web analytics
Categories
izvedena dela

Vinska klet Brežice

Posebnost prostora je svetlobna stena 200 betonskih valjev, objetih s hrbtno osvetlitvijo. Pedagog in arhitekt Miloš Bonča je znal povedati, da je predpogoj za kakršenkoli arhitekturni presežek iskreno in konstruktivno sodelovanje naročnika, arhitekta in izvajalca. V kolikor eden izmed treh zataji, je projekt obsojen na mukotrpno prepričevanje in vsakokratno bitko za kvaliteto. V resnici so […]

Categories
izvedena dela

Nordijski center Planica – Tekaški poligon

V krajino je položen tekaški in rolkarski poligon. Kljub obsežnim posegom v preoblikovanje terena se ohranja jasna ločnica, pa tudi zveza med naravno in antropogeno topografijo. Tekaški poligon predstavlja zadnjo fazo izgradnje Nordijskega centra v Planici. Cilj projekta je bil umestitev tekaških prog za obe s standardom FIS predpisani tehniki. Poligon je v območju ožjega […]

Categories
izvedena dela

Prenova Letalnice bratov Gorišek

Vsi sestavni deli letalnice so načrtovani tako, da ju je ob soglasju mednarodne zveze možno podaljšati in omogočiti še daljše polete. Letalnica bratov Gorišek se dostikrat, četudi zmotno, imenuje »planiška velikanka«. Letalnica vsekakor sodi med največje letalnice na svetu, pri čemer pa se ti specifični športni objekti po obnovi večine od njih med seboj praktično […]

Categories
natečajne rešitve

Občinsko središče v Vodicah

Kakšna naj bo prostorska sinergija franšiznega hipermarketa, občinske kulturne dvorane in baročne cerkve? Kakšno vlogo ima pri tem arhitektura? Natečajna komisija je v obrazložitvi podelitve priznanja zapisala: »Rešitev skuša zaokrožiti območje starega vaškega jedra Vodic s povzemanjem koncepta spontanega vzorca poselitve. Obstoječe grajene strukture se tako subtilno dopolnjujejo z novimi objekti, ki na svojevrsten način […]

Categories
izvedena dela

Prenova Bloudkove velikanke v Planici

S prvo fazo prenove so bile določene ključne oblikovalske prvine celovite obnove Nordijskega centra v Planici. Celovita prenova vseh planiških skakalnic je bila pogojena z dvema pomembnima dejstvoma. Konec devetdesetih let prejšnjega stoletja so se nordijski centri v Evropi začeli postopoma preoblikovati iz izključno zimskih športnih prizorišč v celoletne. Skakalnice in tekaške proge so bile […]

Categories
izvedena dela

Sedem stanovanjskih hiš na Brinju pri Ljubljani

V naselju so nanizani štirje različni tipi hiš, ki se razlikujejo po umestitvi dnevnih prostorov, legi intimnih teras in naklonu strehe. Načrtovanje in gradnja stanovanjskih objektov potekata na več različnih načinov. Najbolj razširjena oblika v Sloveniji je načrtovanje in gradnja samostojnega stanovanjskega objekta v lastni režiji. Arhitekti smo v ta proces vključeni le redko, morda […]

Categories
natečajne rešitve

Športna dvorana v Domžalah

Arhitektura za citius, altius, fortius! Hitreje, višje in močneje! Občina Domžale načrtuje v okvirih obstoječega športnega parka izgradnjo nove rokometne in košarkarske športne dvorane. Prevladujoča značilnost športnega parka je preplet zelenja in odprtih športnih površin. Z umestitvijo večjega športnega objekta nujno posežemo v krajinski prostor in vanj vnašamo novo težišče. Zasnova dvorane je zato izrazito […]

Categories
izvedena dela

Stanovanjska hiša v Posavju

Koliko ekscesov slovensko podeželje še lahko prenese, da ga še lahko imenujemo podeželje? Slovensko podeželje je prepredeno s številnimi domačijami, stanovanjskimi hišami in objekti, namenjenimi gospodarjenju z njivami, pašniki, travniki in gozdovi. Kulturna krajina, naravo okolje in naselbinska kultura se prepletajo in ustvarjajo značilne pokrajinske vzorce. Posavje, predvsem njegov bogat zaledni del gričevja na obeh […]

Categories
izvedena dela

Stanovanjska hiša v Čezsoči

Ali je popotresna obnova lahko tudi priložnost, da se o tradicionalnih stavbnih tipologijah razmisli na novo? Leta 1998 je zgornje Posočje prizadel močan potres z magnitudo 5,6. Poškodovanih je bilo veliko stavb, ena izmed najbolj prizadetih naselij pa je bila vas Čezsoča v bližini Bovca. Hitro ukrepanje, ki spremlja aktivnosti ob vseh naravnih nesrečah, pogosto […]

Categories
izvedena dela

Prenova smučarskega apartmaja na Krvavcu

Drobna intervencija v srčiki slovenskega alpskega turizma. Z nakupom hotelskega apartmaja tik pod krvavškim smučiščem si je naročnik želel zagotoviti dostopnost in bližino enega najbolj priljubljenih slovenskih smučišč. Ker je površina apartmaja skromna, zgolj 24 m², družina pa s svojimi štirimi člani povprečno številčna, je bil največji izziv zasnove poskrbeti za funkcionalnost, primerno zasebnost, a […]