web analytics
Categories
izvedena dela

Stanovanjska hiša v Čezsoči

Ali je popotresna obnova lahko tudi priložnost, da se o tradicionalnih stavbnih tipologijah razmisli na novo?

Leta 1998 je zgornje Posočje prizadel močan potres z magnitudo 5,6. Poškodovanih je bilo veliko stavb, ena izmed najbolj prizadetih naselij pa je bila vas Čezsoča v bližini Bovca. Hitro ukrepanje, ki spremlja aktivnosti ob vseh naravnih nesrečah, pogosto postavlja učinkovitost pred kvaliteto, hitrost pred trajnost in univerzalne rešitve pred lokalno prilagojene pristope. Rušilni furlanski potres leta 1976 je na območje Posočja prinesel do takrat nepoznano tipologijo lesene montažne hiše univerzalnega tlorisa in posledično okorne postavitve v prostor. Popotresna obnova je »izbrisala« sicer izredno vzdržno identiteto gradnje v kamnu, ki je bila na breginjskem močno usidrana v lokalno okolje in izročilo. Univerzalni pristopi, temelječi na repeticiji, hitrosti in poenostavitvah so lahko za območja z izjemno specifično, skoraj unikatno identiteto v slovenskem prostoru enako drastični kot njim predhoden potres.

Projekt popotresne prenove v Čezsoči je bil koncipiran drugače, z željo združiti sistemsko pomoč države, donatorskih podjetij, tehnološkega znanja izvedbe v montažni tehniki in lokalnim značilnostim prilagojenega arhitekturnega načrtovanja. Nekaj stavb na ključnih lokacijah v naselju je bilo obnovljenih po načelu tehtnega premisleka in sistemske implementacije.

Z združitvijo tehnologije ribniškega podjetja Riko hiše in metamorfoze značilne bovške hiše z gankom in odprtim zunanjim stopniščem je nastala zasnova dvodružinske hiše s skupnim dnevnobivalnim prostorom in dvema ločenima spalnima traktoma za mlajše in starejše člane razširjene družine. Južna stran stavbe se v celoti odpira na dvorišče za cerkvijo, ki ga definirajo stara drevesa, peščena podlaga in strumno ogrodje gorskega okvira. Tema, ki se reflektira v transparentnosti stavbe, izvira iz načela, da se je v klasični bovški hiši iz prostora v prostor prehajalo preko zunanje, odprte komunikacije. Če se je življenje stavbe že v tradiciji odražalo tudi preko njenih zunanjih, odprtih in vidnih delov, se notranji ritem stavbe sicer seli v toplotno kontroliran ovoj, a vseeno ostaja del sobivanja z okoljem, vasjo in naravo.

S prepletom prostorov različnih višin, stopnišči, ki rotirajo po vzdolžni in prečni osi, se v skromno vaško okolje vnaša ideje Loosovega Raumplana, a hkrati ohranja materialno neposrednost, mestoma okornost in grobost. Četudi je zasnova notranjih prostorov po svoji ikonografiji sodobna, za sistem zasebnosti vaškega okolja celo invazivna, pa se ne glede na vse zapisano podoba stavbe mehko zlije v svoje okolje in z njim stke pristno vez. Kot da iz njega izvira in se vanj z vso svojo vsebino tudi vrača.

Avtorja projekta: BLENKUŠ Matej, FLORIJANČIČ Miloš

Sodelavec:Rupar Blaž
Statika:Nastran Iztok
Izvedba:Riko hiše
Leto projekta:2005
Leto izvedbe:2005
Fotografija / vizualizacija:Kambič Miran
Naročnik:Tehnična pisarna Bovec
Nagrade / objave: Publikacija Slovenska arhitektura 2004-2006 : razstava realizacij članov in članic Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ter priznanja Zlati svinčnikin Platinasti svinčnik, objava v domači publikaciji, Ljubljana : Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, str. 76, oktober, 2007

Članek “Čezsoški Raumplan”, objava v domači publikaciji, Revija Hiše, #32 avtor članka: Tomaž Brate, str. 52 – 59, december, 2005

Članek “Čezsoški” Raumplan, objava v domači publikaciji, Revija Hiše, #50, jubilejna izdaja – 50 hiš v hišah 50, str. 39 – 40, december, 2008

Monografija Les v sodobni slovenski arhitekturi = Wood in contemporary Slovenian architecture, uvrstitev v monografijo, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo : Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, avtor monografije: Manja Kitek Kuzman :, str. 44 – 45, 2010

Nagrada 3 x les, nacionalna nagrada, Zavod Trajekt, Fakulteta za Arhitekturo, Univerza v Ljubljani, 05.04.2007

Publikacija Arhitektura v Sloveniji 2004-2006 = Slovenian architecture 2004-2006, objava v domači publikaciji, Posebna izdaja Arhitektov bilten : AB : mednarodna revija za teorijo arhitekture = Architect’s bulletin : international magazine for theory of architecture, #169/172, str. 68 – 71, november, 2006

Članek montažna nadomestna gradnja v Čezsoči, objava v domači publikaciji, Revija Hiše, #68, posebna izdaja Petletka, urednik: Bor Pungeršič, str. 26 – 27, december, 2011