web analytics
Categories
izvedena dela

Večstanovanjska stavba Mirje 2

Na stiku z mestnim parkom lokalnega značaja.

Izhodišča, ki smo jih vzeli v obzir pri načrtovanju druge večstanovanjske stavbe na Mirju, so v celoti enaka prvi (Večstanovanjska stavba Mirje), pri čemer smo bili soočeni še z nekoliko bolj kočljivim položajem novogradnje. S svojo zahodno fasado le-ta zaključuje ulični niz, s severno pa se odpira proti osrednji javni (in v resnici edini) površini Mirja, Toscaninijevemu parku. Upoštevati smo morali bistveno ostrejše spomeniškovarstvene pogoje, ki so zahtevali vestno spoštovanje venčne linije obstoječega parkovnega roba in jasno členitev stavbe na spodnji in terasni del. Četudi je parkovni rob obstoječih individualnih stanovanjskih objektov že precej stihijsko načet, smo naš projekt razumeli kot rekonstrukcijo ideala.

Če smo se pri prvi stavbi na Mirju ukvarjali s splošnim razmerjem med kolektivnim in individualnim, smo se pri drugi soočali predvsem z interpretacijo in kontekstualizacijo stavbnih dodatkov v odnosu do osnovnega, geometrično preprostega kvadra. Serija geometrično razporejenih stavbnih členov (lože, portal, nadstrešek, lopa in zid) iz brušenega belega betona se navezuje na modernistične prvine predvojne ljubljanske arhitekture, ki je z vitkimi elementi iz takrat nadvse modernega betona poskušala čvrstost in togost historično pogojene opečne gradnje radikalizirati. V mislim imamo predvsem dela Franceta Tomažiča. Bela betonska telesa, ki artikulirajo mestni vogal in komunicirajo s parkom, so v strukturnem smislu bolj čvrsta in določena, kot pa je naključno prerešetana opna osnovnega stavbnega telesa. Materialno razmerje, viden brušen beton v odnosu do manj čvrstega debeloslojnega ometa, ponovno izpostavlja našo ambicijo, da z uporabo predvidene trajnosti in rezistence materiala sporočamo o pomenu posameznih stavbnih členov.

Nosilna konstrukcija je v celoti obodna, kar pomeni, da je znotraj stanovanj omogočena celovita in dolgoročna prilagodljivost vsebine glede na potrebe vsakokratnih uporabnikov. V stavbi je zgolj 6 stanovanj, saj se v vrhnjih dveh etažah nahajate dve dvoetažni dupleks enoti. Četudi je zasnova osno simetrična, pa je relativno visoka stopnja prilagajanja vsebin omogočila, da je vsako stanovanj svet zase. Materiali, to so brušen beton, debeloslojni omet, jeklo in cementne plošče, so uporabljeni na način, da iskreno in dosledno izpričujejo svoj značaj in vlogo v arhitekturni kompoziciji.

Četudi se večstanovanjska stavba komercialno navaja kot Vila Toscanini, kar je v resnici nekakšen absurd, saj je vila stavbni tip, ki pooseblja in reprezentira zgolj enega lastnika, pa se skozi njeno zasnovo vseeno sprašujemo, kaj lahko arhitekti pri snovanju večstanovanjskega objekta še storimo, da z artikulacijo arhitekturnih členov reinterpretiramo ugašajoči karakter vilinske četrti Mirja.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, CIMPERMAN Katja, CVETREŽNIK Anja, VALENČIČ Grega

Statika:Žvan Uroš
Drugi inženirji:Blažek Peter; Lisec Mitja
Izvedba:Tosidos, d.o.o
Leto projekta:2019
Leto izvedbe:2020
Fotografija / vizualizacija:Kambič Miran
Naročnik:Diamantinvest, podjetje za promet z nepremičninami, gradbeništvo in trgovina, d.o.o
Nagrade, objave: Članek Meščanska vila s šestim stanovanji, objava v domači publikaciji,Revija Outsider, #22, avtor članka Ajda Bračič, str. 26 – 27, poletje, 2020

Razstava Arhitektura Inventura 2018- 2020, pregledna razstava Društva arhitektov Ljubljana, udeležba na nacionalni razstavi, Društvo arhitektov Ljubljane, Cankarjev Dom, Velika sprejemna dvorana, Ljubljana, februar, 2021

Publikacija Arhitektura Inventura 2018 – 2020, pregledna razstava Društva arhitektov Ljubljana, objava v domači publikaciji, Ljubljana : Društvo arhitektov Ljubljana – DAL, str. 44, februar, 2021