web analytics
Categories
izvedena dela

Večstanovanjska stavba v središču Kranja

Ključno za uspeh prostorske interpolacije v historično mestno središče je njeno premišljeno oblikovanje stavbnega telesa.

Markantno vogalno pozicijo na zahodnem vstopu v staro mestno jedro Kranja je desetletja obvladoval hotel Jelen, najbolj reprezentativen kranjski hotel pred drugo svetovno vojno. Nastanitveno ponudbo je dopolnjevala tudi dobro obiskana gostilna. Stavba z zgodnjimi modernističnimi nastavki je skozi boljša in slabša obdobja aktivno delovala do sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je v njeni bližini zrasel znameniti hotel Creina. S širitvijo hotelske ponudbe v Kranju, kasneje pa tudi kot posledica menjave lastništva v devetdesetih letih je hotel svoja vrata zaradi zastaranosti zaprl leta 1995. Vanj so se naselili brezdomci, nevzdrževana stavba na eminentni lokaciji je nudila veliko priložnosti za kriminal. Območje hotela leži na stičišču modernega in srednjeveškega Kranja, njegova lega je izpostavljena tudi z razgledišč bližnje Šmarjetne gore. Bivše furmanske hotelske konjušnice so bile prizidane na srednjeveško mestno obzidje. Četudi hotel ni bil zgrajen znotraj obzidja, pa ga je njegova lega na robu enovite skalne pečine starega mesta z njim neločljivo povezala.

Pri načrtovanju nove večstanovanjske stavbe z javno dostopnim pritličjem so potekala intenzivna usklajevanja s spomeniškim varstvom, da bi določili takšno urbano obliko, ki bi ustrezala novi stanovanjski vsebini, a se morfološko navezovala na strukturo mestnega jedra. Poseg je členjen na dve stavbi, med katerima se z glavnega mestnega trga odpira pogled na zvonik kranjske stolnice. Manjša stavba je kompaktna, stanovanja so organizirana okoli osrednjega hodnika, večja pa je členjena v dve vzporedni lameli okoli osrednjega odprtega dvorišča. Na dvorišče se odpirajo notranji »ganki«, preko katerih se dostopa do vseh stanovanj. Morfološko se zasnova naslanja na tip srednjeveške hiše z notranjim dvoriščem, kamor se odpirajo servisni in pomožni prostori. Na dveh mestih se gank odpre s pogledi navzven, proti modernemu in proti srednjeveškemu Kranju.

Stanovanjskemu programu povsem prilagojen tloris je kontekstualiziran z lomljeno in razgibano strešno konturo. Le-ta optično dodatno fragmentira stavbni niz, kar je še posebej izrazito v odnosu do strešne slike starega mesta. Fasada je oblečena v sivo keramiko, ki je polagana po tekstilnem vzorcu »ribje« kosti, s čimer je poudarjen njen semperjanski netektonski značaj.

Posebna pozornost je bila posvečena oblikovanju okenskih in balkonskih odprtin. Sodobna stanovanja so osvetljena z velikimi, pretežno horizontalno ali kvadratno oblikovanimi odprtinami, kar pa je v popolnem nasprotju z ritmom in vertikalnimi proporci klasične srednjeveške ali historične fasade. Skozi ponavljajoče se oblikovanje treh vrst odprtin, ki izkoriščajo kontrast med poudarjeno vertikalno in skrito horizontalno formo, se vzpostavi subtilen dialog med sodobno vsebino in tradicionalnim kontekstom.

V večstanovanjski stavbi Jelen se nahaja 66 stanovanj in 6 storitvenih prostorov v pritličju, vključno z novonačrtovano gostilno z letnim vrtom. Ključno za uspeh prostorske interpolacije v historično mestno središče je njeno premišljeno oblikovanje stavbnega telesa. Stavba namreč ne razpada v serijo drobnih hišic, temveč ohranja svojo pojavnost in celovitost, a se v tlorisu in prerezu skrbno naslanja na kontekst.

Avtorja projekta: BLENKUŠ Matej, FLORIJANČIČ Miloš

Statika:Berce Anton
Drugi inženirji:Poljšak Miran, Robič Andrej, Lisec Mitja
Izvedba:Lesnina Inženiring, d.d.
Leto projekta:2010
Leto izvedbe:2013
Fotografija / vizualizacija:Kambič Miran
Naročnik:Elektroservisi, d.d.
Nagrade / objave:Razstava Arhitektura Inventura 2012 – 2014, pregledna razstava Društva arhitektov Ljubljana, udeležba na nacionalni razstavi, Društvo arhitektov Ljubljane, Velika sprejemna dvorana, Cankarjev dom, Ljubljana, januar, 2015

Nominacija za Plečnikovo priznanje 2014, nacionalna nagrada, Sklad
arhitekta Jožeta Plečnika, 14.05.2014

Članek Stanovanjsko poslovni kompleks Dvorec Jelen, Kranj, objava v domači publikaciji, Zakaj potrebujemo zakon o arhitekturi in razvojno natečajni program stanovanjske gradnje, Ajax studio, Ljubljana, avtor članka in publikacije: Viktor Pust, str. 102 – 103, 2013

Publikacija Plečnikova odličja za leto 2014 : Galerija Dessa, objava v domači publikaciji, str. 31, april, 2014

Publikacija Arhitektura Inventura 2012 – 2104, pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana, objava v domači publikaciji, str. 73, januar, 2015

Članek Dvorec Jelen – arhitekturni presežek, objava v domači publikaciji, Revija Elegra, # 13, Elektroservsisi, d.d., avtor članka: Brane Ribič, str. 4 – 9,
maj, 2013