web analytics
Categories
izvedena dela

Prenova Bloudkove velikanke v Planici

S prvo fazo prenove so bile določene ključne oblikovalske prvine celovite obnove Nordijskega centra v Planici.

Celovita prenova vseh planiških skakalnic je bila pogojena z dvema pomembnima dejstvoma. Konec devetdesetih let prejšnjega stoletja so se nordijski centri v Evropi začeli postopoma preoblikovati iz izključno zimskih športnih prizorišč v celoletne. Skakalnice in tekaške proge so bile posledično tehnološko nadgrajene do te mere, da jih je možno poleti namakati in pozimi zasneževati, zaletna smučina je pozimi hlajena in v celoti zaledenena, poleti pa je visokodrseča keramična obloga vlažena s posebnim sistemom. Po drugi strani pa so se vse bolj poenotile tudi geometrije skakalnic, mednarodni standard je postal bolj določujoč in dopušča le manjša odstopanja v profilih različnih skakalnic.

« of 2 »

Stara Bloudkova skakalnica je bila pred prenovo namenjena izključno zimskim skokom, njena osnovna geometrija je bila zastarela in jo je bilo treba vsako leto z izdatnimi količinami snega prilagajati standardu FIS. Leta 2001 je prevelika količina snega na vrhu doskočišča preobremenila podporno konstrukcijo in skakalnica se je delno porušila. Velik potencial skakalnega centra v Planici je bil naslednjih deset let skrčen le na vsakoletno marčevsko svetovno prvenstvo v poletih na Letalnici bratov Gorišek, sicer je center preko celega leta sameval v klavrni podobi.

Na leta 2009 razpisanem projektnem natečaju sta bili podeljeni dve enakovredni prvi nagradi. Nordijski center sta načrtovali dve projektni skupini, prenova je potekala v več fazah skozi petletno obdobje. Prva faza prenove je vključevala temeljito rekonstrukcijo Bloudkove velikanke s spremljajočimi objekti, sodniškim stolpom, trenersko tribuno, tekočimi stopnicami in starim sodniškim stolpom ter RTV-stolpom. Skakalnica se je za približno 5 metrov skrčila, saj je stara skakalnica presegala predpisani standard za olimpijske skakalnice. Prejšnje travnato doskočišče je bilo zamenjano z lesenim, ki omogoča plastificiranje podlage za letno uporabo in pričvrstitev sidrnih mrež za zimsko snežno plast. Namesto ene same skakalnice je bil zgrajen skakalniški par velike in male olimpijske skakalnice s skupnim doskočiščem in sodniškim stolpom.

S prvo intervencijo celovite prenove Nordijskega centra so bile določene ključne oblikovalske prvine, materialnost in odnos do naravnega okolja. Zaradi izjemne naravne lokacije na samem vhodu v Triglavski narodni park, slikovitega gorskega okvira, hudournika, ki prečka center, meliščnih pobočij in gozdnega pokrova je oblikovanje športnih objektov maksimalno zadržano, brez detajliranja, značilnega za običajna arhitekturna dela, in s poudarkom na preprostih geometričnih oblikah.

Konstrukcijski deli vseh objektov, ki jim določajo osnovno geometrijo in so postavljeni v stiku s pobočjem, so oblikovno preprosti, armiranobetonski, čvrsti in v dvogovoru s skalnim okvirom. Na podoben način je zasnovano zaletišče, doskočišče in oba stolpa. V betonski obod, tam kjer objekti pridejo v stik s športniki in trenerji, so vstavljeni leseni »vsadki«, bodisi kot odbojne ograje bodisi kot ogrevani deli objektov za trenerje in športne funkcionarje. Dodatne komunikacijske poti, dostopi in povezave med objekti so zasnovani iz pocinkanih jeklenih profilov in mrež.

