web analytics
Categories
novice

Regijska nominacija za nagrado Zlati svinčnik

Strokovna žirija Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije je projekta Prenove slovenske ulice in Trga zmage uvrstila med regijske nominacije Mariborske regije za nagrado Zlati svinčnik.

Arhitekti in krajinski arhitekti smo pri prenovi osrednjega mestnega javnega prostora stremeli k vzpostaviti kakovostnih površin za pešce in kolesarje. Z revitalizacijo javnega prostora smo ponovno vzpostavili ključne urbane poteze, ki izhajajo iz mestne zasnove arhitekta Ferija Novaka. Z zasaditvijo več kot 90 dreves in podzemnimi sistemi za hrambo meteorne vode za potrebe zalivanja vegetacije v času sezonskega pomanjkanja vode, pa sta ureditvi vzorčen primer trajnostne prenove mestnih središč.

Iskreno upamo, da bodo prepoznane kvalitete vzor vsem bodočim posegom v javni mestni prostor.