web analytics
Categories
izvedena dela

Poslovni prostori v Krškem 1

Pri oblikovanju interierja nas bolj kot iskanje optimalne podobe zanima utelešenje primernega izkustva, tako tistih, ki tam delajo, kot tistih, ki prihajajo na srečanja in pogovore.

V prenovo so bili vključeni štirje obstoječi prostori upravno-tehnološkega podjetja v Krškem. Ohranjena je členitev na tajništvo ter dva člana uprave, pri čemer so bile odstranjene obstoječe zidane stene in nadomeščene s polprosojnimi pregradami. Klasično pohištvo, to so mize in omare, je bilo nadomeščeno z nepravilno oblikovanimi »otoki«, ki po eni strani funkcionirajo kot komandni pulti za vodenja industrijskih procesov, po drugi pa kot visoko učinkovite delovne postaje. Geometrija se lomi pod različnimi koti, s čimer je poudarjeno mehko prehajanje med prostori, njihova povezanost in medsebojna komunikacija.

Oblikovanje pohištva je členjeno na mehke in čvrste površine. Mehke, v neposrednem stiku s človeškim telesom, so poudarjene z ošiljenimi lesenimi obrobami in vsadki, čvrste pa so v celoti oblečene v oblogo iz porcelanizirane keramike. Tlak in strop sta poenotena, obe horizontalni površini sta namreč oblečeni v tekstilno oblogo. Z uporabo nepravokotne geometrije, velike količine absorpcijskih površin in posebnih akustičnih absorberjev je zagotovljena optimalna prostorska akustika.

Četudi je oblikovanje prostora na prvi pogled preprosto in neizrazito, pa se njegove haptične in senzorične lastnosti izrazijo šele v neposrednem stiku. Nekonvencionalna uporaba materialov, nepravilna geometrija, a hkrati stroga in jasna struktura preizprašujeta dojemanje klasičnega prostora vodstva podjetja, ki je po eni strani izjemno prijetno in sproščeno, po drugi pa izrazito formalno, mestoma celo anemično.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, CIMPERMAN Katja, CVETREŽNIK Anja

Sodelavec:Dominik Košak
Drugi inženirji:Blažek Peter; Lisec Mitja
Izvedba:GIC Gradnje d.o.o.
Leto projekta:2015
Leto izvedbe:2016
Fotografija / vizualizacija:Kambič Miran
Nagrade / objave:Razstava Arhitektura Inventura 2014 – 2016, pregledna razstava Društva arhitektov Ljubljana, udeležba na nacionalni razstavi, Društvo arhitektov Ljubljane, Velika sprejemna dvorana, Cankarjev dom, Ljubljana, januar – marec, 2017

Publikacija Arhitektura inventura : 2014-2016 : pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana, objava v domači publikaciji, str. 83, januar, 2017