web analytics
Categories
izvedena dela

Stanovanjska hiša v Posavju

Koliko ekscesov slovensko podeželje še lahko prenese, da ga še lahko imenujemo podeželje? Slovensko podeželje je prepredeno s številnimi domačijami, stanovanjskimi hišami in objekti, namenjenimi gospodarjenju z njivami, pašniki, travniki in gozdovi. Kulturna krajina, naravo okolje in naselbinska kultura se prepletajo in ustvarjajo značilne pokrajinske vzorce. Posavje, predvsem njegov bogat zaledni del gričevja na obeh […]

Categories
izvedena dela

Večstanovanjska stavba ob Dunajski cesti 1

Severna mestna vrata, prostor številnih priložnosti in stališč – večstanovanjska in poslovna hiša ob ljubljanski severni vpadnici. Zazidalni načrt za ureditev severnega dela Dunajske ceste, sprejet v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, je temeljil na smeli likovno-prostorski predpostavki, da se vzdolž najpomembnejše mestne vpadnice umešča relativno nizek strnjeni niz stavb mešane rabe, prečne ulice pa […]

Categories
izvedena dela

Stanovanjska hiša v Čezsoči

Ali je popotresna obnova lahko tudi priložnost, da se o tradicionalnih stavbnih tipologijah razmisli na novo? Leta 1998 je zgornje Posočje prizadel močan potres z magnitudo 5,6. Poškodovanih je bilo veliko stavb, ena izmed najbolj prizadetih naselij pa je bila vas Čezsoča v bližini Bovca. Hitro ukrepanje, ki spremlja aktivnosti ob vseh naravnih nesrečah, pogosto […]

Categories
izvedena dela

Prenova smučarskega apartmaja na Krvavcu

Drobna intervencija v srčiki slovenskega alpskega turizma. Z nakupom hotelskega apartmaja tik pod krvavškim smučiščem si je naročnik želel zagotoviti dostopnost in bližino enega najbolj priljubljenih slovenskih smučišč. Ker je površina apartmaja skromna, zgolj 24 m², družina pa s svojimi štirimi člani povprečno številčna, je bil največji izziv zasnove poskrbeti za funkcionalnost, primerno zasebnost, a […]

Categories
izvedena dela

Večnamenska stavba ob Šmartinski cesti

»Šmartinka« je ena izmed tistih pridobitev, ki so slovensko arhitekturo spojile s svetovnimi trendi in aspiracijami. Je enkratna, obenem pa tudi izjemno ranljiva za vse poskuse vračanja k tradiciji in preverjenemu udobju. Slovensko arhitekturo je nekaj let po osamosvojitvi zajel povsem svež veter, ki je svoje vzore iskal v mednarodnih referenčnih projektih, pogum in zanos […]

Categories
izvedena dela

Stanovanjska hiša na Kovskem vrhu

Metamorfoza tipologije individualne stanovanjske hiše v škofjeloškem hribovju. Ena najbolj običajnih, a hkrati najtežjih nalog, s katerimi se srečujemo arhitekti, je zasnova stanovanjske hiše v podeželskem okolju za naročnike, ki prihajajo iz mesta. Postopna selitev mestnega prebivalstva po petdesetih letih industrializacije nazaj na podeželje je močno idealizirana. Proces, ki bi sicer lahko prispeval k vzdržni […]