web analytics
Categories
gradbišče v teku

Prenova Bratuševe domačija

Občina Bistrica ob Sotli je podpisala pogodbo o izvedbe prenove in novogradnje spomeniško zaščitene Bratuševe domačije v Bistrici ob Sotli. Dela bo izvajalo podjetje IMP GRADNJE gradbeništvo in storitve d.o.o.

Februar 2024

Izvajalec zaključuje gradbena dela v pritličnem delu obstoječe stavbe, postopoma pa se dela zaključujejo tudi na podstrehi. Posegi v obstoječe objekte so vedno polni presenenčenj in izzivov, ki jih je vnaprej praktično nemogoče v celoti predvideti in biti nanje povsem pripravljen.

Ob novem letu je bila nad zidan pritlični del postavljena tudi nadgradnja stavbe senik. Konstrukcija je skeletena, na več mestih bočno stabilizirana s diagonalinimi ojačitvami. V notranjosti se že razkrivajo prave razsežnosti posameznih bivalnih prostorov.

Avgust 2023

Na obronkih obsoteljskega naselja Bistrica ob Sotli se nadaljuje gradnja medgeneracijskega centra. Zaključena je izvedba temeljev in vertikalne betonske konstrukcije stavb »Senik« in »Kozolec«. Izvajalec nadaljuje z gradnjo opečnih sten, postopoma pa se gradbišče pripravlja na prehod v konstrukcije v lesu.

V notranjosti Bratuševe domačije Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, območna enota Celje vrši natančno analizo stenskih poslikav. Pristojna konzervatorska ga. Božena Hostnik v sodelovanju s svojimi sodelavci dokumentira več sukcesivnih slojev valjčnih in šablonskih poslikav iz prve polovice 20. stoletja. Preseneča nas skrbnost, kolorit in umetelnost obdelave najdenih stenskih poslikav.

Konzervatorji bodo dokumentirali in podali izhodišča za zasnovo valjčnih poslikav v »hiši« in »seniku«.

Julij 2023

V Bistrici ob Sotli se nadaljuje gradnja medgeneracijskega centra. Po odstranitvi dveh v celoti dotrajanih obstoječih gospodarskih objektov, sta bili v armiranem betonu zaliti temeljni plošči za obe novogradnji. S tem je dokončno opredeljen položaj vseh stavb, ki bodo vključene v načrtovani center.

Velik del pozornosti je Celjski Zavod za varstvo kulturne dediščine namenil tudi analizi skritih poslikav. Nekaj slojev pod obstoječim opleskom so bile razkrite motivno bogate poslikave, presenetljive za podeželjsko okolje in sorazmerno odročno lokacijo Bratuševe domačije. Živahni vzorci eksotičnega rastlinstva se prepletajo z živahnimi opečnimi barvnimi toni.

Rakritje strukture obstoječih kamnitih zidov in odstranitev kasnejših pozidav sta nakazali več značilnosti oblikovanja okenskih niš, kjer se za sorazmerno majhno fasadni okensko odprtino skriva razširjena notranja odprtina z dvema nivojema notranje okenske police. Skozi prpoznavanje bogastva oblikovanja preproste okenske odprtina nas zgodovina opominja, kako osiromašeni so sodobni detajli umeščanja okna v obodni stavbni zid. Razmerja med globino stene, dimenzijo okna in višinsko profilacijo notranje strani okenske niše pričajo o umetelnem in izkustvenem oblikovanju.

Na podstrehi smo odstranili več prekrivnih slojev lesenih oblog. Preseneča nas stropna konstrukcija, sestavljena iz hrastovih plohov debeline od 13cm do 5cm. Z razliko do običajnih tramovnih stropov iz iglavcev, ki so prepoznani predvsem v zahodnem delu Slovenije, nas polni masivni plohi več kot navdušujejo.

Maj 2023

V preteklih treh tednih sta bila odstranjena oba obstoječa objekta. Stari kozolec je bil razstavljen, pregledan in prepeljan na novo lokacijo, kjer po obnovljen ponovno služil svojemu namenu. Senik se je izkazal bistveno bolj dotrajan, veliko uporabljeni lesnih vrst je bilo iglavcev, kar pomeni, da smo lahko sortirali in ponovno uporabi namenili precej manj lesa, kot je sprva bilo mišljeno.

Stari hrastovi plohi bodo razžagani na manjše kose in uporabljeni kot opaž vidnim betonskim konstrukcijam. Hrastove stebre bomo zaščitili pred vremenskimi vplivi in jih uporabili kot klopi v predvidenem sadovnjaku.

Tudi medetažna konstrukcija obstoječe stavbe je relativno šibka, stropovi so premoščeni le z 8 centimeterskimi plohi, ki jih bo potrebno z vrhnje strani dodatno ojačati. Vršijo se tudi konzervatorske analize obstoječih poslikav.

Začetek gradnje

Namen prenove je zagotoviti tri oskrbovana stanovanja in eno navadno stanovanje, povezanh v krajevn medgeneracijski center. Del domačije je tudi nov nadstrešek, v katerega bo umeščena skupna kotlovnica na biomaso. Nadstrešek ni le pokrito parkirišče, temveč predvsem prostor za druženje vseh članov skupnosti, kakor tudi okoliških prebivalcev.