web analytics
Categories
natečajne rešitve

Poslovna stavba DARS

Popolnoma prilagodljiva vsebina, konstrukcijsko senčilo po celotnem obodu.

Opis projekta: Načrtovanje poslovnih stavb mora upoštevati dva temeljna principa: zmožnost, da se vsebina stavbe prilagaja spremembam v relativno kratkih in pogostih časovnih intervalih ter dovolj robustno konstrukcijsko ogrodje, ki stavbi zagotavlja dolgoročno uporabo in dolgo življenjsko dobo brez dodatnih investicij v strukturo. S prvim načelom omogočimo, da arhitektura sledi spremembam v delovnih procesih in organizaciji, z drugim pa zagotovimo, da se bo celotna naložba v gradnjo skozi večdesetletno uporabo lahko večkrat amortizirala. Vsekakor mora temu slediti tudi zaveza po oblikovanju kakovostnega, prijetnega in zdravega delovnega okolja, a če temeljna načela niso izpolnjena, bo arhitekturna zasnova kljub svoji ambiciji podvržena številnim nenačrtovanim posegom, ki bodo prvotne prostorske kvalitete degradirali do nerazpoznavnosti. Zato je skrbno dolgoročno načrtovanje, upoštevajoč vse procese pričakovanega preoblikovanja in predelav, ključno za to, da se bo poslovne okolje razvijalo, a hkrati ohranjalo prostorske kakovosti.

Poslovna stavba DARS se nahaja na avtocestnem obroču okoli Ljubljane, na njenem zahodnem kraku ob obstoječi avtocestni bazi. Četudi se lokacija praktično dotika strnjenih polhograjskih gozdov in zelenega mestnega klina, pa prevladujoča industrijska raba precej zmanjšuje njeno potencialno vrednost. Umestitev poslovne stavbe na predvideno zemljišče zato ohranja večjo zeleno površino, ki kot javni vegetacijski predprostor združuje obstoječo administrativno stavbo z novonačrtovano. Z uporabo nosilne konstrukcijske fasade iz jeklene pločevine smo poskrbeli za to, da kljub velikim zastekljenim površinam le-teh ni treba dodatno senčiti. Oblika in globina fasade sta določeni tako, da se pregrevanje zaradi sončnega sevanja in bleščanje zmanjšata za 95 %. Iz vseh pisarniških prostorov, ki so nanizani po obodu vseh petih etaž, je zagotovljen prost pogled v okolje. Četudi je neposredna okolica degradirana, pa se preko nje odpirajo bogato ozelenjeni pogledi na vse štiri strani neba.

Nosilna konstrukcija je členjena na obod in štiri nosilna točkovna jedra. V dveh se nahajata tudi komunikacijski vertikali, v preostalih dveh pa so združeni mokri prostori. Preostali del tlorisne površine je prost konstrukcije in ga je možno v celoti prilagajati spreminjajoči se vsebini. Stavba je zasnovana na enotnem modularnem rastru, pregradne stene so montažne in neobremenjene z instalacijami. Premik in predelava interierja je izjemno preprosta in jo lahko izvajajo tudi vzdrževalci, zaposleni v podjetju.

Osrednji del stavbe, kamor so usmerjene govorilnice, sejne sobe in čajne kuhinje, je osvetljen zvrha. Preko vseh petih etaž se v spiralni obliki vije osrednji atrij, ki je poleg osvetlitve namenjen tudi naravnemu prezračevanju vseh pisarn. Zasnova temelji na recikliranih materialih in izjemno nizki porabi energije za potrebe umetne osvetlitve, ogrevanja in prezračevanja. Stavba bo kot druga v Sloveniji certificirana po sistemu DGNB.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, CIMPERMAN Katja, VALENČIČ Grega, KLOBČAR David, GAZVODA Matevž

Statika:Žvan Uroš, Avguštin Aleš
Drugi inženirji:Blažek Peter; Dobrila Tomaž
izvedba:CGP d.d.
Leto projekta:2020
fotografija / vizualizacija:Mejak Matej
Naročnik:       Družba za avtoceste v Republiki Slovenijie, d.d.
Nagrade / objave:1. nagrada na javnem natečaju