web analytics
Categories
izvedena dela

Ureditev Slovenske ulice v Murski Soboti

Sodobno zadržana samozavest urbane prenove v murskosoboškem središču. Opis projekta: Ureditev Slovenske ulice – jug je druga faza urejanja mestnega središča Murske Sobote. Pred tem sta bila v sklopu širše obnove leta 2019 urejena t. i. Luthrov drevored pri stavbi občine, na osi med Soboškim gradom in Luteransko cerkvijo, ter Trg zmage, park z znamenitim […]

Categories
izvedena dela

Ureditev Trga zmage in Luthrovega drevoreda v Murski Soboti

Zgolj 400 kvadratnih metrov tlakovane površine je bilo dovolj, da se ponovno vzpostavi pomembna mestna os. Murska Sobota je ravninsko mesto, ki se je v zadnjih sto letih bolj ali manj prosto razraščalo. Rast ni sledila vnaprej določeni geometriji, temveč so se posamezni mestni predeli naslonili na ključne infrastrukturne osi, to so železnica, ledavski razbremenilni […]

Categories
izvedena dela

Cestno krožišče v Ratečah, Kranjska Gora

Neprimerna, nenavadna ali zgolj premišljena intervencija? Razvoj prometnega omrežja v Sloveniji je več desetletij temeljil na prevladi klasičnih križišč, kjer se cesti sekata s sorazmerno preprosto geometrijo in brez vsakršnih posledic za načrtovanje in interpretacijo prostora. Z vse bolj zaželenim načelom menjave križišč v krožišča se, podobno kot v drugih državah celinske Evrope, v naš […]

Categories
natečajne rešitve

Občinsko središče z domom zaščite in reševanja Trzin

Ali sme biti stolp gasilskega doma še kaj več kot zgolj objekt za sušenje gasilskih cevi in vadbo reševanja? Slovenska naselja se delijo na tri ključne vrste. V prvi skupini so tista, kjer lahko kontinuirani poselitvi in s tem tudi središčnosti formiranja naselja sledimo že od srednjega veka ali celo dlje v zgodovino. Ta naselja […]

Categories
natečajne rešitve

Regijski reševalni center Radovljica

Krajinskoarhitekturna poteza med avtocesto in Radovljico. Z izgradnjo poglobljenega dela gorenjske avtoceste mimo Radovljice se je bolj ali manj naravna vzhodna meja mesta Radovljica, ki so jo določala kmetijska zemljišča prve kategorije, psihološko in ekonomsko porušila. Širok zeleni pas je vzpostavljal nujno potrebno vegetacijsko distanco med naseljem in s hrupom in emisijami močno obremenjenim infrastrukturnim […]

Categories
izvedena dela

Otroške in mladinske skakalnice v Planici

Prostorska umestitev petih manjših skakalnic je temeljito posegla v krajinsko in reliefno ureditev dolinskega dela in geometrično uredila vse posege na območju centra. Z drugo fazo prenove in gradnje dodatnih skakalnic Nordijski center postane državni panožni center za trening in razvoj nordijskih športov. Sočasna letna in zimska uporaba omogočata, da je center aktiven celo leto, […]

Categories
izvedena dela

Prenova Letalnice bratov Gorišek

Vsi sestavni deli letalnice so načrtovani tako, da ju je ob soglasju mednarodne zveze možno podaljšati in omogočiti še daljše polete. Letalnica bratov Gorišek se dostikrat, četudi zmotno, imenuje »planiška velikanka«. Letalnica vsekakor sodi med največje letalnice na svetu, pri čemer pa se ti specifični športni objekti po obnovi večine od njih med seboj praktično […]

Categories
izvedena dela

Prenova Bloudkove velikanke v Planici

S prvo fazo prenove so bile določene ključne oblikovalske prvine celovite obnove Nordijskega centra v Planici. Celovita prenova vseh planiških skakalnic je bila pogojena z dvema pomembnima dejstvoma. Konec devetdesetih let prejšnjega stoletja so se nordijski centri v Evropi začeli postopoma preoblikovati iz izključno zimskih športnih prizorišč v celoletne. Skakalnice in tekaške proge so bile […]

Categories
natečajne rešitve

Ribja brv na Ljubljanici

Prostor gibanja se razširi in je kot gledališki oder jasno usmerjen v ključno mestno veduto Tromostovja. Natečaj za novo Ribjo brv v Ljubljani je bil razpisan v času, ko je bila gospodarska in ekonomska kriza v Sloveniji na vrhuncu. Posledično je na razpis prispelo več kot 80 predlogov, kar predstavlja svojevrsten rekord v udeležbah na […]

Categories
izvedena dela

Parkirno poslovna hiša na Zaloški ulici

Ali lahko promet postane park oziroma kako se spopasti z dejstvom, da se na izpostavljeni mestni lokaciji načrtuje nadzemna parkirna hiša? Urbanistični načrt za območje kliničnega centra Ljubljane predvideva umestitev dveh nadzemnih parkirnih hiš, ki naj bi tako prometno razbremenili to območje kakor tudi zagotovili obiskovalcem enostavno, pregledno in dostopno parkiranje osebnega avtomobila ob obisku […]