web analytics
Categories
izvedena dela

Poslovna stavba na Dolgem mostu

Razvojna vizija poslovne in skladiščne hiše na industrijski coni Vič v Ljubljani sledi strukturni preobrazbi degradiranega mestnega predela.

Ljubljanska obvoznica je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja »zarezala« v prostorsko strukturo mesta in na presečiščih tradicionalnih mestnih vpadnic in avtocestnega obroča generirala niz sinergičnih točk prostorskega razvoja. Dolgi most, kjer se najstarejša slovenska avtocesta spne z mestno prometno mrežo, je v štiridesetih letih preobrazbe priča postopnemu preoblikovanju iz servisno zalednega v razvojno ekspanzivno mestno žarišče. V veliki meri bo k temu prispevala tudi umestitev sistemskega javnega parkirišča P+R v navezavi z živahno mrežo javnega transporta.

Razvoj vsebin, ki so se v zadnjih desetletjih umeščale v bližino poslovno-skladiščne stavbe Imparo, priča, da usoda tega mestnega predela še zdaleč ni povsem določena. V bližini se nahaja zbirni center za migrante, stanovanjska soseska stanovanjskega sklada, več proizvodnih obratov, a hkrati se krepi storitveni sektor s poudarkom na industrijskih panogah 21. stoletja.

Vpričo značilne barjanske parcelacije, ki jo določajo zelo dolge in vzporedne parcele, se za predvideno gradnjo izbrano zemljišče od glavne dostopne ceste umika proti robu krajinskega parka. Ozek dostop, ozka, a hkrati dolga parcela so botrovali stavbnemu tipu, ki je kompakten in strnjen v pritličju, v obeh nadstropjih in mansardi pa se členi v dve vzdolžni lameli z osrednjimi atriji. Pritličje je namenjeno skladiščno-trgovski dejavnosti, stiku s strankami, nadzidava pa je načrtovana tako, da uporabnikom v manj privlačnem predelu Ljubljane zagotavlja najboljše možne delovne pogoje.

Več poslovnih enot se združuje okoli dveh vitkih osrednjih atrijev. Razdalje so tako kratke, da spodbujajo pogovore in srečevanja med zaposlenimi različnih podjetij, v prostoru, ki je v celoti izločen iz postindustrijskega okolja predmestja. Pogled navznoter je zato prijetnejši in mirnejši kot komunikacija z zunanjim svetom. Fasadni ovoj je členjen z ritmom fasadne konstrukcije, količina oken je zmanjšana na funkcionalni minimum, barvna ritmika industrijske fasade se navezuje na živahne kontraste cvetočih barjanskih travnikov. Fasadni ovoj je energetsko izjemno učinkovit, toplotne izgube in pribitki so skrčeni na najnižjo možno mero.

Tlorisna zasnova omogoča členitve in združevanje posameznih poslovnih enot okoli treh stopniščnih jeder. Funkcionalna organizacija omogoča, da se lahko v najem oddaja zelo pester nabor konfiguracij, od s skupnim stopniščem osredinjene poslovne enote štirih etaž, prek posameznih funkcionalno povsem zaključenih nadstropij do mikro poslovnih enot, namenjenih zagonskim podjetjem in tujim predstavništvom. Na severnem in južnem robu sta oba stavbna niza zaključena s celostenskimi zasteklitvami. Posebej izstopa južni pogled proti Ljubljanskemu barju. Na vrhu je stavba zaključena s tremi členjenimi stavbnimi telesi z lastnimi večjimi terasami.

Gradnja poslovne stavbe je bila zaključena v času odmevne gradbene krize. V prvih letih oddaje v najem je bila soočena s perečimi vprašanji ekonomske vzdržnosti. Turbulencam navkljub danes daje dom in poslovni prostor prodornim in uspešnim podjetjem s področja informacijske tehnologije, avtomobilske industrije in industrijske avtomatike. S prenovo Dolgega mosta v obetavno storitveno zaledje mesta Ljubljana lahko iskreno pričakujemo, da se bodo v njeni okolici vztrajno širili sorodni stavbni tipi.

Avtorja projekta: BLENKUŠ Matej, FLORIJANČIČ Miloš

Statika:Berce Anton
Drugi inženirji:Poljšak Miran, Robič Andrej
Izvedba:Begrad, d.d.
Leto projekta:2008
Leto izvedbe:2011
fotografija / vizualizacija:Kambič Miran
Naročnik:Imapkta holding, družba za upravljanje z naložbami, d.o.o.