc, VALENČIČ Grega

Sodelavci:Dominik Košak
Drugi inženirji:Lisec Mitja, Berglez Peter
Izvedba: Pomgrad, d.d.o.
Leto projekta:2018
Leto izvedbe:2021
Fotografija / vizualizacija:     Kambič Miran
Naročnik:Mestna občina Murska Sobota
Nagrade / objave: Razstava Natečaji 2009-21, udeležba na nacionalni razstavi, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, kuratorska skupina: Špela Kryžanowski, Jernej Prijon, Mima Suhadolc, Urša Vrhunc, Ljubljana, Novi trg, 13.4.2022 – 8.5.2022

Priznanje Moja Dežela – lepa in gostoljubna 2021, kategorija Mestno jedro, 1. mesto, nacionalna nagrada, Turistična zveza Slovenije,, Dnevi slovenskega Turizma 21,, 14. 10. 2021

Članek “Javni prostor kot gonilo spremembe”, objava v domači publikaciji Avtorica članka: Urška Škerl, str. 58 – 62, maj, 2022

Ureditev Slovenske ulice, objava v domači publikaciji, Outsider #27, avtor besedila Luka Jerman, str. 81 – 81, jesen 2021