web analytics
Categories
izvedena dela

Znanstvena kavarna Mafija

Penrose in Rubik ali enačba za vsakogar!

Matematika, fizika in arhitektura so vede, ki so med seboj povezane bistveno bolj, kot se zdi na prvi pogled. Vsa stvarna razmerja med zunanjim in notranjim prostorom je možno razložiti in predvidevati na fizikalen način. Prehajanje toplote, vlage, zvoka in svetlobe skozi arhitekturne ovoje in pregrade sledi fizikalnim zakonom. Temeljna načela ritma, kompozicije, razmerij in geometrije izhajajo iz matematike. Klasična teorija umetnosti vzpostavlja tesno vez med matematiko, arhitekturo in glasbo. Omenjena sovisnost je v arhitekturno bistvo vtkana tako globoko in tako samoumevno, da nanjo v našem postklasičnem obdobju pogosto pozabljamo. Posledično se izgublja snovna vpetost prostora v okolje, pa tudi njegova abstraktna čistost in aksiomska doslednost.

Projekt oblikovanja interierja kavarne Mafija v stavbi Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je drzen primer reinterpretacije razmerja med matematiko, fiziko in prostorom. Je karikatura odnosov. Je pospeševanje in ilustracija zakonitosti v svetu oblik, pohištva in ambienta.

Skupna lastnost matematike in fizike je, da se namesto z besedami in stavki izražata z enačbami. Obe vedi se skupaj združujeta v isti fakulteti, a ju poleg dejstva, da je fakulteta ločena na dve stavbi, matematiko in fiziko, ločujejo tudi druga, znanstveno pogojena izhodišča. Temu nasprotna je dolgoročna vizija vodstva fakultete, ki si prizadeva, da bi z novimi investicijami in vsebinami delovalo povezovalno in vključujoče. Kot vzorčen primer participativnega projekta so vsi zaposleni na fakulteti prispevali po eno enačbo, te pa smo v sodelovanju z grafičnimi oblikovalci združili v kontinuirano digitalno tiskano tapeto, ki objema celoten obod prostora. 360-stopinjski panoptikum prekinjajo spektralni žarki svetlobe. Geometrijski vzorec spuščenega stropa je artikulirana igra sistema podkonstrukcije in polnil. Lesena rebra, vsa enotne dolžine, se stikajo v petkotnih vozliščih, kjer se stranice sekajo pod kotoma 72 in 104 stopinje. Opisani vzorec je zasnoval matematik Roger Penrose v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Je vsekakor eden izmed najbolj razvpitih aperiodičnih vzorcev, ki se pri širitvi v neskončnost geometrično nikoli ne ponovijo. Pohištvo, klopi in mize se med seboj spajajo s pomočjo magnetov v značilne vzorce Rubikove kače.

Pri oblikovanju prostora dajemo obliki praviloma redkokdaj prednost pred njegovo vsebino oziroma namenom. V tem primeru pa gre za načrten arhitekturni eksperiment, ki skozi jezik oblik in pomenov prepoznava skupno prostorsko identiteto fakultete. Večletno uspešno delovanje kavarne in njena velika priljubljenost med študenti in zaposlenimi dokazujeta, da ima oblikovanje izjemno pomensko in pripadnostno moč – nekaj, na kar se v času globalizacije, modernizma, spajanja kultur in posledične kolektivne odtujenosti po nepotrebnem pozablja.

Avtorji arhitekture: BLENKUŠ Matej; CIMPERMAN Katja; CVETREŽNIK Anja

Avtorja grafičnega oblikovanja:Primož Fijavž; Boštjan Botas Kenda
Drugi inženirji:Blažek Peter; Lisec Mitja
Izvedba:Makro 5, d.o.o.
Leto projekta:2015
Leto izvedbe:2016
Nagrade, objave: Razstava Arhitektura Inventura 2014 – 2016, pregledna razstava Društva arhitektov Ljubljana, udeležba na nacionalni razstavi, Društvo arhitektov Ljubljane, Velika sprejemna dvorana, Cankarjev dom, Ljubljana, januar – marec, 2017

Članek Kavarna v urejenem neredu, objava v domači publikaciji, Revija Hiše, #107, avtor članka: Tadej Urh, str. 50 – 51, oktober, 2018

Publikacija Arhitektura inventura : 2014-2016 : pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana, objava v domači publikaciji, str. 85, januar, 2017