web analytics
Categories
izvedena dela

Razširitev stanovanjske hiše na Lokvah – vrtni paviljon

V dneh in trenutkih, ko nisem ne zunaj ne znotraj.

Arhitektura je vseobsegajoča in zmore svet razumeti v sebi lastni razsežnosti socialnih razmerij in osebnostnih izkušenj. Ko se posledično soočimo s preprostimi vprašanji širitve obstoječe stanovanjske stavbe, ki vključuje predvsem izrazito pragmatične in utilitarne probleme, se lahko, s polnokrvnostjo kapacitete prostora, vprašamo tudi o elementarnih vsebnostih in kakovosti prebivanja. Tu obseg arhitekturne naloge nima vloge. O tem je, kot mnogi pred in vsekakor za njim, svoje učence poučeval tudi Jože Plečnik.

Drobna arhitekturna intervencija na leseni stanovanjski hiši iz masivnih brun je nastala na podlagi želje naročnika, da jedilnico, ki se je do sedaj stiskala v skupnem prostoru s kuhinjo, preseli na odprto vogalno teraso z jugozahodno orientacijo. Projekta smo se lotili študijsko, iskali smo obliko, ki je po eni strani kontekstualna do dvokapne strehe obstoječega objekta, po drugi pa s strmim oblikovanjem strehe omogoča, da se osvetlitev prostorov ne poslabša. Vogalna jedilnica je zasnovana diagonalno, z enakovrednim povezovanjem z dnevno sobo in kuhinjo. Dvojno stavbno pohištvo, torej na meji med obema zalednima prostoroma in jedilnico ter med jedilnico in zunanjščino, omogoča, da je paviljon lahko odprt in zaprt na številne načine – proti zunanjščini, proti notranjščini ali oboje skupaj. Zanimiva je tudi strešna konstrukcija, Y-oblikovan osrednji steber namreč celotno obremenitev strehe prenaša na vogal podpornega zidu v kleti. Steber je pomaknjen na zunanjo stran toplotnega ovoja, saj bi sicer resno zmanjšal uporabnost površine jedilnice. Ravnina senčil pa vzpostavlja dodaten obodni sloj, ki je se od zasteklitev odmika. Plastenje ravnin, drsnih in zgibnih oken ter prostorov bogati prostorsko doživetje in notranjost sicer relativno zaprte hiše odpira proti pašnikom, jezercu in pogledu na Krško polje. Projekt je nastal v tesnem sodelovanju z naročnikom, ki je na lastna pleča prevzel tudi del izvedbe.

V decembrskih večerih, ko se nizka sončna svetloba spušča nad hribovjem zahodno od Krškega polja v osi diagonale jedilnice in se v daljavi vidi obris Snežnika, je v dolgih sencah rebrastega senčila, v nagibu svoda bukovih vezanih plošč, v toplini, ki izhaja iz stavbe, in sočasnem hladu, ki je le stežaj daleč, možno rekonstruirati »prvinska občutja doma«, ki so za slehernika marsikdaj že izgubljena, kar je Juhani Pallasmaa tako iskreno opisal v članku z naslovom Koti (finsko dom) leta 1994 v reviji Ark.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, CIMPERMAN Katja, CVETREŽNIK Anja, KLOBČAR David

Statika:Žvan Uroš
Izvedba:Krovstvo Tršinar s.p.
Leto projekta:2017
Leto izvedbe:2018
Fotografija / vizualizacija:Kambič Miran
Naročnik:zasebni
Nagrade, objave: Članek Brez minimalizma v obliki in postrežbi prosim, objava v domači publikaciji, Revija Hiše, avtor članka: Janja R. Brodar, str. 58 – 63, september, 2019

Publikacija Arhitektura inventura : 2016-2018 : pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana, objava v domači publikaciji, str. 61, januar, 2019

Razstava Arhitektura v lesu danes za jutri, Odprte hiše Slovenije, Direktorata za Lesarstvo MGRT, Javna agencija Spirit Slovenije, sprehajališče, park Tivoli, Ljubljana, 15.02.2021 – 30.04.2021

BIG SEE Report 2020 – Creative barometer, objava v domači publikaciji, Zavod Big, Ljubljana, str. 356, januar, 2021

Big SEE Architecture Award 2020, nacionalna nagrada, Zavod BIG, Slovenija, 19.11.2020