web analytics
Categories
izvedena dela

Prenova Letalnice bratov Gorišek

Vsi sestavni deli letalnice so načrtovani tako, da ju je ob soglasju mednarodne zveze možno podaljšati in omogočiti še daljše polete.

Letalnica bratov Gorišek se dostikrat, četudi zmotno, imenuje »planiška velikanka«. Letalnica vsekakor sodi med največje letalnice na svetu, pri čemer pa se ti specifični športni objekti po obnovi večine od njih med seboj praktično ne razlikujejo več. Mednarodna zveza FIS skuša s postopki homologacije prenovljenih objektov poenotiti športne pogoje na vseh napravah in zagotoviti enakovredne možnosti za doseganje rekordnih poletov ne glede na lokacijo.

Pri prenovi letalnice smo profil objekta delno preoblikovali tako na zaletišču kot tudi na doskočišču. Zgrajeno je povsem novo zaletišče z dodanim mostovžem, ki obiskovalcem dostopno razgledišče izenači z razmerami in razgledom, s katerim so sicer soočeni športniki tik pred svojim skokom. Vrh zaletišča je načrtovan dvonamensko in je nanj v poletnem času možno pritrditi zgornjo postajo »drsalnice« zip-line. S tem se doživetje skoka z letalnice še bolj približa obiskovalcem.

Za razliko od ostalih športnih objektov Nordijskega centra, ki so za trening in tekme na voljo prek celega leta, se letalnica za potrebe športne dejavnosti uporablja le tri dni na leto, v času izvedbe vsakoletnega zaključka svetovnega pokala v poletih. V preostalem času objekt miruje, zato je njegova hibridna vloga še toliko bolj pomembna. Ker po eni strani letalnica simbolizira celotno Planico, a jo športniki uporabljajo le redko, smo tudi pri njenem oblikovanju strnili arhitekturna in oblikovalska izhodišča, ki so bila prisotna že pri obeh predhodnih fazah, in jih z dostopnostjo do ključnih prostorov in doživetij približali tudi obiskovalcem nordijskega centra.

Tako vrh zaletišča kot tudi profil v izteku sta načrtovana tako, da ju je ob soglasju mednarodne zveze možno podaljšati in omogočiti še daljše polete.

Posebnost izvedbe je tudi doskočišče, kjer je bil ob prenovi velik del obstoječe jeklene konstrukcije ograj in stopnic ponovno uporabljen, to pomeni premeščen na novo lokacijo ob korekciji reliefa doskočišča. Za razliko od ostalih skakalnic, kjer so profili posameznih skakalnih naprav glede na športno stroko dokončni, so letalnice objekti, kjer se šport razvija in posodoblja. Posledično je smiselno in logično, da so ureditve letalnice zasnovane bolj prilagodljivo in jih bo možno, ob naslednjih izboljšavah in posodobitvah, ponovno reciklirati.

Letalnica bratov Gorišek se nahaja na skrajnem južnem robu centra, na stiku s Triglavskim narodnim parkom. Je največji in najbolj impozanten objekt v Planici, pri čemer pa je njen arhitekturni izraz, za razliko od ostalih skakalnic, bolj pragmatičen in še bolj preprost.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, FLORIJANČIČ Miloš, KUČAN Ana, JAVORNIK Luka

Statika:Kilar Vojko
Drugi inženirji:Poljšak Miran, Robič Andre
Izvedba:Javna Razsvetljava, d.o.o.
Leto projekta:2013
Leto izvedbe:2014 – 2018
Fotografija / vizualizacija:Kambič Miran
Naročnik:Zavod za šport Republike Slovenije Planica