web analytics
Categories
izvedena dela

Hiša za preživetje

Kozjansko velja za razmeroma slabo poznano regijo Slovenije, ki jo odlikujejo živahna topografija, pestra kulturna krajina in gostoljubje prebivalcev. Skozi zgodovino je kulturno krajino oblikovala po eni strani znamenita protiturška obrambna linija srednjeveških gradov, po drugi pa revščina in težki življenjski pogoji večkrat ogrožene mejne krajine. A v resnici so strogi pogoji razvoja največkrat kakovostna […]

Categories
druga arhitekturna dela

Urbanistična zasnova območja ob Roški cesti v Ljubljani

Aktualni urbanistični in ekonomski principi zavirajo načrtovanje kakovostnih in trajnostno usmerjenih stanovanjskih sosesk. Že hiter pregled večjih večstanovanjskih stavb, ki se v zadnjem času gradijo v mestnem središču in njegovem neposrednem obrobju, nas navdaja s skepso in zavedanjem, da aktualni urbanistični in ekonomski principi zavirajo načrtovanje kakovostnih in trajnostno usmerjenih stanovanjskih sosesk. S študijskim projektom […]

Categories
izvedena dela

Stanovanjska hiša v Portorožu

Mediteranski nadih se zaključi z umestitvijo treh regionalno značilnih »vrstnih hišic«, ki v blagem zamiku slonijo na sivi podlagi. Portoroška riviera je najboljši slovenski približek tega, kar se že več kot dvesto let bohoti nad Azurno obalo na jugu Francije. Strmo pobočje, prepleteno z vijugastimi in ozkimi cestami, z odlično orientacijo in s skoraj gledališkimi […]

Categories
izvedena dela

Večstanovanjska stavba v središču Kranja

Ključno za uspeh prostorske interpolacije v historično mestno središče je njeno premišljeno oblikovanje stavbnega telesa. Markantno vogalno pozicijo na zahodnem vstopu v staro mestno jedro Kranja je desetletja obvladoval hotel Jelen, najbolj reprezentativen kranjski hotel pred drugo svetovno vojno. Nastanitveno ponudbo je dopolnjevala tudi dobro obiskana gostilna. Stavba z zgodnjimi modernističnimi nastavki je skozi boljša […]

Categories
izvedena dela

Stanovanjska hiša na Pilonovi ulici v Ljubljani

Dve stanovanjski hiši, ena na drugi. Na obrobju območja stanovanjske gradnje v Podutiku smo zasnovali dvodružinsko stavbo. Jasna členitev stavbnega volumna na podstavek in nadgradnjo se odraža tako v kompoziciji in materialu kot tudi v odnosu do okoliškega prostora. Z delitvijo obširnega dvodružinskega programa na dve volumetrično zaključeni enoti se stavba proti manj atraktivnemu kontekstu […]

Categories
izvedena dela

Sedem stanovanjskih hiš na Brinju pri Ljubljani

V naselju so nanizani štirje različni tipi hiš, ki se razlikujejo po umestitvi dnevnih prostorov, legi intimnih teras in naklonu strehe. Načrtovanje in gradnja stanovanjskih objektov potekata na več različnih načinov. Najbolj razširjena oblika v Sloveniji je načrtovanje in gradnja samostojnega stanovanjskega objekta v lastni režiji. Arhitekti smo v ta proces vključeni le redko, morda […]

Categories
izvedena dela

Poslovno-stanovanjska stavba na Dunajski cesti

Dopustna višina stavbe Dunajska vertikala je bila določena na podlagi postopnega zniževanja višine stolpnice WTC proti Miheličevi cerkvi na Brinju. S kasnejšo gradnjo je bilo to določilo na žalost kršeno. Gradbeno podjetje Vegrad je na zemljišču ob ljubljanskem hotelu Austrotel okoli leta 2003 pristopilo k načrtovanju in gradnji večje poslovno-stanovanjske stavbe. Urbanistična določila Dunajske ceste, […]

Categories
izvedena dela

Večstanovanjska stavba ob Dunajski cesti 2

Izkazovanje pretirane unikatnosti, ekskluzivnosti in oblikovnih presežkov za stanovanjsko tipologijo enostavno ni primerno. Večstanovanjska stavba se nahaja severno od avtocestnega obroča, ob Dunajski cesti v Ljubljani. Njena lokacija je zelo zanimiva, saj zavzema celoten stavbni otok, orientiran proti vzhodni in zahodni strani. Gradnja stanovanjskega programa ob glavni mestni vpadnici predstavlja velik izziv, saj so bivanjski […]

Categories
izvedena dela

Prizidava stanovanjske hiše v Rožni dolini

Prizidek, problem ali rešitev meščanske gradnje? Ljubljanske vile, ki so razpršene po »predmestjih« predmoderne Ljubljane na Poljanah, v Mirju, Rožni dolini, južnem Bežigradu in spodnji Šiški, imajo nekaj skupnih lastnosti, neznačilnih za sodobne oblike bivanja. Kot enodružinski objekti z enim samim vhodom so bistveno prevelike za sodobne družine z relativno malo družinskimi člani, z zasnovo […]

Categories
izvedena dela

Oprema stanovanja na Jurčkovi cesti v Ljubljani

S prepletom vsebin in značajev stanovanja smo poustvarili vzdušje orientalske kazbe. Sodobna večstanovanjska gradnja si dandanes le še zelo redko privošči, da bi omogočala tristrano orientacijo stanovanj. V veliki večini so sodobni najemniki in kupci stanovanj »obsojeni« na osvetlitev zgolj z ene strani. Njihovo dojemanje spreminjanja dnevnih pogojev in minevanja časa je skrčeno na vedno […]