S prenovo se ohranja največja tehnološka posebnost stare Bloudkove velikanke, to je s konstrukcijo podprt vrh doskočišča. Velika večina skakalnic ima obratno zasnovo: konstrukcijsko dvignjeno od tal in podprto je po navadi zaletišče, doskočišče pa postavljeno v teren. V Planici je skoraj celotna Bloudkova velikana postavljena »v teren«, z izjemo vrha doskočišča. Staro leseno stebrno konstrukcijo smo nadomestili s 40-metrsko ločno konstrukcijo brez vmesnih podpor.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, FLORIJANČIČ Miloš, KOBAL Klemen

Avtorja krajinske arhitekture:Ana Kučan, Luka Javornik
Statika:Vojko Kilar
Drugi inženirji:Poljšak Miran, Robič Andrej
Leto projekta:2010
Leto izvedbe:2012
Izvedba:GH Holding, d.d.
Fotografija / vizualizacija:Kambič Miran
Naročnik:Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Nagrade / objave: Članek Trambuline de ski in Planica, objava v tuji publikaciji, Premiile Arhitext East Centric 2016, Arhitext, East Centrci Arch in Ordinul Architectilor Din Romania, Bukarešta, RO, str. 54-55, julij, 2016

Razstava Natečaji 2009-21, udeležba na nacionalni razstavi, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, kuratorska skupina: Špela Kryžanowski, Jernej Prijon, Mima Suhadolc, Urša Vrhunc, Ljubljana, Novi trg, 13.4.2022 – 8.5.2022

Častno priznanje Piranesi, mednarodna nagrada, Piranski dnevi arhitekture, Monfort, Piran, 22.11.2014

Architizer A+ Award, mednarodna nagrada, Public choice Winner, Typology Recreation Centers, New York, USA, december, 2015

Nominacija za nagrado Arhitext East Centric Awards 2016, mednarodna nagrada, Arhitext, Bukarešta, RO, v kategoriji “exterior design”, julij, 2016

Razstava Arhitext East Centric Triennale – Drifting, udeležba na mednarodni razstavi, Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”, Bukarešta, RO, 16.09.2016

Koledar Lafarge Slovenija 2015, objava v domači publikaciji, str. 13 (december), str. 14 (kolofon), december, 2014

Članek Trambuline de ski in Planica, objava v tuji publikaciji, Revija Arhitext, #242, Arhitectura Montana, Bukarešta, RO, str. 110 – 113, november – december, 2015

Razstava Arhitektura = pet let slovenske arhitekture, udeležba na mednarodni razstavi, University of Liechtenstein, LI, Casa dell’Architettura, Rim, I, 03.04.2014, 04.09.2014

Članek Ski Jumps Planica, Slovenia, objava v tuji publikaciji, A+ Award 2015 Architizer, Phaidon Press, 2015, New York, USA, str. 88, 2015

Kadar gradimo odlično, gradimo z arhitekturnim natečajem Katalog zmagovalnih rešitev na arhitekturnih natečajih ZAPS v letih 2009–2021, objava v domači publikaciji, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije,, str. 07, 8. 4. 2022

Članek Prenovljena Planica, objava v domači publikaciji, Revija Hiše, #75, avtor članka: Janja Brodar, str. 30 – 31, marec, 2013

Slovenska nominacija za nagrado Mies van der Rohe, nacionalna nagrada, 2014

Članek Jedinstvo prirodnog i umjetnog krajolika, objava v tuji publikaciji, Revija Oris, #81, Arhitekst, Zagreb, HR, str. 140 – 145, 2013

Publikacija Arhitektura= : pet let slovenske arhitekture = Architecture= : five years of Slovene architecture,, objava v domači publikaciji, Revija AB, #192, posebna izdaja, Ljubljana : Društvo arhitektov, str. 10 – 11, 2014

Članek Nordic ski center Planica – Becoming part of the mountain, objava v tuji publikaciji, Publikacija Landscape Architecture Europe, #4, On the move,  LAE Foundation, Amsterdam, NL, str. 220 – 221, 2015