web analytics
Categories
natečajne rešitve

Kulturno-upravni center Ivančne Gorice

Občinsko središče naselja brez urbane tradicije, mit ali resnična priložnost?

Satelitska naselja mesta Ljubljana, kamor brez dvoma sodi tudi Ivančna Gorica, kronično trpijo zaradi pomanjkanja urbane identitete, saj izgradnja središčnih funkcij kraja ni sledila njegovi populacijski ekspanziji. Relativno veliko število prebivalcev zato v veliki večini nima ustrezne infrastrukture javnega prostora, ki bi omogočala formalno in neformalno druženje in poistovetenje z domačim prostorom. Dnevne migracije v večje mesto poleg ekonomije odnašajo tudi velik del socialne pestrosti in kvalitete. Kulturno-upravni center je zato idealna prilika, da s svojimi izključno javnimi vsebinami vzpostavi krajevno središče, ki pa bi moralo poleg namenskih površin vključevati tudi neformalne in vedno dostopne javne prostore v souporabi vseh.

Pri zasnovi centra Ivančne Gorice smo imeli zato kot najpomembnejši cilj prav oblikovanje kvalitetnega in po merilu človeka zasnovanega odprtega javnega prostora, ki združuje in povezuje programe občine, knjižnice in kulturne dvorane. Razpoložljiva lokacija je zaradi svoje oblike v črki L, ki se ovija okoli obstoječega gostinskega lokala v starejši vogalni stavbi, resen urbanistični izziv.

Program je členjen v tri sorodno oblikovane vzdolžne lamele, ki formirajo večji trg z vhodi v knjižnico, občino in kulturni dom ter z letnim odrom za prireditve na prostem. Dvorana občinskega sveta je dvignjena v drugo nadstropje in je oblikovana kot visok, v proporciji kocke oblikovan prostor z od tal dvignjenim bazilikalnim oknom. Upravna stavba, ki poleg kabineta župana in razpravne dvorane vključuje tudi vse občinske službe, je zasnovana okoli osrednjega večetažnega atrija z naravno stropno osvetlitvijo. Visok osrednji prostor omogoča sistem naravnega prezračevanja vseh pisarniških prostorov in nočnega hlajenja celotne stavbe. Povečuje preglednost celotne stavbe in omogoča dobro in enostavno orientacijo vseh obiskovalcev javne službe. Iz vertikalne avle pa je omogočen tudi vstop v kulturno dvorano. Knjižnica je sestavljena iz serije medetaž, ki prostore knjižnih polic, čitalnic in drugih namenskih kotičkov tkejo v zvezen, optično povezan vertikalni niz.

Poleg kakovostno oblikovanega odprtega javnega prostora smo želeli v primestno okolje vnesti tudi nekaj t. i. žlahtnejših arhitekturnih prostorov v notranjostih posameznih stavb, prostorov večjih dimenzij in skladnejših proporcij. Pri gradnji knjižnice v Grosupljem smo spoznali, kako zelo so tovrstni prostori lahko pomembni pri krepitvi poistovetenja domačih prebivalcev z lastnimi institucijami in okoljem. Navsezadnje je temeljna naloga arhitekture prav v tem, da zna svoje uporabnike speti s prostorom lastnega prebivanja.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, CIMPERMAN Katja, CVETREŽNIK Anja, VALENČIČ Grega,

Leto projekta:2018
Nagrada:2. mesto na javnem natečaju, nacionalna nagrada, 12.07.2018