web analytics
Categories
izvedena dela

Otroške in mladinske skakalnice v Planici

Prostorska umestitev petih manjših skakalnic je temeljito posegla v krajinsko in reliefno ureditev dolinskega dela in geometrično uredila vse posege na območju centra.

Z drugo fazo prenove in gradnje dodatnih skakalnic Nordijski center postane državni panožni center za trening in razvoj nordijskih športov. Sočasna letna in zimska uporaba omogočata, da je center aktiven celo leto, hkrati pa postane tudi privlačna turistična destinacija.

Pet manjših skakalnic, ki so namenjene predvsem treningom mlajših športnikov in športnic, smo v natečajni rešitvi iz predhodno predvidene lege premaknili in zasukali njihove osi. Bloudkova velikanka in Letalnica bratov Gorišek sta v pobočje postavljeni tako, da se osi njunih profilov stikajo v navidezni točki na vrhu pobočja. V isto stičišče smo usmerili tudi preostalih pet skakalnic, s čimer je bilo doseženo harmonično poenotenje vseh velikih posegov v prostor. Na podoben način je poenotena tudi lokacija pahljačasto postavljenih iztekov vseh skakalnic kot serija postopoma dvigajočih se teras. Veliko odprto reliefno »stopnišče« je hkrati tudi simbolni vhod v dolino Tamar in Triglavski narodni park.

Četudi so skakalnice precej manjše od obeh sosed, pa je bila izvedba tega dela centra logistično najbolj zahtevna, saj motorizirani dostop za gradbeno tehnologijo in material z vrhnje strani ni bil mogoč. Celotna izvedba je temeljila na uporabi gorske žičnice, s katero je bil transportiran ves material na pobočja posameznih skakalnic.

Likovno in strukturno oblikovanje vseh objektov sledi predhodni fazi obnove Bloudkove velikanke, pri čemer so vsi objekti primerno manjši in bolj preprosti. S tremi velikostmi sodniških stolpov, otroškim, mladinskim in olimpijskim, lahko na primer spremljamo variacijo iste arhitekturne teme skozi gradacijo merila in kompleksnosti. Dostop do posameznih zaletišč je zagotovljen s poševnim dvigalom, ki je bilo posebej oblikovano, tako sama kabina kot tudi nadstrešek na spodnji postaji.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, FLORIJANČIČ Miloš,
KUČAN Ana, JAVORNIK Luka, KOBAL Klemen, SMREKAR Marko, VODOPIVEC Aleš

Statika:Kilar Vojko
Drugi inženirji:Poljšak Miran, Robič Andrej
soavtorji:Kučan Ana
Izvedba:Gorenjska gradbena družba, d.d.
Leto projekta:2012
Leto izvedbe:2013
Fotografija / vizualizacija:     Kambič Miran
Naročnik:Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Nagrade / objave: Razstava Slovenia Design Showroom Milano 2017, udeležba na mednarodni razstavi, Centro culturale e Galeria san Fedele, Milano, 04.04.2017

Nagrada Trend 2015, nacionalna nagrada, Slovenska nagrada za vizualno umetnost, Narodna Galerija, 16.12.2015

Članek Pet slovenskih primerov odprtih hiš prejšnje sezone, objava v domači publikaciji, Revija LC Tim, #5, Lafarge Slovenija, str. 35, zima, 2015/2016

Članek Planica Nordic Center, objava v tuji publikaciji, Revija sb 5/2019, IAKS, Cologne, str. 20 – 21, maj, 2019

Monografija Zgodbe slovenske arhitekture, uvrstitev v monografijo, Beletrina, Ljubljana, poglavje Arhitektura športa, avtorja monografije: Špela Kuhar in Robert Potokar, str.: 389, november, 2020

Publikacija Arhitektura za ljudi, Arhitekturna politika Slovenije, objava v domači publikaciji, Ministrstvo za kulturo RS, urednica mag. Barbara Žičič, st. 20, januar 2018

Plečnikova nagrada 2016, nacionalna nagrada, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, Narodna Galerija, Ljubljana, 18.04.2016

Nagrada Maks Fabiani 2017, nacionalna nagrada, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Grad Štanjel, 18.11.2017

Publikacija Plečnikova odličja za leto 2016, objava v domači publikaciji, Katalog razstave Plečnikova odličja za leto 2016, Zavod DESSA, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, str. 10-15, april, 2016

Članek Nordijski center Planica, nagrada trend za arhitekturo, objava v domači publikaciji, Publikacija Trend 15 let : slovenske nagrade za vizualno ustvarjalnost, str. 108 – 125, 2016

Premio Fare Paesaggio, Vincitore, mednarodna nagrada, Premio Triennale Giulio Andreolli, Provincia autonoma di Trento, IT, Marangonerie, Castello del Buonconsiglio, 08.06.2016

Članek Plečnikova nagrada Nordijskemu centru Planica, objava v domači publikaciji, Revija LC Tim,#06, Lafarge Slovenija, str. 6, poletje, 2016

Gold IOC IAKS Award 2019, mednarodna nagrada, International Oyimpic Comitee, International Association for Sports and Leisure Facilities, Köln Messe, 05.11.2019

Publikacija Plečnikova odličja za leto 2016, objava v domači publikaciji, Ljubljana : Zavod Dessa : Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, str. 10 – 15, april, 2016

Publikacija Slovenska alpska arhitektura 2008 – 2018, objava v domači publikaciji, Arhitektov bilten : AB : mednarodna revija za teorijo arhitekture = Architect’s bulletin : international magazine for theory of architecture, str. 66 – 69, januar, 2019

Publikacija Akrapovič : Akrapovič lifestyle magazine, objava v domači publikaciji, Korpmedia, Akrapovič, d.d., str. 74 – 77, november, 2016

Razstava Slovenska alpska arhitektura 2008 – 2018, Slovene Alpine Architecture 2008 – 2018, udeležba na mednarodni razstavi, Galerija DESSA, januar, 2019, Hiša arhitekture Maribor, april 2019, Slovenski planinski muzej, oktober 2019, Holmenkollen ski museum, Oslo, NO, november 2019, Knjižnica Tolmin, januar 2020, 28.01.2019