web analytics
Categories
izvedena dela

Postajališča mestnega potniškega prometa Ljubljana

Sistemska rešitev za številne lokacije v središču mesta in na mestnem obrobju.

Mestna občina Ljubljana je leta 2002 razpisala mednarodni natečaj za novo podobo avtobusnih postajališč, združeno z urbanim oglaševanjem. V sodelovanju s Proreklam Europlakatom smo zasnovali preprosto tipsko postajališče, ki poleg svetlobne reklamne vitrine in nadstrešnice nudi vse nujno potrebne elemente postajališča, to so zaščita pred vetrom in dežjem, klop, vozni red in koš za smeti. Velika oglaševalska podjetja so že v sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja prepoznala potencial vključevanja svetlobnih reklamnih vitrin v zasnovo postajališč, zato se je na globalnem trgu zasidralo kar nekaj značilnih tipskih oblik postajališč. Veliko srednje velikih evropskih mest, kamor sodi tudi Ljubljana, se je pri izbiri avtobusnega postajališča zadovoljilo s kataloško izbiro, MOL pa je za svoje potrebe želel pridobiti lokalnim značilnostim prilagojeno izvedbo. Odločitev, da MOL išče za Ljubljano specifično rešitev, lahko utemeljimo tudi s tradicijo minimalističnih postajališč arhitekta in industrijskega oblikovalca Saše Maechtiga. Četudi izjemen oblikovalski dosežek, le-ta sistemsko niso več izpolnjevala funkcionalnih in vsebinskih zahtev sodobnih avtobusnih postajališč. Občina je prepoznala potrebo po njihovi nadgradnji.

Skupaj z grafičnim oblikovalcem in arhitektom Domnom Frasom smo v prvi verziji zasnove predlagali rešitev, ki je v koloritu urbanega prostora, kjer prednjači predvsem zelo veliko tržnih informacij in sporočil, bolj izstopajoča, s poudarjeno modro in rumeno barvo. V nadgradnji je bila izbrana manj izstopajoča antracitno črna barva, to je osrednja barva mestne prometne infrastrukture.

Zasnova je modularna, postajališča je možno poljubno podaljševati, v širino pa sta na voljo dve globini nadstrešnice. Osnovni modul sledi tako širini klopi kakor tudi možnosti, da se svetlobna reklamna vitrina postavi v vzdolžni smeri. Dvojna stebrna podpora po eni strani zagotavlja robustno in čvrsto podporo, po drugi pa omogoča umestitev prečnih vetrnih zaščit, klopi, informacijskega stebra in koša za smeti. Za razliko od drugih konkurenčnih rešitev je vsa urbana oprema postajališča vključena v osnovno konstrukcijo, zato odpade potreba po umeščanju dodatnih košev za smeti, panojev in podobnih vertikalnih prostorskih barier.

Za postajališče na Slovenski cesti in Stritarjevi ulici je bil razvit poseben tip nadstrešnice, ki ima večji modul, večji previs in bolj ambiciozno oblikovanje. Z ritmom konstrukcije se navezuje na historično pročelje Glavne pošte, obenem je bolj transparenten in longitudinalen. V fazi obnove Slovenske ceste so bila naša postajališča deloma modificirana, a skoraj v prvotni obliki vključena v novo oblikovanje javnega prostora.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, FLORIJANČIČ Miloš, FRAS Domen

Statika:Berce Anton
Izvedba:Kovinc ključavničarstvo d.o.o.
Leto projekta:2002
Leto izvedbe:2003
Fotografija / vizualizacija:Budja Blaž
Naročnik:Mestna občina Ljubljana
Nagrade / objave:Priznanje odličnosti, nacionalna nagrada, II. bienalu vidnih sporočil
Slovenije, Fundacija Brumen, Narodna Galerija, 30.11.2005