web analytics
Categories
druga arhitekturna dela

Prostorska študija za Akademijo za likovno umetnost na Erjavčevi ulici v Ljubljani

V bližino ključnih galerij in muzejev umeščen ustvarjalni likovno-oblikovalski »hub«.

Univerza v Ljubljani je za rešitev prostorske stiske in posodobitve treh akademij preverila več scenarijev, izvedla več natečajev in obenem preverila tudi več vsebinskih konceptov. Do leta 2014 je prevladovala odločitev, da se vse tri izobraževalne institucije združijo v skupno stavbo na skupni lokaciji. Sinergija različnih umetniških disciplin, ki imajo možnost in spodbudo, da lahko ustvarjajo sočasno in v medsebojni povezavi, je bila hkrati soočena z dejstvom, da za tako veliko stavbo v ožjem mestnem središču ni mogoče zagotoviti primerne lokacije. V dogovoru z državo je univerza gradnjo predvidela na vzhodnem robu mestnega centra, na območju bivše vojašnice Rog. Pretežno stanovanjsko območje se je v zadnjih 20 letih razvilo v živahno sosesko, prežeto s sodobno arhitekturo. Dostopnost tega mestnega predela nikakor ni slaba, ima pa, kljub postopni širitvi centralnih dejavnosti proti vzhodu, še zmeraj precej periferni značaj. Med več uporabniki skupne stavbe treh akademij se je razširil pomislek, ali bodo z novo lokacijo akademijam omogočili poslanstvo širitve kulture v širše mestno okolje, navezavo na siceršnji mestni kulturni prostor in ohranjanje družbene prepoznavnosti in relevance. V ta namen in ob upoštevanju dejstva, da se je v centru mesta sprostilo nekaj ključnih parcialnih lokacij za posamezne akademije, je Akademija za likovno umetnost naročila prostorsko študijo, s katero bi preverila umestitev potrebnega programa na obstoječi lokaciji na Erjavčevi ulici. Širitev bi bila možna le, če bi program akademije lahko zasedel še zemljišče tamkajšnjih gledaliških ateljejev SNG Drame in Opere.

Osrednje načelo zasnove je bilo naročniku zagotoviti pretočen, prilagodljiv in robusten prostor, ki bo spodbujal komunikacijo in sodelovanje med različnimi oddelki akademije. Zaradi stalnega tehnološkega in vsebinskega razvoja umetniških disciplin je ključno, da bo načrtovano stavbo možno stalno prilagajati, spreminjati razmerja med različnimi prostori ustvarjanja in poučevanja, a hkrati ohraniti njeno prepoznavnost, celovitost in navezavo na ulični prostor. Umetniško ustvarjanje naj bo namreč v stalnem dialogu z javnim mestnim prostorom, tako v fizičnem kot tudi reprezentativnem smislu. Pestra študentska populacija, ki na poti v mesto iz študentskega doma v Rožni dolini vsak dan prečka Erjavčevo ulico, lahko kadarkoli, tudi zvečer, stopi v kavarno, galerijo in odprto pritličje akademije.

Zasnova je kompaktna, vsi prostori so kot ogrlica nanizani okoli osrednjega atrija, ki je zvrha osvetljen z naravno svetlobo. Atrij zagotavlja kakovostno osvetlitev in naravno prezračevanje vseh prostorov. Koncept naravnega prezračevanja je bil preverjen s CFD-analizo, vstop zraka v stavbo je predviden skozi velike fasadne komore, kjer se zrak umiri in deloma temperira. Na strehi atrija se nahajajo velike zračne lopute, pretok zraka je avtomatiziran in se prilagaja zasedenosti, dnevnemu času, zunanji temperaturi in hitrosti zunanjega zraka.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej; CIMPERMAN Katja; FLORIJANČIČ Miloš; CVETREŽNIK Anja; KOŠAK Dominik; STAUDACHER Rok; BARTOL Ambrož

Drugi inženirji:Blažek Peter; Muhič Simon
Leto projekta:2015