web analytics
Categories
izvedena dela

Stanovanjska hiša na Kovskem vrhu

Metamorfoza tipologije individualne stanovanjske hiše v škofjeloškem hribovju.

Ena najbolj običajnih, a hkrati najtežjih nalog, s katerimi se srečujemo arhitekti, je zasnova stanovanjske hiše v podeželskem okolju za naročnike, ki prihajajo iz mesta. Postopna selitev mestnega prebivalstva po petdesetih letih industrializacije nazaj na podeželje je močno idealizirana. Proces, ki bi sicer lahko prispeval k vzdržni ohranitvi in preživetju odročnih naselij in z njimi povezane kulturne krajine, v večini primerov pomeni le preslikavo meščanskih vrednot v bolj ali manj neokrnjeno okolje. Eden izmed ključnih problemov tovrstne kolonializacije podeželja je, da dnevna migracija stanovalcev na oddaljeno delovno mesto ne more vzpostaviti nujno potrebne povezave s širšim agrarnim in socialnim zaledjem. Nove stavbe ostanejo estetizirani osamelci v odtujenem okolju.

Kovski vrh se nahaja na južnem pobočju nad Poljansko dolino. Stanovanjska hiša je umeščena na prevojno točko med pobočjem in grebenom, z vhodom se naslanja na relativno raven plato ob lokalni cesti, primarno pa je orientirana v dolino. Osrednji stanovanjski prostor se nahaja na nivoju vhoda, s poudarjenim pogledom na silhueto hribov in taborskih cerkva v okolici. Široko okno pogled uokvirja, ga delno členi in prostoru daje horizontalno razsežnost. Dnevnobivalni del hiše ima hkrati tudi dvojno višino in se razteza vse do slemena mogočne strešne konstrukcije lomljene betonske plošče, ki se nosi z ene strani stavbe na drugo. V polvkopani kleti se nahajajo tri otroške sobe z neposrednim izhodom na vrt ter servisni prostori stavbe, v mansardi pa je galerija in spalnica staršev. Zasnova stanovanjske hiše je v prerezu nenavadna, saj je t. i. nočni del otrok umeščen pod osrednji dnevni del, nočni del staršev pa nad. Dnevni prostor je, podobno kot pri tradicionalnih meščanskih hišah, umeščen »nad« okolico z boljšimi pogledi in privilegirano lego.

Kljub temu da je tipologija stanovanjske hiše izrazito mestna, pa se njena lega v prostoru, dimenzija in oblikovanje skladajo z razmerji tradicionalne podeželske arhitekture. Členitve v materialnosti deloma nagovarjajo klasična proporcionalna razmerja gospodarskih objektov, pri čemer pa ne moremo razbrati neposrednih referenc. Le-te so celo namenoma pomensko obrnjene, težji zidani del se na primer nahaja nad lažjim lesenim. Tudi v konstrukcijskem smislu je zasnova inovativna, posebnost pa je tudi stavbno pohištvo, ki je glede na lego in vsebino bodisi umeščeno na zunanjo stran fasad bodisi pomaknjeno globoko v notranjost zidu.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej, FLORIJANČIČ Miloš, FISCHER KNAP Jerneja

Statika:Berce Anton
Drugi inženirji:Križaj Tomi, Poljšak Miran, Robič Andrej
Leto projekta:1999
Leto izvedbe:2001
Nagrade, objave: Častno priznanje Domofin 2003, nacionalna nagrada, Društvo arhitektov Ljubljane, Sejem Domofin, Celjski sejem, 20.03.2003

Razstava Arhitektura inventura : 2000 – 2002, pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana, udeležba na nacionalni razstavi, Društvo arhitektov Ljubljane, Cankarjev dom, Velika sprejemna dvorana, Ljubljana, januar, 2003

Publikacija Arhitektura inventura : 2000 – 2002, pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana, objava v domači publikaciji, Ljubljana : Društvo arhitektov, str. 14, januar, 2003

Članek Tri krat tri, objava v domači publikaciji, Revija Hiše, #21, avtor članka: Tomaž Brate, str. 44 – 49, januar, 2003

Publikacija Arhitektura inventura : 1995-2000, pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana, objava v domači publikaciji, Ljubljana : Društvo arhitektov, besedilo Miha Dešman, 98 str. : ilustr. ; 26 cm, januar, 2001

Članek Cvetje v jeseni?, objava v domači publikaciji, AB : mednarodna revija za teorijo arhitekture = Architect’s bulletin : international magazine for theory of architecture, #157/158, avtor članka: Tomaž Brate, str. 14 -19, november, 2002

Monografija Gorenjska arhitekturni vodnik, uvrstitev v monografijo, Ljubljana: Saving, avtor monografije: Robert Potokar, str. 195, 2002

Razstava Arhitektura inventura : 1995-2000, pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana, udeležba na nacionalni razstavi, Društvo arhitektov Ljubljane, Cankarjev dom, Velika sprejemna dvorana, Ljubljana, januar, 2001