web analytics
Categories
izvedena dela

Parkirno poslovna hiša na Zaloški ulici

Ali lahko promet postane park oziroma kako se spopasti z dejstvom, da se na izpostavljeni mestni lokaciji načrtuje nadzemna parkirna hiša?

Urbanistični načrt za območje kliničnega centra Ljubljane predvideva umestitev dveh nadzemnih parkirnih hiš, ki naj bi tako prometno razbremenili to območje kakor tudi zagotovili obiskovalcem enostavno, pregledno in dostopno parkiranje osebnega avtomobila ob obisku zdravstvene ustanove. Določeni sta bili dve lokaciji ob Njegoševi cesti. Bolj južno postavljena, na vogalu z Zaloško cesto, se nahaja na mestu stare ljubljanske tovarne Šarabon. Izjemna lokacija, kot vogal mestnega otoka vizualno zelo izpostavljena, se nahaja nasproti Plečnikove ureditve parka Hrvatski trg. Odločitev, da se tako pomemben prostor nameni nadzemnemu parkiranju, za seboj potegne precej posledic z vidika oblikovanja pročelij, obvladovanja prometnega hrupa in urejanja tokov pešcev in motornega prometa.

Prvotna zasnova, prvonagrajeni natečajni projekt, je večji del pritličja puščala odprt kot pretočen mestni »parter«, preko katerega se križajo poti pešcev in kolesarjev z Zaloške in Njegoševe ulice. V pritličju je ostalo relativno malo zaprtega programa. S spremembo lastništva projekta, ki je s prodajo iz javne investicije prešel v zasebno, se je spremenil tudi karakter pritličja. Vanj je umeščena večja živilska in srednje velika kozmetična trgovina proste geometrije z osrednjo pasažo, torej blagovni center v malem. V treh kletnih in štirih nadzemnih etažah pa se nahaja parkirni program.

Glavni izziv zasnove poleg oblikovanja osnovnega volumna predstavlja fasadna opna. Oblikovana je kot ovoj, ki zagotavlja naravno prezračevanje, a obenem tudi varnost, saj preprečuje padce v globino. Izhodiščni sistem je ritem polnih in praznih pasov na ustrezni medsebojni razdalji. Delež prezračevane površine je povečan z dodajanjem perforacije v fasadne profile. Le-ti so oblikovani kot delno odprti U-profili iz litega aluminija, ograja in prezračevalna rešetka obenem. Z rotacijo kotov profilov se glede na orientacijo posameznih fasad, vremenske razmere in čas v dnevu izrisujejo geometrični vzorci senc, odseva in lesketanja. Forma je tako izrazita, da preglasi variacije v barvnih niansah, ki jih postopoma prinaša izpostavljenost prometnim izpustom in sončnemu žarčenju. Fasada posledično ne zahteva čiščenja in je likovno izjemno trpežna.

Njena geometrija sloni na treh trikotnih in štirikotnih likih, ki se s sestavljanjem in rotacijo sukajo po celotnem kontinuiranem obodu. Sistemski modul, ki hkrati sledi omejitvam transporta, se skozi trikotniško geometrijo sestavi v enovito, a notranje kompleksno ovojnico. Dvodimenzionalna ploskev ob določenih trenutkih dneva dobiva prostorski navdih in tako sledi načelom oblikovanja renesančnih geometrijskih vzorcev tlakov in optičnih prevar. Ključno za določitev oblike pa je bila bližina mestnega parka, skozi krošnje katerega se projicira geometrija vej, listov in sončnih odsevov. Dialog, ki ga fasadna opna vzpostavi s parkom, le-tega potegne preko ceste, parkirna hiša pa s tem izgublja svojo prometno podobo in vsebinsko agresijo, ki jo vnaša v prostor.

Na teraso je umeščen prostostoječ jekleni paviljon, v katerem se nahajajo poslovni prostori. Geometrično sledi oblikovanju fasade, obod je členjen s trikotnimi okenskimi prizmami, ki so usmerjene proti značilnim pogledom v okolici.

Avtorja projekta: BLENKUŠ Matej, FLORIJANČIČ Miloš

Statika:Oblak Tomo
Izvedba:Primorje, d. d.
Leto projekta:2001, 2003
Leto izvedbe:2005
Fotografija / vizualizacija:Kambič Miran
Naročnik:Kranjska investicijska družba, d.o.o.
Nagrade, objave:Rezultati natečajnih rešitev za garažno hišo Šarabon, objava v domači publikaciji, Revija Hiše, #151-152, str.106-107,junij, 2001
                                                   Članek Pravica do parkiranja, objava v tuji publikaciji, Revija Oris, #46, Arhitekst, Zagreb, HR, avtor članka: Matevž Čelik, str. 56 – 62, 2007
                                                   Publikacija Arhitektura Inventura 2004 – 2006, pregledna razstava Društva arhitektov Ljubljana, objava v domači publikaciji, Ljubljana : Društvo arhitektov, str. 27, januar, 2005
                                                   Publikacija Slovenska arhitektura 2004-2006 : razstava realizacij članov in članic Zbornice za arhitekturo in prostor
                                                   Slovenije ter priznanja Zlati svinčnik in Platinasti svinčnik, objava v domači publikaciji, Ljubljana : Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, str. 50, oktober, 2007
                                                   Članek Multi-story car park Novi Šarabon, objava v tuji publikaciji, Details, #07, Jung Heung Chae, Seoul, KO, str. 110 – 117, marec, 2008
                                                   Razstava Arhitektura Inventura 2004 – 2006, pregledna razstava Društva arhitektov Ljubljana, udeležba na nacionalni razstavi, Društvo arhitektov Ljubljane, Cankarjev dom, Velika sprejemna dvorana, Ljubljana, januar, 2005