web analytics
Categories
izvedena dela

Večstanovanjska stavba ob Dunajski cesti 1

Severna mestna vrata, prostor številnih priložnosti in stališč – večstanovanjska in poslovna hiša ob ljubljanski severni vpadnici.

Zazidalni načrt za ureditev severnega dela Dunajske ceste, sprejet v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, je temeljil na smeli likovno-prostorski predpostavki, da se vzdolž najpomembnejše mestne vpadnice umešča relativno nizek strnjeni niz stavb mešane rabe, prečne ulice pa dopuščajo gradnjo večje gostote in etažnosti. Za razliko od običajnih urbanističnih zasnov večjih vpadnic, kjer ulični koridor definira poenoten niz sorazmerno visokih vzporednih stavb, bi ob Dunajski cesti lahko sledili drugačni, manj uniformirani zasnovi. Poslovne in trgovske vsebine bi bile orientirane na ulico, stanovanja pa bi se nizala v pravokotni smeri, s primarno orientacijo proti jugu, obenem pa bi bila tudi manj obremenjena z uličnim hrupom. Skladno z omenjenim urbanističnim načrtom je v devetdesetih letih nastalo nekaj pomembnejših stavb, pri čemer pa so bili pritiski lastnikov zemljišč tik ob vpadnici vse bolj usmerjeni v spodbujanje in dopuščanje logike tržnega in pragmatičnega urbanizma, kar je izhodiščno logiko na žalost korak za korakom postavilo povsem na glavo.

Večji del stavbe zasedajo stanovanja, ki se glede na primarno orientacijo in lego v stavbi med seboj močno razlikujejo. Nižji niz vzdolž Dunajske ceste zapolnjujejo manjša, enostransko orientirana stanovanja z zalednim dostopnim hodnikom. Glavno stavbno telo pa predstavlja na Dunajsko cesto pravokotno postavljena šestetažna lamela, kjer se nahajajo pretežno dvostransko orientirana stanovanja. V vrhnjih nadstropjih se pojavljajo tudi stanovanjski dupleksi in celo tripleksi z dostopom do stavbe terasne etaže.

Fasadni ovoj je zidan z masivno opeko, v fasadnem vzorcu pa se pojavljajo številni mrežasti vzorci, ki mimoidočega nagovarjajo s sporočilom, da opeka ni del zidane gradbene mase, ampak nastopa kot njen zaščitni ovoj. Stavbna struktura se na stičišču dveh glavnih geometrijskih osi stika na različne načine, ulični oziroma mestni vogal je izražen skozi dvogovor materiala, geometrije in teže. Artikulacija stika je dala stavbi tudi ime, Dunajski vogal.

Severni del Ljubljane na stiku z mestno obvoznico se je predvsem na račun dobro poznanih stavb Smelt in WTC preoblikoval v t. i. »uptown«. Na ključnih lokacijah v zadnjem desetletju rastejo nove stavbe, ki prvotni urbanistični načrt radikalno negirajo. »Dunajski vogal« zato z vsako novonastalo gradnjo bolj in bolj izgublja svoje urbanistično počelo, njegova izrazita zasnova pa se izgublja v heterogenosti novodobnih mestnih posegov.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, FLORIJANČIČ Miloš, STUDEN Marko

Statika:Lipanje Igor
Drugi inženirji:Križaj Tomi, Škrabe Nevenka
Projektivno podjetje:Scapelab, d.o.o.
Izvedba:SGP Zidar, d.o.o.
Leto projekta:2004
Leto izvedbe:2006
fotografija / vizualizacija:Kambič Miran
naročnik:Mreža JIT, Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
nagrade / objave: Publikacija Slovenska arhitektura 2004-2006 : razstava realizacij članov in članic Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ter priznanja Zlati svinčnik in Platinasti svinčnik, objava v domači publikaciji, Ljubljana : Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, str. 65, oktober, 2007

Monografija New architecture in Slovenia, objava v tuji publikaciji, Springer, Wien, New York , avtor monografije: Matevž Čelik, str. 146 – 149, 2007

Slovenska nominacija za nagrado Mies van der Rohe, nacionalna nagrada,2006

Razstava Architektur im Ringturm XVII, Slowenien, Architektur – Meister und Szene, udeležba na mednarodni razstavi, #AIRT, Austellung Zentrum der Wiener Staedtische Versicherung AG, Dunaj, A, 15.04. – 30.5.2008

Razstava Stanovanjske ne/politike, udeležba na nacionalni razstavi,razstava stanovanjske arhitekture med 2000-2010, ZAPS, Hiša arhitekture, 22.04. – 14.05.2010

Publikacija Stanovanjske ne/politike : razstava stanovanjske arhitekture med 2000-2010, objava v domači publikaciji, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, str. 9, 2010

Članek Od kolektivnega k individualnemu, objava v domači publikaciji, Revija Hiše, #46, avtor članka: Anja Planišček, str. 49 – 55, april, 2008

Publikacija Slowenien, Architektur – Meister und Szene, objava v tuji
publikaciji, Navedba v članku In Richtung enier Generation ohne Meister, Verlag Anton Pustet, Salzburg, A, avtor članka: Luka Skansi, str. 146, 2008

Nominacija za Plečnikovo nagrado 2006, nacionalna nagrada, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, april, 2006

Članek Vom kollektiven zum individuellen, objava v tuji publikaciji, Deutsche Bauzeitung, #142, Leinfelden-Echterdingen, DE, avtor članka: Anja Planišček, str. 26 -31, januar, 2008

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja