web analytics
Categories
natečajne rešitve

Razvojni center prihodnosti

Nič-energijske stavbe morajo, da bi zagotovile svojo ogljično nevtralnost, del energije tudi same proizvesti. Umestitev sončne elektrarne v stavbni ovoj predstavlja velik arhitekturni izziv.

Opis projekta: S tem projektom smo skušali združiti lastne vizije trajnostne družbe in trajnostnega podjetja prihodnosti, ki temelji na odprtosti, povezanosti z okoljem in delovni svobodi. Zasnovali smo arhitekturo, ki vzpostavlja dialog med kakovostjo delovnih pogojev, psihosocialnim kontaktom z okoljem in učinkovitim ravnanjem z energijo. Verjamemo, da je ta odnos danes še posebej problematičen, saj se navedeni pojmi praviloma nahajajo vsak na svojem bregu. Arhitektura je edina stroka, ki jih zmore holistično speti v delujoč organizem.

V neposredni bližini Tehnološkega parka na Brdu v Ljubljani namerava družba Gen-I, eden vodilnih ponudnikov na področju pridobivanja fotovoltaične energije, zgraditi reprezentativno stavbo, na kateri želijo s pomočjo stavbnega ovoja prikazati številne možnosti pridobivanja energije. Kot ključni tehnični element smo izbrali klasične PV-panele, ki smo jih oplemenitili s posebno belo folijo, ki odbija večji del vidnega spektra, prepušča pa tiste svetlobne frekvence, ki imajo na delovanje fotoreceptorjev največji učinek. Fotovoltaika zato ni več črna in obremenjujoča za podobo stavbe, temveč pridobi atraktiven bel videz, ki hkrati precej bolje odraža tudi odprtost, svežino in obete brezogljične družbe.

V notranjosti smo zasnovali prehodno pritličje, namenjeno dogodkom in predstavitvam proizvodnega programa podjetja. Skozi zvrha osvetljen osrednji atrij prihaja zenitalna svetloba, ki omogoča rast notranjega travnika. Z njim povežemo cestni prostor z zalednim krajinsko-agrarnim prostorom s širnim pogledom na bližnji Rožnik.

Severna fasada je v celoti odprta značilnim pogledom v naravo, južna pa se, z rotacijskimi belimi PV-senčili, prilagaja vpadnemu kotu sonca, potrebam po naravni osvetlitvi delovnih prostorov in dejanski količini razpoložljive svetlobe glede na letni čas in vremenske razmere. Fasada s tem postane mehanizem prilagajanja in uravnoteženja razmerij med potrebami kakovostnega in zdravega delovnega okolja in potrebami po energiji za mehansko delovanje stavbe.

Arhitekturna podoba reflektira v uvodu zapisana polemična razmerja med tehnologijo, ekonomičnostjo in ambientalno kvaliteto delovnih in bivalnih prostorov sodobnih stavb. Ker se ta razmerja pri natečajnem predlogu za novo poslovno stavbo Gen-I stalno spreminjajo, prevlada enega načela nad drugim ni ne opredeljena ne dokončno izražena.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, CIMPERMAN Katja, CVETREŽNIK Anja, VALENČIČ Grega, REZAR Tadej, KLOBUČAR David, ŽELEZNIK Mateja, GAZVODA Matevž

Statika:Žvan Uroš
Leto projekta:2019
Nagrade, objave:Zvišana nagrada na javnem natečaju, nacionalna nagrada